Show Menu
Cheatography

Cnidaria-anthozoa Cheat Sheet by

Žarnjaci

OPĆE KARAKT­ERI­STIKE

Razred: ANTHOZOA (koralji)

Morski oblici s POLI­POIDNOM GENERA­CIJ­OM, a mogu živjeti pojedi­načno (Actina equina) ili u zadrugama
Vanjski skelet luči epiderma, unutarnji mezogleja - sklero­blasti, vapnenac, gorgonin
pinule - perasti izdanci na lovkama
cene­nhim - osnova zadruge u koju se usađuju polipi
anto­kod­iji - pojedi­načni polipi povezani cijevima (sol­eni­jima)

UNUTARNJA GRAĐA ANTHOZOA

radijalna simetrija, troslojna stijenka
sept­e/m­eze­ntere - pregrade koje mogu biti potpune (srasle sa ždrijelom) ili nepotupne (strše u GVŠ); grade gast­ralne džepove između kojih struji tekućina putem septalnih otvora
Između usta i GVŠ -> Ždrijelo ispunjeno žljezdanim stan.
* sifo­noglifi ili sulkusi - trepet­ljikavi žljebovi (sulkalna i asulkalna strana)
GAST­RALNI, SPETALNI ILI MEZENT­ERI­JALNI FILAMENT - unutarnji rub septe u GVŠ oblika trolisne djeteline u svojem presjeku, sadrži žarne, bičaste i žljezdane stan.
sastrane septi: gonade i uzdužni mišići retrak­tori
CINK­LIDE = sitne pore na stijenci moruzgva koje povezuju GVŠ s okolišem
AKON­CIJE = končaste tvorbe pri dnu septi koje sadrže žljezdane i žarne stanice

Integument Anthozoa

Jednos­lojna epiderma s epitel­no-­miš­ićnim, žarnim i I-stan­icama (multi­pot­entne -> difere­nci­jacija)
egzoskelet - zaštita vapnenačka teka kao potpora
hidr­osk­elet - za stalno održavanje oblika i turgora
 

Potpora Anthozoa

Epiderma (zrakaste vapnenačke lamele) luči vanjski skelet - osnovna ploča od vapnenca (argonita)
Mezogleja luči unutarnji skelet
Skle­ros­epta - zrakasto raspor­eđeni nabori epiderme s kamenim lamelama
Koste - nastavci septi izvan cilindra teke
Epit­eka - marginalni kružni cilindar kamene ploče
Kolu­mela - u središnjem dijelu kamene osnovne ploče
Tabule - poprečne vapnenačke ploče koje izlučuje polip - slojevito dijele GVŠ
Kora­lit - skelet pojedi­načnog polipa
ALYC­ONA­RIA - zadružni koralji, unutarnji skelet: želati­nozni cenenhim + sklero­dermiti (nepra­vilni oblici od vapnenca)
Alcyo­narium palmatum - slobodni sklero­dermiti
Gorgo­naria - povezani vapnencem ili gorgoninom u osni skelet (daje potporu čitavoj zajednici)
Orgul­jače - cilind­rični unutarnji skelet u cenenhimu putem povezi­vanja sklero­dermita

Mišićni sustav Anthozoa

epitel­no-miš. i gastro­der­m.-miš. stanice - kontra­kcija i kretanje
gastro­der­malni (prste­nasto položeni) i epider­malni (uzdužno položeni) mišići - antago­nis­tičko djelovanje
kretanje stezanjem i rastez­anjem tijela

Živčana i osjetilna funkcija Anthozoa

difuzna mreža živčanih multip­olarnih stanica
osjetne stanice u epidermi - oko usnog otvora
sina­ptičke veze povezuju nastavke živčanih stanica

Disanje i ekskrecija Anthozoa

Preko stijenke lovki i cilind­ričnog tijela
Cilijatne stan. na epidermi - cirkul­acija vode -> difuzijska izmj. metabol. plinova
 

Probava Anthozoa

Karnivori - lovke-­žarnice
GVŠ - ekstracel. probava -> proteaze i lipaze za razgradnju
Usitnj­avanje žrtve - cirkul­acija bičastim stanicama - gastro­der­malne stanice (intracel. probava)
Kod zadružnih koralja se hranjive tvari prenose solenijima
zook­san­tele - mutual­ističke alge koje pridonose prehrani

koralji

Razmno­žavanje Anthozoa

nesp­olno: uzdužnim i poprečnim dijelj­enjem, te pupanjem i pedalnom lacera­cijom (cijepanje podnožne ploče)
spol­no: jedno/­dvo­spolci - gonade se kroz usta izbacuju u okolinu zbog nedostatka gonodukata -> vanjska oplodnja
dvospolci - oplodnja u GVŠ
plan­ula - trepet­ljikava ličinka koja jedno vrijeme pliva, a potom se pričvrsti na dno

Sistem­atika Anthozoa

Zoan­tha­ria­/He­xac­ora­llia
Alcy­ona­ria­/Oc­toc­ora­llia
Actin­aria, Sclera­tinia, Zoanth­oidea, Corall­imo­rph­aria, Antipa­tharia, Cerian­tharia
Stolo­nifera, Heliop­oracea, Telest­acea, Alcyon­acea, Gorgon­acea, Pennat­ulacea

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     AP Biology Unit 1: Biochemistry Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by helena.sy