Show Menu
Cheatography

Cnidaria - Cubozoa & Hydrozoa Cheat Sheet by

kubomeduze

KUBOZOA - kubomeduze

Kubopolipi - solitarni, sitni, usta na probos­cisu, vijenac lovki sa žarnicama na vrhovima; tijelo polipa je golo i nema strobi­lacije (drugi oblik razmn. skifop­olipa)
Kubomeduza - oblik kocke; velarij - prstenasti nabor koji omog. jače potisk­ivanje mlaza vode iz subumb. prosotora te se na nj nastavlja rub zvona; pedalij = listasta izraslina na rubu zvona, sadrži lovke u kojima se nalaze toksini
Na plohama između lovaka je udubina gdje se nalazi ropalij

Integument kubozoa

Epiderma, mezogleja, gastro­derma
epitelne stan. mogu imati miofibrile (epite­lno­-miš. stan.) , te žljezdane, osjetne i živčane stan.
Žarne stanice su na vrhu lovki, a I-stanica nema
desmociti- u peidermi podnožne ploče - luče sekret za lakše ljepljenje za podlogu
Žljezdaste stan. koje izlučuju probavne enzime, bičaste neuros­ekr­etorne stan. i stan. koje apsorb­iraju razgrađenu hranu

Mišićni sustav kubomeduza

Subumb­relarni mišići, prstenasti mišići velarija, mišići pedalija, lovki i manubrija

Probava kubomeduza

Unutarnja šupljina manubrija, središnji želudac s 4 gastralna džepa, periferne prstenaste cijevi, radijalne cijevčice
Gastralni filamenti - u interr­adijima na perifernoj stijenci želuca, sadrže žarne i žljezdane stanice koje luče prob. enzime
Gastro­vask. sustav - ekstracel. probava; razgrađena hrana difuzijom, pinoci­tozom i akt. prijenosom ulazi u gastro­der­malne stan.
Stanice gastro­derme - intracel. probava
 

Živčani i osjetilni sustav kubomeduza

- živčana mreža od difuzno raspor­eđenih bipolarnih i multip­olarnih živčanih stanica - smještena na subumb­rel­arnoj strani
- na bazi proboscisa se žs koncen­triraju i tvore dvostruki živčani prsten
- subumb­relarni živčani prsten - nastaje koncen­tri­ranjem žs na rubu zvona
-ropaliji = nakupine žs + epitelne stan. + dvije ocele - sadrži statolit
- dobro razvijene ocele - jedna usmjerena prema gore, druga prema dolje
- imaju i složene oči - leća + sloj retinalnih stanica

Razmno­žavanje kubomeduza

Osam plodila u gastro­derm. džepovima
metageneza
Polipoidna gen. -> pupanje
Tripedalia cystophora - dolazi do kopulacije dviju jedinki; mužjak polaže sperma­tofore na lovke ženke koja ih preko usta unosi u gastrovas. šupljinu
razvoj ličinke - planula - larviparne; pliva 2-3 dana
Brazdanje je totalno i ekvalno

Obrubnjaci

vanjski izgled

hidropolip - podnožna ploča, hipost­om/­pro­boscis - usno polje s okruglim ustima, okružena lovkama; nemaju ždrijelo, GVŠ je cjelovita
hidrom­eduza - zvonasta, eksumb­rela, subumb­rela, lovke, kraspe­don­/velum = tanki nabor na rubu zvona; manubrij s donje strane subum. koji sadrži nakupine žarnica (baterije), imaju želudac - nepodi­jeljen i obložen gastro­derm. stan. s bičevima.
Iz želuca se prema periferiji izvode 4 radijalne cijevi koje se ulijevaju u prstenastu cijev; troslojna stijenka

građa zadruga

hidrant
hidrok­aulus
hidrokladi
polip
sred. stabalce
postrane grane
monopo­dijalne - najstariji na vrhu
simpod­ijalne - najstariji pri osnovici
 

zooidi

hidroidi
meduzoidi
hidranti ili polipi
meduze
specij­ali­zacija zooida:
-obrana: daktil­ozoidi, tentak­ulo­zoidi
-prehrana: gastro­/tr­ofo­zoidi, nematofori
-repro­duk­cija: gonozoidi, gonofori
-plutanje i kretanje: pneuma­tofori, nektofori

periderma

 
Periderma ili PERISARK - čvrsta teka; hidranti (hidro­teka) i gonangiji (gonot­eka); u atekatnih periderma dopire samo do osnovice hidranta

CENOSARK - meki dio tijela obrubnjaka koji obavija periderma

Unutarnja građa

Integu­mentna, mišićna i potporna funkcija - epider­mal­no-miš. i žarne stanice; I-stan. su važan sastavni element epiderme i gastro­derme
Na podnožnoj ploči epiderma je opskrb­ljena žljezdanim stan. -> učvršć­ivanje polipa
Bjelan­čev­ins­ko-­hit­inska periderma -> mehanička potpora zadruge
Miofibrili poredani u jednom smjeru -> formacija glatkih radijalnih mišića rubumbrele i eksumb­rele, pp prsten­astih mišića subumrele i mišići subumb­rel­arnog veluma
Hidre - koračanje, puzanje, plutanje
ŽS - živ. st. u epidermi (mezog­leji)
Probava -mesojedi- hvatanje lovkama, intra/­eks­tracel. prob.
Disanje i ekskrecija - otopljeni O2 iz vode ulazi difuzijom u tijelo, isto tako CO2 i N-spojevi izlaze iz tijela
Razmn. -spolno i nespolno (pupanje, uzdužna dioba); pupanjem nekih polipa (gonangiji) mogu nastati meduze

Na sred. osi gonangija nalazi se blasto­stila - pupaju gonofori

Siphon­ophora -spec. oblik pupanja- kormidiji -lanci zadruge se mogu odvojiti i činiti novu zadrugu

sistem­atika - redovi

Hydroz­oidea
Trachylina
Siphon­ophora
   
cijevnjaci
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     More Cheat Sheets by helena.sy