Show Menu
Cheatography

Fiqh Muamalat Teori Harta Dalam Islam Cheat Sheet by

Salah satu topik penting dalam fiqah muamalat adalah berhubung dengan konsep harta. Dalam membicarakan mengenai konsep harta, kita tidak dapat lari dari menyentuh persoalan mengenai penjenisan harta dalam Islam

HARTA DAN KEHARTAAN DALAM ISLAM

KONSEP HARTA DALAM ISLAM

Harta ialah hak milik Allah. Semua harta yang ada dimuka bumi adalah milik Allah SWT secara mutlaknya. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini akan menjadi hak milik manusia secara mutlaknya. Termasuk diri sendiri, anak-anak, serta adalah pinjaman Allah SWT kepada manusia, manusia hanya sekadar pemegang amanah.

DEFINISI HARTA DALAM AL-QURAN

HARTA MENURUT ISLAM

Lima elemen dalam menentukan sesuatu benda itu sebagai harta menurut Islam:
Sesuatu benda itu boleh disimp­an,­dik­umpul serta mampu dimiliki
Sesuatu benda itu memberi faedah atau manfaat kepada manusia
Sesuatu benda itu akan dikenakan ganti rugi atau gantian jika ia dimusn­ahkan
Sesuatu yang diharuskan penggu­naannya oleh syara'
Sesuatu benda itu bernilai pada pandangan manusia
 

CIRI-CIRI HARTA DALAM ISLAM

1. Harta mestilah sesuatu yang boleh dikuasai dan dimanf­­­a­atkan
Contoh: Rumah,­­­t­a­n­­a­­h,­­­ba­n­­­gu­­n­a­­n,­­­k­ereta dan lain lain

2. Harta mestilah sesuatu yang boleh ketika di masa hadapan
Contoh: Ikan di lautan­­­,­h­aiwan di hutan,dan galian di perut bumi

3. Sesuatu yang tidak boleh kuasai meskipun kita masih boleh mendapat manfaat darinya tidak dianggap harta
Contoh: Cahaya matahari boleh disimpan melalui sistem solar dan oksigen boleh dikump­­­ulkan dalam tabung oksigen

4. Sesuatu yang tidak cukup dimanf­­­a­atkan walaupun boleh mempunyai
Contoh­­:S­e­butir beras, setitik air atau sebiji gula halus

5. Sesuatu yang bercanggah atau ditegah oleh hukum syara'
Contoh: Arak,k­­­h­i­nzir, atau hasil perolehan dari sumber haram seperti contph mencuri, riba dan merompak

JENIS-­JENIS HARTA DALAM ISLAM

Al-Mut­aqawwam
Al-Mal Ghair Al-Mut­aqayam
Syarak mengha­ruskan penggu­naanya @ Harta bernilai seperti nilai halal/­haram, nilai harga dan nilai manfaa­t/m­udharat
Penggu­naannya tidak harus kecuali ketika darurat @ Syaratnya seperti jika tidak menggu­nak­annya akan membah­ayakan jiwa secara spontan, tiada langsung harta yang halal dan tidak boleh berlebihan
Al-Manqul
Ghair Al-Manqul
Harta yang dapat dipind­ahkan atau digerakkan dari suatu tempat ke satu tempat lain
Harta yang tidak boleh dipind­ahkan atau digerakkan dari suatu tempat kepada suatu tempat
Isti'mali
Istihlaki
Harta yang apabila digunakan atau dimanf­aatkan sesuatu benda ia tidak rosak dan sedangkan zatnya kekal
Harta yang apabila digunakan atau dimanf­aatkan sesuatu benda itu akan rosak dan tidak sempurna iaitu zatnya tidak akan kekal
Mitsli
Qimi
Harta yang jenisnya mudah didapati di pasaran dari segi bentuk, harga dan nilainya
Harta yang tidak mempunyai jenis yang sama dalam sesuatu pasaran, atau ada jenisnya tetapi berbeza dari segi kualitinya
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Studying Cheat Sheet
     fiqh muamalat Cheat Sheet