Show Menu

Cheat Sheets in Shqip (Albanian)

2 Cheat Sheets

1 Page
  (0)
1 Page
  (0)
Disa nga llojet e energjise, perkufizimet dhe shendrrimet me te shpeshta. Energjia kinetike dhe ajo potenciale jane te shpjeguara me gjere.
6 Feb 23