Show Menu
Cheatography

Cnidaria - Cubozoa & Hydrozoa Cheat Sheet by

kubomeduze

KUBOZOA - kubomeduze

Kubo­pol­ipi - solitarni, sitni, usta na probos­cisu, vijenac lovki sa žarnicama na vrhovima; tijelo polipa je golo i nema strobi­lacije (drugi oblik razmn. skifop­olipa)
Kubo­med­uza - oblik kocke; vela­rij - prstenasti nabor koji omog. jače potisk­ivanje mlaza vode iz subumb. prosotora te se na nj nastavlja rub zvona; peda­lij = listasta izraslina na rubu zvona, sadrži lovke u kojima se nalaze toksini
Na plohama između lovaka je udubina gdje se nalazi ropalij

Integument kubozoa

Epiderma, mezogleja, gastro­derma
epitelne stan. mogu imati miofibrile (epite­lno­-miš. stan.) , te žljezdane, osjetne i živčane stan.
Žarne stanice su na vrhu lovki, a I-stanica nema
desm­oci­ti- u peidermi podnožne ploče - luče sekret za lakše ljepljenje za podlogu
Žljezdaste stan. koje izlučuju probavne enzime, bičaste neuros­ekr­etorne stan. i stan. koje apsorb­iraju razgrađenu hranu

Mišićni sustav kubomeduza

Subumb­relarni mišići, prstenasti mišići velarija, mišići pedalija, lovki i manubrija

Probava kubomeduza

Unutarnja šupljina manubrija, središnji želudac s 4 gastralna džepa, periferne prstenaste cijevi, radijalne cijevčice
Gastralni filamenti - u interr­adijima na perifernoj stijenci želuca, sadrže žarne i žljezdane stanice koje luče prob. enzime
Gastro­vask. sustav - ekstracel. probava; razgrađena hrana difuzijom, pinoci­tozom i akt. prijenosom ulazi u gastro­der­malne stan.
Stanice gastro­derme - intracel. probava
 

Živčani i osjetilni sustav kubomeduza

- živčana mreža od difuzno raspor­eđenih bipolarnih i multip­olarnih živčanih stanica - smještena na subumb­rel­arnoj strani
- na bazi proboscisa se žs koncen­triraju i tvore dvos­truki živčani prsten
- subu­mbr­elarni živčani prsten - nastaje koncen­tri­ranjem žs na rubu zvona
-rop­aliji = nakupine žs + epitelne stan. + dvije ocele - sadrži statolit
- dobro razvijene ocele - jedna usmjerena prema gore, druga prema dolje
- imaju i složene oči - leća + sloj retinalnih stanica

Razmno­žavanje kubomeduza

Osam plodila u gastro­derm. džepovima
metageneza
Polipoidna gen. -> pupanje
Tripe­dalia cystop­hora - dolazi do kopulacije dviju jedinki; mužjak polaže sperma­tofore na lovke ženke koja ih preko usta unosi u gastrovas. šupljinu
razvoj ličinke - planula - larvi­parne; pliva 2-3 dana
Brazdanje je totalno i ekvalno

Obrubnjaci

vanjski izgled

hidr­opo­lip - podnožna ploča, hipo­sto­m/p­rob­oscis - usno polje s okruglim ustima, okružena lovkama; nemaju ždrijelo, GVŠ je cjelovita
hidr­ome­duza - zvonasta, eksumb­rela, subumb­rela, lovke, kras­ped­on/­velum = tanki nabor na rubu zvona; manubrij s donje strane subum. koji sadrži nakupine žarnica (bat­eri­je), imaju želudac - nepodi­jeljen i obložen gastro­derm. stan. s bičevima.
Iz želuca se prema periferiji izvode 4 radijalne cijevi koje se ulijevaju u prst­enastu cijev; troslojna stijenka

građa zadruga

hidr­ant
hidr­oka­ulus
hidr­okl­adi
polip
sred. stabalce
postrane grane
monopo­dijalne - najstariji na vrhu
simpod­ijalne - najstariji pri osnovici
 

zooidi

hidr­oidi
medu­zoidi
hidranti ili polipi
meduze
specij­ali­zacija zooida:
-obrana: dakti­loz­oidi, tentak­ulo­zoidi
-prehrana: gastr­o/t­rof­ozoidi, nemato­fori
-repro­duk­cija: gonoz­oidi, gonofori
-plutanje i kretanje: pneum­ato­fori, nektofori

periderma

 
Peri­derma ili PERISARK - čvrsta teka; hidranti (hidro­teka) i gonangiji (gonot­eka); u atekatnih periderma dopire samo do osnovice hidranta

CENO­SARK - meki dio tijela obrubnjaka koji obavija periderma

Unutarnja građa

Integu­mentna, mišićna i potporna funkcija - epider­mal­no-miš. i žarne stanice; I-stan. su važan sastavni element epiderme i gastro­derme
Na podnožnoj ploči epiderma je opskrb­ljena žljezdanim stan. -> učvršć­ivanje polipa
Bjelan­čev­ins­ko-­hit­inska periderma -> mehanička potpora zadruge
Miofibrili poredani u jednom smjeru -> form­acija glatkih radijalnih mišića rubumbrele i eksumb­rele, pp prsten­astih mišića subumrele i mišići subumb­rel­arnog veluma
Hidre - kora­čanje, puzanje, plutanje
ŽS - živ. st. u epidermi (mezog­leji)
Probava -mesojedi- hvatanje lovkama, intra/­eks­tracel. prob.
Disanje i ekskrecija - otopljeni O2 iz vode ulazi difuzijom u tijelo, isto tako CO2 i N-spojevi izlaze iz tijela
Razmn. -spolno i nespolno (pupanje, uzdužna dioba); pupanjem nekih polipa (gon­ang­iji) mogu nastati meduze

Na sred. osi gonangija nalazi se blas­tos­tila - pupaju gono­fori

Sipho­nop­hora -spec. oblik pupanja- korm­idiji -lanci zadruge se mogu odvojiti i činiti novu zadrugu

sistem­atika - redovi

Hydr­ozo­idea
Trac­hyl­ina
Siph­ono­phora
  
cijevnjaci

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     AP Biology Unit 1: Biochemistry Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by helena.sy