Show Menu
Cheatography

Grundläggande albanska Cheat Sheet by

UU albanska

1k verb

j
n
n
jmë
ni
jnë

2K

ø
ø
ø
im
ni
in

3K

Ø
Ø
Ø
ni
 

1 imperfekt

ja
je
te/nte/ste
nim
nit
nin

1K aorist v/t/r

a
e
i/u
më/ëm/m
ë/ët/t
në/ën/n
 

Ackusativ

Mask
Bestämd + n = libri + n
Fem
Obestämd + n = vájzë + n

Obestämd - adj
Mótra blen një televizór ri
Obestämd - adj - pl
Mótra blen dy televizórë ri
Bestämd - adj
Mótra blen televi­zórin i ri

Genitiv

Mask obestämd
i/e + bestämd = i mali
Mask bestämd
i/e + bestämd + t = i malit

Fem obestämd
i/e + obestämd (-ë) + e = i motre
Fem bestämd.
i/e + obestämd (-ë) + (ës/es/së = i motrës
I/e baseras första subs
 

Possesiva pronomer - ack

Unë
im/ime
tim/time
Ti
yt/jote
tënd/tënde
Ai/Ajo
tij/saj
tij/saj
Ne
ynë/jonë
tone
Ju
juaj
tuaj
Ata/Ato
i/e tyrja
e tyre
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Psychology Cheat Sheet
     Polymers and Carbs Cheat Sheet