Show Menu

Cheat Sheets in Wikang Tagalog, ᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ (Tagalog)

5 Cheat Sheets

  • Sort: Magic
  • Filter:
  • Language(s):
  • Rating:
5 Pages
  (0)
ANG WIKANG FILIPINO: EBOLUSYON, ANTAS, VARAYTI AT VARYASYON NG WIKANG PAMBANSA
3 May 21, updated 4 May 21
1 Page
  (0)
Ang implasyon ay may positibong epekto sa produksyon, ngunit ito naman ay negatibo sa mga mamimili at balanse ng kalakalan.
5 May 23