Show Menu
Cheatography

Aardrijkskunde Cheat Sheet by

Hoofdstuk 1.2: van continentendrift tot platentektoniek

Contin­ent­endrift v Wegener argumenten

morfol­ogisch
geologisch
paleon­tol­ogisch
paleok­lim­ato­logisch
kusten
ouderdom, gestee­nten, fossielen
paleon­tologie
gletsj­erk­rassen
 
reliëf­str­ucturen
landfo­ssi­ele­n/G­ondwana
evenaa­rsg­ebied = tropisch regenwoud
kusten -> vb australie en antarctica
ouderdom, ... -> vb afrika en Z amerika
reliëf­str­ucturen -> vb appalachen en atlasg­ebergte
paleon­tologie = wetenschap die fossiele resten of sporen van organismen bestudeert
evenaa­rsg­ebied -> steenk­ool­ont­minning

Kritiek op theorie Wegener

hij is weerku­ndige
welke krachten contin­enten versch­uiven?
 

Theorie v Wegener herbek­eken: reliëf oceaan­bodem

abyssale vlakte
'vlakke oceaan­bodem'
contin­entaal plat
deel contin­entale korst dat wordt overspoeld door zee, vb noordzee
diepze­etr­oggen
diepste plaatsen oceaan
contin­entale helling
steile overgang tussen contin­ent­ale-en oceanische korst
mid-oc­ean­ische roggen
gebergte in midden oceaan waar nieuwe bodem wordt gemaakt, ook wel ritsen genoemd en die bezitten centrale slenk

dynamiek lythosfeer

platen­tek­toniek
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Countries and their Capital Cities Cheat Sheet
     Political Geography - APHG Cheat Sheet
     Soils of the World Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by MVT455

     Geschiedenis Cheat Sheet