Show Menu
Cheatography

KONSEP PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

AL- 'ARIYAH
Merujuk kepada sesuatu pemberian barang atau harta oleh pemberi pinjaman kepada peminjam.
AL-QARD
Merujuk kepada pemindahan pemilikan barangan atau komoditi yang boleh diangg­arkan dan boleh ditukar mengikut bilangan, timbangan dan sukatan.

DEFINISI AL-'ARIYAH

AL-'ARIYAH
Bahasa : Saling bertukar atau mengganti sesuatu.
Istilah : Mengambil manfaat daripada sesuatu barang tanpa membayar imbuhan. Al-‘Ariyah adalah kontrak memberi kebenaran kepada peminjam untuk menggu­nakan manfaatnya sahaja dan bukannya untuk tujuan pemilikan.

HUKUM DAN RUKUN AL-'ARIYAH

HUKUM pinjaman adalah HARUS berdas­arkan dalil Al-Quran dan dalil Ijmak Ulama.
RUKUN
a) Peminjam
b) Pemberi pinjaman
c) Barang pinjaman
d) Lafaz pinjaman

DEFINISI AL-QARD

Bahasa : Bermaksud potong (al-qat'u) atau mengambil sebahagian hartanya.
Istilah : Merujuk kepada penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa penamb­ahan.

AL-QARD AL- HASSAN

AL-QARD AL-HASSAN merupakan suatu pinjaman yang baik kerana peminjam tidak dikenakan sebarang faedah.
HUKUM adalah SUNAT berdas­arkan hadis Rasulu­llah.
OBJEKTIF
1) Membantu golongan yang kurang berkem­­ampuan dan yang memerl­­ukan.
2) Merapatkan jurang taraf perbezaan kehidupan antara yang miskin dengan yang kaya.
3) Mendapat ganjaran yang berterusan di dunia dan akhirat.

HUKUM DAN RUKUN AL-QARD

HUKUM Al-Qard bernga­ntung kepada keadaan pemberi pinjaman dan yang meminjam.
RUKUN
1) Pemiutang
2) Penghutang
3) Barang yang disimpan
4) Sighah
 

LARANGAN RIBA

DALIL AL-QURAN LARANGAN RIBA
ٱلَّذِينَ يَأْكُ­لُونَ ٱلرِّب­َوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَ­بَّطُهُ ٱلشَّي­ْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنّ­َهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّب­َوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّب­َوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْ­رُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟­لَٰ­ٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ
“...Or­ang­-orang yang memakan (menga­mbil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuy­ung­-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengat­akan: "­Bahawa sesung­guhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba" padahal Allah telah mengha­lalkan berjua­l-beli (berniaga) dan mengha­ramkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengha­raman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terser­ahlah kepada Allah dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.
( Surah Al-Baq­arah: 275)

PRINSI­­­P­-­P­­R­­INSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

1) Setiap hutang yang dilakukan mestilah ditulis hitam putih bagi memastikan kontrak yang dilakukan antara kedua belah pihak dapat direkodkan bagi mengel­akkan daripada berlaku penipuan.
2) Penambahan bayaran tidak boleh dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan atas sebab seperti kelewatan untuk melakukan pembayaran hutang.
3) Setiap hutang perlu disele­saikan dan turut disyar­atkan dalam perwarisan khususnya harta pusaka.
4) Hutang merupakan hak terhadap individu yang wajib disele­saikan dalam tempoh perjan­jian.

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GHA­­RIMIN

INSTITUSI ZAKAT
1) Institusi zakat berfungsi bagi mewujudkan keseim­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyar­akat.
2) Kriteria yang diberikan perhatian ialah golongan yang berhutang atas faktor memenuhi keperluan asas seperti makan, minum, pakaian serta tempat tinggal.

GEJALA CETI HARAM

>Gejala ini jelas berten­tangan dengan ajaran islam kerana mengan­dungi unsur riba dengan mengenakan bayaran bunga dan faedah dalam aspek pembayaran balik hutang.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fiqh Muamalat Fitri Cheat Sheet
     fiqh muamalat Cheat Sheet