Show Menu
Cheatography

Disk Quota og Shadow Copy Cheat Sheet by

FSRM

FSRM = File Server Resource Manager
Er et snap-in som styre mappe og fil kvoter
Kan enforce kvoter via templates

Quota

Sætter en kvote på brugere eller volumes
Kan være maxstø­rrelse på filer
Virker kun på NTFS volumes

Soft Quota

Måler hvor meget plads filer bruger
Men stopper ikke kvoten fra at blive oversk­redet
Kan sende advarsler eller notifi­kat­ioner
Tracker forbrug

Hard Quota

Sætter en grænse for filforbrug
Stopper for forbrug, når grænse er nået.
Kan ikke gemmer nye filer efter kvote er opbrugt

Template

Laver regler for kvote-­gruppe
Kan enforce forske­llige kvoter på forske­llige grupper

FileSc­reening

En del af FSRM
Kan tjekke filtyper
Eks. mp3, mp4 etc.
Kan eksludere filtyper
Kan notifikere ved bestem filtyper

DirQuota

Er et CLI værktøj
Commands:
Create eller manage = dirquota quota
Manag auto = dirquota autoquota
Create templates = dirquota template
Konfig som admin = dirquota admin
Konfig hjælp = dirquota notifi­cation
 

Windows server backup

Kan opsætte backup ifølge plan
Kan gendanne filer, data applik­ationer etc.
Kan opsætte backup på schedule
Køres via MMC, powershell eller CLI værktøj

Blok-b­ackup

Bypasser stort set filer og filsys­temer
Læser data direkte fra disk eller volume
Ingen perfor­mance issue fra mange filer
Built-in support for snap-shots

Fil-backup

Fungere på fil niveau
Køre langsommer en blok ved flere filer

Begreb: Daily

Er daglig
Bruges sjældent ved store backup­pro­cesser
Ville sjældent bruges ved FULL backup
Bruges ofte med differ­ential eller increm­ental dog

Begreb: archivebit

Ved ændring eller oprettelse af filer
Kan fjernes af nogle backup­-typer
Hvis archivebit er 1 er der "­ikk­e" taget backup af filen.
Fjernes ikke ved nogle typer af backup

Begreb: vhd

vhd = virtual hard disk
Kan være dynamisk, fixed eller linked
kan oprettes fra diskpart eller management

Backup Full

Tager en fuld backup
Fjerne archivebit fra alle filer
Tager lang tid
Optager meget plads

Backup increm­ental

Tager backup af alt med archivebit
Fjerne archivebit
Tager lang tid at indlæse ved restore
Hver increm­ental backup skal indlæses i rækkefølge ved restore
Er relativ hurtig til at tage backup
God hvis virksomhed har høj oppetid
Kun delvis restore, hvis en increm­ental backup er korrup

Backup differ­ential

Fjerner ikke archivebit
Backupper alt med archivebit
Hurtig til at indlæse ved restore
Tages som regel daily
Tager lidt længere tid ved backup end increm­ental.

Backup copy

Kopier alt
Fjerner ikke archivebit
Er ligesom et snapshot
 

VSS

VSS = Volume Shadow copy Server
Tager snapshot backup
Er gemt på samme volume
Kan bruges til at finde tidligere versioner af filer
Er enabled på volumes
Kan kopiere apps live
Kan max have 64 shadow copies

VSS Archit­ecture

Shadow copy tidsplan

I shadow copy konfig, vælg et volume
Derefter enable
Derefter gå ind i settings
Derefter gå ind i schedule
Sæt tidsplan

vssadmin

Kan vise shadow volumes, backups, writer og providers
Vigtige command syntaxer:
Vssadmin add shadow­storage
Vssadmin create shadow
Vssadmin list shadows
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Psychology Cheat Sheet
     Polymers and Carbs Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by whatever