Show Menu

Cheat Sheets in bahasa Melayu, بهاس ملايو‎ (Malay)

80 Cheat Sheets

  • Sort: Magic
  • Filter:
    • Search:
  • Language(s):
  • Rating:
2 Pages
  (0)
Nota subjek Fiqh Muamalat Sem 3, DPI 2 sesi Jun 2020. Konsep Pinjaman Menurut Islam .
26 Jun 20
3 Pages
  (0)
This cheat sheet is created for individual assignment in KFD2303 Fiqh Muamalat. The title that i choose for this cheat sheet is " Analisis Kaedah Pengukuran Untung (Al - Ribh) dari Perpekstif Mu'amalat Islam".
9 Jul 20
2 Pages
  (0)
Cheat Sheet ini dibuat atas tujuan tugasan individu Fiqh Muamalat KFD 2303. Tajuk yang dipilih oleh penulis ialah "Analisis Kaedah Pengukuran Untung (Al-Ribh) dari Perspektif Muamalat Islam".
9 Jul 20
1 Page
  (0)
WASIAT SEBAGAI INSTRUMEN PERANCANGAN HARTA ISLAM : PROSEDUR DAN PELAKSANAAN
28 Jun 20
1 Page
  (0)
Implementesi kontrak musaqah untuk pembangunan tanah waqaf terbiar dalam menjana ekonomi sektor pertanian di Malaysia.
27 Jun 20
2 Pages
  (0)
KFD 2543 Islamic Financial Planning (IFP) Individual Assignment Nama:MUHAMMAD ZAWAWI BIN MOHD ZAKI Kad Matrik: KFD180506010
27 Jun 20
4 Pages
  (0)
2 Pages
  (0)
cheat sheet ini dibuat atas tujuan tugasan individu subjek Fiqh Muamalat KFD2303
9 Jul 20
2 Pages
  (0)
Pembangunan Tanah Wakaf Terbiar Siti Aisyah Binti Muhammad Nafi
26 Jun 20
1 Page
  (0)
WASIAT SEBAGAI INSTRUMEN PERANCANGAN HARTA ISLAM: PROSEDUR DAN PELAKSANAAN
25 Jun 20, updated 27 Jun 20
2 Pages
  (0)
Implementesi Kontrak Musaqah Untuk Pembangunan Tanah Wakaf
24 Jun 20
2 Pages
  (0)
Individual Assignment ✨ Nur Aqilah Izzati binti Kamaruddin (KID190504056) Diploma Pendidikan Islam (Kelas 1) Fiqh Muamalat (KSD2643)
26 Jun 20, updated 27 Jun 20
4 Pages
  (0)
KONSEP PEMILIKAN BERMANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP) DALAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN
26 Jun 20, updated 27 Jun 20
2 Pages
  (0)
1 Page
  (0)
Fiqh Muamalat (Individual Assignment) Tajuk :- "IMPLEMENTESI KONTRAK MUSAQAH UNTUK PEMBANGUNAN TANAH WAKAF TERBIAR DALAM MENJANA EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DI MALAYSIA"
16 Jun 20, updated 20 Jun 20
2 Pages
  (0)
1 Page
  (0)
Secara umumnya jualan al salam ini boleh difahami sebagai jual beli secara tempahan, di mana pembeli menempah barang dan melunaskan harganya.
9 Apr 22
2 Pages
  (0)
1 Page
  (0)
Transaksi jual beli adalah salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan dalam islam. Seterusnya, dengan adanya jual beli maka banyak kebaikan yang akan diperolehi oleh umat islam. Sebagai contoh, keperluan harian dan ekonomi. Dengan cara muamalat, jual beli dalam islam mempunyai kebaikan supaya tiada pihak yang dizalimi dalam jual beli yang tidak wujud. Oleh yang demikian, terdapat hukum khiyar dalam jual beli.
4 Apr 22, updated 8 Apr 22
1 Page
  (0)
Nota ini berkaitan topik konsep pemilikan harta yang mengikut syarak yang telah ditetapkan di dalam Islam.
29 Mar 22
1 Page
  (0)
Salah satu topik penting dalam fiqah muamalat adalah berhubung dengan konsep harta. Dalam membicarakan mengenai konsep harta, kita tidak dapat lari dari menyentuh persoalan mengenai penjenisan harta dalam Islam
