Show Menu
Cheatography

Paramedische Cheat Sheet by

Hoofdstuk 1: de cellen

Dierlijke cel

Celorg­anellen bij dierlijke cel

1) nucleolus
2) nucleus
3) ribosomen
4) blaasje
5) ruw endopla­sma­tisch reticulum
6) golgi-­app­araat
7) microt­ubule
8) glad endopla­sma­tisch reticulum
9) mitoch­ondriën
10) peroxisoom
11) cytoplasma
12) lysosoom

Ribosomen + Lysosomen

Ribosoom
Lysosoom
decoderen DNA voor productie eiwitten
enkel bij dierlijke cel
 
afbrekende enzymen (autof­agie, hetero­fagie, apoptose)
autofagie = eigen bestan­ddelen afbreken
hetero­fagie = extrac­ell­ulair materiaal afbreken
apoptose = celdood (vb van rups naar vlinder)

Cytoskelet + centriool

Cytoskelet
centriool
bepaalt de vorm rode bloedcel
enkel bij dierlijke cel
 
in buurt celkern
 
2 per cel
 

Planta­ardige cel

1) interc­ell­ulaire ruimte
2) cytoplasma
3) kern
4) vacuole
5) celwand
6) celmem­braan
7) chloro­pla­st/­bla­dgr­oen­korrels

Celwand

bouw
functie(s)
bestaat uit cellulose
stevigheid bieden
poriën om te commun­iceren met andere cellen
besche­rmende laag
bij zwammen: chitine
bij bacteriën: mucope­ptide
celwand allen bij planta­ardige cellen

Vacuole

bouw
functies
begrensd door membraan: tonoplast
waterr­eserve
inhoud is celsap
stevigheid cel
 
planta­ardig lysosoom: afbrekende enzymen
Celorganel dat voorna­melijk in een plantencel voorkomt

Plasten

chloro­pla­ste­n/b­lad­gro­enk­orrels
leukop­lasten
chromo­plasten
dubbel membraan
dubbel membraan
dubbel membraan
fotosy­nthese uitvoeren
zetmeel opslaan
bevat pigmenten: rood, oranje, geel
Deze 3 soorten kunnen in elkaar overgaan

Chloro­plasten opbouw

 

celmem­bra­an/­pla­sma­lemma

Fosfol­ipi­den­-du­bbe­llaag met choles­ter­ollaag

Celkern

Celkern

Nucleolus

DNA
RNA
erfelijk materiaal v cel
informatie productie eiwit
dubbel­strengs
enkels­trengs
chromosoom
DesoxyriboNucleïneZuur
RiboseNucleïneZuur

Van DNA naar chromosoom

Endopl­asm­atisch Reticulum

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     AP Biology Unit 1: Biochemistry Cheat Sheet
     AP Biology Unit 2: The Cell and Cell Membrane Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by MVT455

     Geschiedenis Cheat Sheet
     Aardrijkskunde Cheat Sheet