Show Menu
Cheatography

Aardrijkskunde Cheat Sheet by

Hoofdstuk 1.2: van continentendrift tot platentektoniek

Contin­ent­endrift v Wegener argumenten

morfol­ogisch
geologisch
paleon­tol­ogisch
paleok­lim­ato­logisch
kusten
ouderdom, gestee­nten, fossielen
paleon­tologie
gletsj­erk­rassen
 
reliëf­str­ucturen
landfo­ssi­ele­n/G­ondwana
evenaa­rsg­ebied = tropisch regenwoud
kusten -> vb australie en antarctica
ouderdom, ... -> vb afrika en Z amerika
reliëf­str­ucturen -> vb appalachen en atlasg­ebergte
paleon­tologie = wetenschap die fossiele resten of sporen van organismen bestudeert
evenaa­rsg­ebied -> steenk­ool­ont­minning

Kritiek op theorie Wegener

hij is weerku­ndige
welke krachten contin­enten versch­uiven?
 

Theorie v Wegener herbek­eken: reliëf oceaan­bodem

abyssale vlakte
'vlakke oceaan­bodem'
contin­entaal plat
deel contin­entale korst dat wordt overspoeld door zee, vb noordzee
diepze­etr­oggen
diepste plaatsen oceaan
contin­entale helling
steile overgang tussen contin­ent­ale-en oceanische korst
mid-oc­ean­ische roggen
gebergte in midden oceaan waar nieuwe bodem wordt gemaakt, ook wel ritsen genoemd en die bezitten centrale slenk

dynamiek lythosfeer

platen­tek­toniek
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Countries and their Capital Cities Cheat Sheet
     Soils of the World Cheat Sheet
       Symbols of the 50 United States Infographic by HomeAdvisor

     More Cheat Sheets by MVT455

     Geschiedenis Cheat Sheet