Show Menu
Cheatography

BIO tidslinje jorden Cheat Sheet by

Hvordan jorden utviklet seg fra varm klump til jorda vi har idag

Tidslinje univer­set­/jorda

13 milliarder år siden
Big bang! Stor eksplo­sjon, stor sol blir dannet som eksplo­derer på nytt. Materie slynges vekk (jo tyngre jo lengre) og danner solsys­temer.
4,5 milliarder år siden
Solsys­temet vårt og jorda dannes.
 
Jorden: Masse gasser (H
2
O, CH
4
, NH
3
, H
2
S, N
2
), Mye vanndamp, myrete og varmt, anaerobt miljø.
800 millioner år siden
Ekstremt sterk stråling som river molekyler fra hverandre, sånn at de blir dannet om og om igjen. Mye mer H enn O, derfor binder O seg slik at det blir H
2
O istedefor O
2
, altså fortsatt anaerobt på jorden. Jorden blir kaldere, damp blir til væske som danner pytter­/vann som etterhvert beskytter mot stråling nederst.
300 millioner år siden
Anaerobe bakterier dannes og overlever nederst i vannet av H
2
S. Bakteriene på grensen av det trygge vannet mottar stråling og begynner med enkel fotosy­ntese (cyano­-ba­kte­rier). Bruker nå vann istedefor H
2
S og får O
2
som sluttp­rodukt.
 
O
2
stiger til atmosf­æren, blir truffet av stråling, spaltet og bygger seg sammen igjen men denne gang i form av 0
3
, Ozon.
 
Ozon beskytter jorden mot den farlige strålingen og livet kan virkelig begynne å blomstre! Hurra!
 

Tidslinje arter/­klima

                                       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fordoeyelsen Cheat Sheet
     Redoksreaksjoner Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by promethium

     Endringer i naturen Cheat Sheet
     Fordoeyelsen Cheat Sheet