Show Menu
Cheatography

Cnidaria - Scyphozoa Cheat Sheet by

GRAĐA

vanjski izgled

Polip - skif­ostom ili skifop­olip - čaškast, uglavnom solitaran oblik
-hitinska periderma -> pričvr­šćuje ga za podlogu (prekriva dio ili cijelo tijelo)
- prob­oscis - usni čunj, 16 lovki s gastro­derm. stan.

Skif­ome­duza - zvonolika građa
-unutarnje strukture se vide kroz prozirnu stijenku - neobične boje
-eksu­mbrela - režnjevi na rubu lovke
-subu­mbrela - u sredini sadrži manubrij -> usni traci (4 krpaste tvorevine koje čine produženi rubovi manubrija)
- lijevkasta udubljenja - izmj. plinova u interr­adijima na subumbreli

Integument

Troslojna stijenka tijela:
epiderma
mezogleja
gastro­derma

mišićna funkcija

mioc­ite - eksumb­rel­arni, gastro­vas­kularni mišići, mišići manubrija i usnih lapova

- retrak­tivno pokretanje = potisk­ivanje vode iz subumr­elarnog prostora
 

živčana funkcija

-subep­ide­rmalna i subgas­tro­der­malna mreža difuzno raspor­eđenih multip­olarnih i bipolarnih živčanih stanica - obje mreže su u subumreli i koordi­niraju kretanja perifernih lapova, lovki i manubrija prema izvoru hrane
ROPA­LIJI - sitni osjetni centri skifom­eduza, kijačastog oblika, smješteni na rubu zvona (4 ili x4); sastrane sadrži ropali­jalni lap ,a gore kapicu
Ropaliji su složena osjetna tijela - sadrže statocist, par osjetnih jamica i ocelu
Primaju inform. o ravnoteži tijela, vibrac­ijama okolne vode, mirisu i smjeru svjetla
foto­tak­sija - oblačno vrijeme i sumrak -> plivaju prema površini; jako danje svjetlo i noć -> spuštaju se u dubinu

Disanje i osmore­gul­acija

difuzijski mehanizmi - stijenka tijela
amniot­elični

ropalij

 

razmno­žavanje

-met­age­neza - skifostom nespolan, meduza spolna
-polip­loidna gen. reducirana
-pupanje iz stijenke tijela ili stolona
-str­obi­lac­ija - skifos­tom­-­str­obila - mlade meduze difere­nciraju iz usnog područja; transv­erzalno dijeljenje - monod­iskna i polid­iskna strobi­lacija (ovisi o temp.)

EFIRE - mlade meduze
- uglavnom odvojena spola, nema dimorfizma
-gonade u gastro­dermi
-oplodnja ili u moru ili gastralnim džepovima
-ličinka: planula - skifopolip

Pelagia noctil­luca - nema polipl­oidne generacije

razmn.

sistem­atika - redovi

Sema­eos­tom­eae
Coro­natae
Stau­rom­edu­sae
Aurelia aurita - ušati klobuk
koronarna brazda
sesilne, pedalni disk
Pelagia noctil­luca - morska mjesečina
nalik na krune
ropa­loidi - adhezivni organi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     AP Biology Unit 1: Biochemistry Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by helena.sy