Show Menu
Cheatography

HMP 1- Początek Cheat Sheet by

Wykład z Historii Myśli Psychologicznej, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Początek histor­ii...

... psycho­logii:
1879- utworzenie labora­torium Wundta w Lipsku
... myśli psycho­log­icznej:
4 tys. lat temu lub dawniej.
Starożytna Mezopo­tamia, starożytny Egipt

Dane histor­yczne

Zabytki kultury materi­alnej oraz teksty
Problemy z danymi histor­ycznymi:
- Z reguły są niepełne, tym bardziej, im dawnie­jszych czasów dotyczą
- Wiele z nich pozostaje bezpow­rotnie utraconych
- Mogą być utajnione (np. dzieła Freuda, klauzula sięga XXII w.)
- Mogą być zdefor­mowane- przez słabe tłumac­zenie, brak wiedzy, przez stronn­iczość (np. Bolesław Chrobry w kronice Galla Anonima)

Dwie wizje dziejów

Wizja person­ali­styczna
Wizja natura­lis­tyczna
- Dzieje jako dzieło wybitnych postaci
- Dzieje pisane przez splot czynników polity­czn­o-g­osp­oda­rcz­o-s­poł­ecznych
Zeitgeist łączy obie wizje
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     HMP 2- U zarania dziejów Cheat Sheet
     HMP 3a- Starożytne Chiny Cheat Sheet
     HMP 3b- Starożytne Indie Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet