Show Menu
Cheatography

Diske og Startup Cheat Sheet by

MBR

MBR = Master Boot Record
Max 2TB partitions
Max 4 partitions

GPT

GPT = GUID Partition Table
Max 18 exabyte partitions
Max 128 partitions

Dynamic disk

Unders­tøtter simple volumes
Unders­tøtter spanned volumes
Unders­tøtter striped volumes
Unders­tøtter mirrored volumes
Unders­tøtter RAID-5
Kan reaktivere offline disk
Kan lave extened partitions

Basic Disk

Max 4 partitions
1 Kan blive extended.
Minimum 1 disk aktiv
Kan konver­teres til dynamisk disk
Genkender som regel kun et OS
Kan slette extended partitions
Kan slette logiske drev

System state recovery

Kan recover hele systemet
Kun på et identisk OS som originalen
Adskiller sig fra Bare metal recovery som er på nyt hardware
Køres igennem webadmin
Cmd=we­badmid start system­state recovery

Autori­tative restore

Gendanner domain controller
ex: cmd= Autori­tative restore: list nc crs

wbadmin

enables backup
kan konfig­urere backup schedule
Bruges i restore eller generel backup

ntdsutil

kan køre mainte­nance på AD DS
CMD= activate instance ntds
 

Extened partition

Kan lave logiske drev
1 fysisk disk = 1 extended partition
Kun på MBR disk
Udover de 4 max primære partit­ioner.

Primær partition

OS kan instal­leres
4 mulige på MBR
Kan sættes til aktiv
Kan findes af BIOS
Kan findes af windows
Skal være aktiv for at windows kan boote

Logiske volume

Logical
Tillader flere partit­ioner på MBR
Kan IKKe sættes som aktiv
Kan indeholde windows filer
Dog kun hvis BOOT filer er primær partition
Som er aktiv
Kan IKKE selv boote windows

Simple volume

Er en enkelt sammen­hæn­gende datablok

Spanned

Er et extended volume over flere disks
Har ikke fejlto­lerance
Kan ikke indeholde boot filer

DSRM

DSRM = Directory Services Restore Mode
Restarter domain controller
DSRM run = bcdedit /set safeboot dsrepair
End = bcdedit /delet­evalue safeboot

Tombstone Liftime

Er en attribut
Hvor lang tid et slettet objekt er gemt i AD
slettet objekt­=to­mstone
Er 60 dage pr default

adsied­it.msc

Kan se attrib­utter på objekter i forest
Kan ændre attrib­utter på objekter i forest
Er udover MMC
 

BCD

BCD = Boot Config­uration Data
Kontro­llere OS startup
Kan bruges til at konfig­urere

MSconfig

Kan vælge diagno­stisk start
Kan vælge sikker start
Kan vælge tjenester ved start
Kan væge funktioner

BCDedit

bcdedi­t.exe for start
kan ændre windows koden som køre i PxE
kan slette, importe og exporte entries
kan tilføje og modificere entries

EasyBCD

Kan lave bootale USB
Kan boote alle OS'er
DualBoot værktøj

chkdsk

check disk command
checker disk for fejl
reparere med: chkdsk C: /f

bootsect

Opdatere master boot koden for partit­ioner
Køres fra bootse­ct.exe
bootse­ct.exe /help for instru­ktion

KeyVer­sio­nNumber

Er Keberos versions nummeret af den nuværende nøgle

bootrec

Bruges i Windows RE
Er til fejlfi­nding
Kan reparer MBR, bootsektor eller bootconfig
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Selenium WebDriver Cheat Sheet Cheat Sheet
     Cypressio Cheat Sheet
     ISTQB Test Automation Engineering Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by whatever