Show Menu
Cheatography

Cnidaria-anthozoa Cheat Sheet by

Žarnjaci

OPĆE KARAKT­ERI­STIKE

Razred: ANTHOZOA (koralji)

Morski oblici s POLIPO­IDNOM GENERA­CIJOM, a mogu živjeti pojedi­načno (Actina equina) ili u zadrugama
Vanjski skelet luči epiderma, unutarnji mezogleja - sklero­blasti, vapnenac, gorgonin
pinule - perasti izdanci na lovkama
cenenhim - osnova zadruge u koju se usađuju polipi
antokodiji - pojedi­načni polipi povezani cijevima (solenijima)

UNUTARNJA GRAĐA ANTHOZOA

radijalna simetrija, troslojna stijenka
septe/­mez­entere - pregrade koje mogu biti potpune (srasle sa ždrijelom) ili nepotupne (strše u GVŠ); grade gastralne džepove između kojih struji tekućina putem septalnih otvora
Između usta i GVŠ -> Ždrijelo ispunjeno žljezdanim stan.
* sifono­glifi ili sulkusi - trepet­ljikavi žljebovi (sulkalna i asulkalna strana)
GASTRALNI, SPETALNI ILI MEZENT­ERI­JALNI FILAMENT - unutarnji rub septe u GVŠ oblika trolisne djeteline u svojem presjeku, sadrži žarne, bičaste i žljezdane stan.
sastrane septi: gonade i uzdužni mišići retraktori
CINKLIDE = sitne pore na stijenci moruzgva koje povezuju GVŠ s okolišem
AKONCIJE = končaste tvorbe pri dnu septi koje sadrže žljezdane i žarne stanice

Integument Anthozoa

Jednos­lojna epiderma s epitel­no-­miš­ićnim, žarnim i I-stan­icama (multi­pot­entne -> difere­nci­jacija)
egzoskelet - zaštita vapnenačka teka kao potpora
hidros­kelet - za stalno održavanje oblika i turgora
 

Potpora Anthozoa

Epiderma (zrakaste vapnenačke lamele) luči vanjski skelet - osnovna ploča od vapnenca (argonita)
Mezogleja luči unutarnji skelet
Sklero­septa - zrakasto raspor­eđeni nabori epiderme s kamenim lamelama
Koste - nastavci septi izvan cilindra teke
Epiteka - marginalni kružni cilindar kamene ploče
Kolumela - u središnjem dijelu kamene osnovne ploče
Tabule - poprečne vapnenačke ploče koje izlučuje polip - slojevito dijele GVŠ
Koralit - skelet pojedi­načnog polipa
ALYCONARIA - zadružni koralji, unutarnji skelet: želati­nozni cenenhim + sklero­dermiti (nepra­vilni oblici od vapnenca)
Alcyon­arium palmatum - slobodni sklero­dermiti
Gorgonaria - povezani vapnencem ili gorgoninom u osni skelet (daje potporu čitavoj zajednici)
Orguljače - cilind­rični unutarnji skelet u cenenhimu putem povezi­vanja sklero­dermita

Mišićni sustav Anthozoa

epitel­no-miš. i gastro­der­m.-miš. stanice - kontra­kcija i kretanje
gastro­der­malni (prste­nasto položeni) i epider­malni (uzdužno položeni) mišići - antago­nis­tičko djelovanje
kretanje stezanjem i rastez­anjem tijela

Živčana i osjetilna funkcija Anthozoa

difuzna mreža živčanih multip­olarnih stanica
osjetne stanice u epidermi - oko usnog otvora
sinaptičke veze povezuju nastavke živčanih stanica

Disanje i ekskrecija Anthozoa

Preko stijenke lovki i cilind­ričnog tijela
Cilijatne stan. na epidermi - cirkul­acija vode -> difuzijska izmj. metabol. plinova
 

Probava Anthozoa

Karnivori - lovke-­žarnice
GVŠ - ekstracel. probava -> proteaze i lipaze za razgradnju
Usitnj­avanje žrtve - cirkul­acija bičastim stanicama - gastro­der­malne stanice (intracel. probava)
Kod zadružnih koralja se hranjive tvari prenose solenijima
zooksa­ntele - mutual­ističke alge koje pridonose prehrani

koralji

Razmno­žavanje Anthozoa

nespolno: uzdužnim i poprečnim dijelj­enjem, te pupanjem i pedalnom lacera­cijom (cijepanje podnožne ploče)
spolno: jedno/­dvo­spolci - gonade se kroz usta izbacuju u okolinu zbog nedostatka gonodukata -> vanjska oplodnja
dvospolci - oplodnja u GVŠ
planula - trepet­ljikava ličinka koja jedno vrijeme pliva, a potom se pričvrsti na dno

Sistem­atika Anthozoa

Zoanth­ari­a/H­exa­cor­allia
Alcyon­ari­a/O­cto­cor­allia
Actinaria, Sclera­tinia, Zoanth­oidea, Corall­imo­rph­aria, Antipa­tharia, Cerian­tharia
Stolon­ifera, Heliop­oracea, Telest­acea, Alcyon­acea, Gorgon­acea, Pennat­ulacea
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     More Cheat Sheets by helena.sy