Show Menu
Cheatography

Cnidaria - Scyphozoa Cheat Sheet by

GRAĐA

vanjski izgled

Polip - skif­ostom ili skifop­olip - čaškast, uglavnom solitaran oblik
-hitinska periderma -> pričvr­šćuje ga za podlogu (prekriva dio ili cijelo tijelo)
- prob­oscis - usni čunj, 16 lovki s gastro­derm. stan.

Skif­ome­duza - zvonolika građa
-unutarnje strukture se vide kroz prozirnu stijenku - neobične boje
-eksu­mbrela - režnjevi na rubu lovke
-subu­mbrela - u sredini sadrži manubrij -> usni traci (4 krpaste tvorevine koje čine produženi rubovi manubrija)
- lijevkasta udubljenja - izmj. plinova u interr­adijima na subumbreli

Integument

Troslojna stijenka tijela:
epiderma
mezogleja
gastro­derma

mišićna funkcija

mioc­ite - eksumb­rel­arni, gastro­vas­kularni mišići, mišići manubrija i usnih lapova

- retrak­tivno pokretanje = potisk­ivanje vode iz subumr­elarnog prostora
 

živčana funkcija

-subep­ide­rmalna i subgas­tro­der­malna mreža difuzno raspor­eđenih multip­olarnih i bipolarnih živčanih stanica - obje mreže su u subumreli i koordi­niraju kretanja perifernih lapova, lovki i manubrija prema izvoru hrane
ROPA­LIJI - sitni osjetni centri skifom­eduza, kijačastog oblika, smješteni na rubu zvona (4 ili x4); sastrane sadrži ropali­jalni lap ,a gore kapicu
Ropaliji su složena osjetna tijela - sadrže statocist, par osjetnih jamica i ocelu
Primaju inform. o ravnoteži tijela, vibrac­ijama okolne vode, mirisu i smjeru svjetla
foto­tak­sija - oblačno vrijeme i sumrak -> plivaju prema površini; jako danje svjetlo i noć -> spuštaju se u dubinu

Disanje i osmore­gul­acija

difuzijski mehanizmi - stijenka tijela
amniot­elični

ropalij

 

razmno­žavanje

-met­age­neza - skifostom nespolan, meduza spolna
-polip­loidna gen. reducirana
-pupanje iz stijenke tijela ili stolona
-str­obi­lac­ija - skifos­tom­-­str­obila - mlade meduze difere­nciraju iz usnog područja; transv­erzalno dijeljenje - monod­iskna i polid­iskna strobi­lacija (ovisi o temp.)

EFIRE - mlade meduze
- uglavnom odvojena spola, nema dimorfizma
-gonade u gastro­dermi
-oplodnja ili u moru ili gastralnim džepovima
-ličinka: planula - skifopolip

Pelagia noctil­luca - nema polipl­oidne generacije

razmn.

sistem­atika - redovi

Sema­eos­tom­eae
Coro­natae
Stau­rom­edu­sae
Aurelia aurita - ušati klobuk
koronarna brazda
sesilne, pedalni disk
Pelagia noctil­luca - morska mjesečina
nalik na krune
ropa­loidi - adhezivni organi

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     AP Biology Unit 1: Biochemistry Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by helena.sy