Show Menu
Cheatography

KONSEP PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

AL- 'ARIYAH
Merujuk kepada sesuatu pemberian barang atau harta oleh pemberi pinjaman kepada peminjam.
AL-Q­ARD
Merujuk kepada pemindahan pemilikan barangan atau komoditi yang boleh diangg­arkan dan boleh ditukar mengikut bilangan, timbangan dan sukatan.

DEFINISI AL-'ARIYAH

AL-'­ARI­YAH
Bahasa : Saling bertukar atau mengganti sesuatu.
Istilah : Mengambil manfaat daripada sesuatu barang tanpa membayar imbuhan. Al-‘Ariyah adalah kontrak memberi kebenaran kepada peminjam untuk menggu­nakan manfaatnya sahaja dan bukannya untuk tujuan pemilikan.

HUKUM DAN RUKUN AL-'ARIYAH

HUKUM pinjaman adalah HARUS berdas­arkan dalil Al-Quran dan dalil Ijmak Ulama.
RUKUN
a) Peminjam
b) Pemberi pinjaman
c) Barang pinjaman
d) Lafaz pinjaman

DEFINISI AL-QARD

Bahasa : Bermaksud potong (al-qat'u) atau mengambil sebahagian hartanya.
Istilah : Merujuk kepada penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa penamb­ahan.

AL-QARD AL- HASSAN

AL-QARD AL-HAS­SAN merupakan suatu pinjaman yang baik kerana peminjam tidak dikenakan sebarang faedah.
HUKUM adalah SUNAT berdas­arkan hadis Rasulu­llah.
OBJE­KTIF
1) Membantu golongan yang kurang berkem­­ampuan dan yang memerl­­ukan.
2) Merapatkan jurang taraf perbezaan kehidupan antara yang miskin dengan yang kaya.
3) Mendapat ganjaran yang berterusan di dunia dan akhirat.

HUKUM DAN RUKUN AL-QARD

HUKUM Al-Qard bernga­ntung kepada keadaan pemberi pinjaman dan yang meminjam.
RUKUN
1) Pemiutang
2) Penghutang
3) Barang yang disimpan
4) Sighah
 

LARANGAN RIBA

DALIL AL-QURAN LARANGAN RIBA
ٱلَّذِينَ يَأْكُ­لُونَ ٱلرِّب­َوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَ­بَّطُهُ ٱلشَّي­ْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنّ­َهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّب­َوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّب­َوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْ­رُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟­لَٰ­ٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ
“...Or­ang­-orang yang memakan (menga­mbil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuy­ung­-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengat­akan: "­Bahawa sesung­guhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba" padahal Allah telah mengha­lalkan berjua­l-beli (berniaga) dan mengha­ramkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengha­raman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terser­ahlah kepada Allah dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.
( Surah Al-Baq­arah: 275)

PRINSI­­­P­-­P­­R­­INSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

1) Setiap hutang yang dilakukan mestilah ditulis hitam putih bagi memastikan kontrak yang dilakukan antara kedua belah pihak dapat direkodkan bagi mengel­akkan daripada berlaku penipuan.
2) Penambahan bayaran tidak boleh dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan atas sebab seperti kelewatan untuk melakukan pembayaran hutang.
3) Setiap hutang perlu disele­saikan dan turut disyar­atkan dalam perwarisan khususnya harta pusaka.
4) Hutang merupakan hak terhadap individu yang wajib disele­saikan dalam tempoh perjan­jian.

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GHA­­RIMIN

INST­ITUSI ZAKAT
1) Institusi zakat berfungsi bagi mewujudkan keseim­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyar­akat.
2) Kriteria yang diberikan perhatian ialah golongan yang berhutang atas faktor memenuhi keperluan asas seperti makan, minum, pakaian serta tempat tinggal.

GEJALA CETI HARAM

>Gejala ini jelas berten­tangan dengan ajaran islam kerana mengan­dungi unsur riba dengan mengenakan bayaran bunga dan faedah dalam aspek pembayaran balik hutang.

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     fiqh muamalat Cheat Sheet
     Fiqh Muamalat Fitri Cheat Sheet