Show Menu
Cheatography

Fiqh Muamalat Teori Pemilikan Dalam Islam Cheat Sheet by

Nota ini berkaitan topik konsep pemilikan harta yang mengikut syarak yang telah ditetapkan di dalam Islam.

DEFINISI PEMILIKAN

Bahasa:-
Istilah:-
memiliki sesuatu dan mampu bertindak ke atasnya sebeba­­snya.
sesuatu pengkh­­ususan yang telah ditetapkan oleh syarak kepada pemilik harta tersebut untuk mengurus, mentadbir dan menguasai hartanya dan menghalang orang lain daripada menguasai harta tersebut.

CIRI-CIRI PEMILIKAN SEMPURNA

i. Pemilik bersifat kekal dan mutlak ke atas hartanya, tiada jagka masa tamat kecuali pemilik itu sendiri ingin menama­­tk­a­nnya.
ii. Pemilik mempunyai kuasa penuh ke atas harta yang dimili­­kinya dan boleh mengurus serta mentadbir hartanya tanpa campur tangan pihak lain.
iii. Pemilik tidak perlu membayar sebarang ganti rugi kerosakan terhadap harta miliknya sendiri.

SEBAB-­SEBAB PEMILIKAN SEMPURNA

i. Penguasaan ke atas harta yang harus.
Contohnya, tanah yang belum diteroka, bahan galian, binatang buruan yang hidup meliar dan kawasan rumput liar. Pemilik merupakan orang pertama yang berniat memili­­­kinya melalui perbuatan dan pengua­­­s­a­a­­nnya .
ii. Akad pindah milik.
Kontrak pertukaran pemilik kepada pemilik yang lain. Contohnya, kontrak jual beli, hibah, hadiah dan wasiat
iii. Hasil dari pengem­­bangan harta yang dimili­­kinya.
Contohnya, binatang yang lahir dari pemilik yang memiliki ibunya.
 

JENIS PEMILIKAN

Pemilikan Sempurna
Pemilikan Tidak Sempurna
Al-Milk Tam ialah keadaan apabila seseorang memiliki harta dan sekaligus memanf­­aatkan harta tersebut.
Al-Milk Naqis bermaksud memiliki salah satu daripada dua unsur yang terdapat dalam sesuatu harta sama ada fizikal harta tersebut atau manfaatnya sahaja.

CIRI-CIRI PEMILIKAN TIDAK SEMPURNA

i. Bersifat sementara dan tidak kekal, tetapi terikat pada tempoh masa yang diteta­­pkan.
ii. Segala perbel­­anjaan berkaitan harta yang dimanf­­aatkan hendaklah ditanggung oleh pemilik manfaat.
iii. Harta hendaklah dikemb­­alikan kepada pemilik harta setelah tamat tempoh.
iv. Harta tidak boleh diwarisi.

BAHAGIAN PEMILIKAN TIDAK SEMPURNA

i. Pemilikan fizikal harta sahaja.
Contohnya, seseorang memiliki rumah yang di sewakan kepada orang lain, tidak boleh mendap­­atkan manfaat tinggal di dalam rumah tersebut walaupun rumah itu merupakan miliknya.
ii. Pemilikan manfaat harta sahaja.
Contohnya, seorang penyewa menyewa rumah daripada tuan rumah yang asal. Penyewa mendapat manfaat untuk tinggal di dalam rumah tersebut mengikut tempoh perset­­ujuan yang telah ditetapkan semasa akad sewaan tersebut.
 

HARTA YANG TIDAK BOLEH DITERIMA MILIK

- harta yang tidak dimiliki atau tidak memberi milik iaitu harta milik umum seperti jalan raya, jambatan, lampu jalan raya, sungai dan sebaga­inya.
- Harta yang tidak boleh dimiliki kecuali dengan alasan syarak seperti harta wakaf dan baitulmal. Harta wakaf tidak boleh dijual melainkan harta itu rosak atau kos pengur­usannya lebih tinggi dari pendap­atan.

SEBAB-­SEBAB PEMILIKAN MANFAAT HARTA SAHAJA

pinjaman
Pemilik manfaat memiliki manfaat harta tanpa perlu membayar apa-apa bayaran kepada peminjam. Jika harta yang digunakan rosak di tangan peminjam, maka peminjam perlu bayar ganti rugi.
sewaan
Pemilik manfaat harta membayar sejumlah harga yang telah dipers­­etujui oleh pemilik fizikal harta.
wakaf
Pewakaf tidak memiliki harta setelah diwaka­­fkan. Penerima wakaf sahaja yang boleh memiliki manfaat dari harta tersebut.
wasiat
Pewasiat boleh memberi milik manfaat kepada sesiapa yang diwasi­­atkan.
kebenaran mengguna sesuatu
Pemilik tanah memberi kebenaran kepada seseorang untuk memakan buah di kebunnya.
               
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Mohammed Syafiq Hidayat Cheat Sheet
     fiqh muamalat Cheat Sheet