29 Mar 22, updated 8 Apr 22
1 Page
  (0)
Secara umumnya jualan al salam ini boleh difahami sebagai jual beli secara tempahan, di mana pembeli menempah barang dan melunaskan harganya.
28 Mar 22, updated 9 Apr 22
2 Pages
  (0)
IMPLEMENTESI KONTRAK MUSAQAH UNTUK PEMBANGUNAN TANAH WAKAF TERBIAR : MENJANA EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DI MALAYSIA
9 Jan 21
2 Pages
  (0)
2 Pages
  (0)
3 Pages
  (0)
2 Pages
  (0)
umat islam diseru untuk mengamalkan corak kehidupan yang sederhana bagi mengelakkan terjebak dengan beban hutang. islam melarang umatnya berhutang melebihi keperluannya.
6 Jan 21
1 Page
  (0)
Aktiviti pinjaman memang menjadi budaya oleh manusia bagi memenuhi kehendak disebabkan oleh kekurangan yang hendak dipenuhi.
6 Jan 21, updated 7 Jan 21
2 Pages
  (0)
Make notes about concept loans according to the Islamic perspective which can prevent us from riba'.
8 Jan 21, updated 9 Jan 21
3 Pages
  (0)
Cheat Sheet ini dibuat atas tujuan tugasan individu subjek Fiqh Muamalat KFD2303.
10 Jul 20
3 Pages
  (0)
This cheat sheet is about an assigntment of Fiqh Muamalat KFD 2303.
9 Jul 20
1 Page
  (0)
2 Pages
  (0)
Cheat Sheet ini merupakan tugasan individu bagi subjek Fiqh Muamalat KFD 2303 yang bertajuk "Analisis Kaedah Pengukuran Untung (Al-Ribh) dari Perspektif Muamalat Islam"
9 Jul 20
3 Pages
  (0)
Aktiviti pinjaman kewangan sudah menjadi sebahagian daripada budaya masyarakat moden hari ini.
24 Jun 20
1 Page
  (0)
2 Pages
  (0)
Analisis Syariah terhadap Konsep Pemilikan Bermanfaat (Beneficial Ownership) dalam Pembiayaan Perumahan
26 Jun 20, updated 27 Jun 20
2 Pages
  (0)
1 Page
  (0)
2 Pages
  (0)
implementesi kontrak musaqah untuk pembangunan tanah waqaf terbiar dalam menjana ekonomi sektor pertanian di malaysia
13 Jun 20, updated 14 Jun 20
2 Pages
  (0)
INDIVIDUAL ASSIGMENT: FIQH MUAMALAT( PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM)
17 Jun 20, updated 19 Jun 20
1 Page
  (0)
KONSEP PINJAMAN MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM
14 Jun 20, updated 23 Jun 20
1 Page
  (0)
Implementesi Kontrak Musaqah Untuk Pembangunan Tanah Wakaf Terbiar Dalam Menjana Ekonomi Sektor Pertanian Di Malaysia.
17 Jun 20
2 Pages
  (0)
ahmad syukri kid 190504002 kelas 2 semester 3 diploma pendidikan islam
23 Jun 20
2 Pages
  (0)
NOTA FIQH MUAMALAT KONSEP PINJAMAN MENURUT PRESEKTIF ISLAM MOHAMMED SYAFIQ HIDAYAT BIN GHAZALI KID190504026
23 Jun 20
2 Pages
  (0)
By Wan Maisarah Putri bt Wan Mohd Lotpi /KID 181104152 /Diploma Pendidikan Islam/Sem3/Kelas 1
20 Jun 20
2 Pages
  (0)
NOTA KONSEP PINJAMAN MENURUT PANDANGAN ISLAM MUHAMMAD AMIR HUSEIN BIN MOHD DAHLAN KID190504032
22 Jun 20
1 Page
  (0)
IMPLEMENTESI KONTRAK MUSAQAH UNTUK PEMBANGUNAN TANAH WAKAF TERBIAR DALAM MENJANA EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DI MALAYSIA.
19 Jun 20
2 Pages
  (0)
Individual Assignment Fiqh Muamalat By MUHAMMAD MURSYIDDIN BIN MUHAMAD ABDUL SAMAT, DPI SEM 3 KELAS 2 (KID 190504045)
21 Jun 20