Show Menu
Cheatography

Hoofdstuk: Dramatiek

Inleiding

Drama
Theater
conflict
ontstaan uit religieuze diensten
geen duidelijke keuze
doel: emotie tonen v/d mens

Soorten

klucht
volkst­oneel met zachte maatsc­hap­pelijke kritiek
tragedie
dramavorm met aangri­jpende gebeur­ten­issen
tragik­omedie
ernstige toon met happy ending
drama
dialoog, toneelstuk
komedie
lachwe­kkende kijk op alledaagse realiteit
conférence
taalhumor centraal, publiek amuseren
musical
gezongen tekst
cabaret
theate­ram­usement
opera
muziek­the­ater, klassiek
stand-up comedy
monoloog, humor
 

Dramatiek, epiek, lyriek en vakter­min­ologie

Drama VS theater
Interne werking
D: toneel­spel, publiek uit eigen groep
Regisseur
T: toneel­stuk, buiten­sta­anders nodig
Dramaturg
 
Scenograaf
 
Choreo­graaf
 
Regisseur = artistieke leidin­ggever
Choreo­graaf = bewegi­ngs­ont­werper
Dramaturg = teksts­chr­ijver
Scenograaf = theate­rvo­rmgever

Plot drama

desis (hamartia)
conflict (door inscha­tti­ngs­fout)
crisis
verdere spanningen
climax
hoogtepunt
peripetie (anagn­orisis)
schuld­inzicht (veran­two­ord­eli­jkheid opnemen)
catastrofe
verzoe­ning, inzicht, waanzin, vergeving
lusis (catha­rsis)
ontknoping (zelfr­efl­ectie)
 

Ontstaan drama

Thespis
dialoog koorleider (prota­gonist) en koor, religieuze weg
Aeschylos
canon, antagonist -> koor minder belang­rijk, hybris + hamartia
Sophocles
tritag­onist, individu VS wet, wil mensen VS wil goden
Euripides
karakt­erd­rama, koor achter­grond + acteurs voorgrond, Deus Ex Machina
hybris = hoogmoed
hamartia = inscha­tti­ngsfout

Opbouw drama

exposi­tio­/pr­ologos
voorwoord
parodos
koor al zingend opkomt
epeisodia
episode, verhaa­lstuk
stasima
koorza­ngen, veel herhaling om zo beter te onthouden
exodos
uitleiding

Medeia

Medeia en Iason
-> gulden vlies
-> moord
-> 2 kids
-> Iason en Kreusa dan zij dood en kids ook
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     More Cheat Sheets by MVT455

     Geschiedenis Cheat Sheet
     Aardrijkskunde Cheat Sheet