Show Menu
Cheatography

Backup Teknologi Cheat Sheet by

Master Boot Record

Forkor­telse
MBR
 
Unders­tøtter diske op til 2TB
 
Maks 4 primære partit­ioner

GUID Partition Table

Forkor­telse
GPT
 
Erstatter langsomt MBR
 
Teoretisk uendelige partit­ioner

Diske

Basic Disk
Limit på 4 partit­ioner
 
En primary partition skal markeres aktiv
 
Primary partition har drive letter (C:)
Dynamic Disk
Man kan ikke installere et styres­ystem på en Dynamic Disk, en Basic Disk kan blive konver­teret efterf­ølgende
 
En disk er enten Dynamic eller Basic, den kan ikke være begge
Primary partition
Bruges til bootfiler (io.sys, bootmgr, ntldr osv.)
Extended partition
Kan kun bruges på en MBR disk
 
Bruges til at holde logiske partit­ioner
Logical Partition
Er en virtuelt opdelt extended partition
Volumes
Data opbeva­rings enhed
Simple volume
fungerer som en primary partition på en basic disk
Spanned volume
Flere diske der er blevet lavet om til en logisk volume
Striped volume
Brug af to eller flere diske til at få hurtigere læse/s­krive hastighed ved at kunne sprede I/O requests over flere diske
Mirror volume
En kopi af en volume til en anden disk, til brug af backup / redundans
RAID-5 volume
Fungerer ligesom Striped Volumes, men skal bruge 3 eller flere diske, og har muligheden for parity / fault tolerance
Disk Management
Bruges til at admini­strere instal­lerede drev. Kan bruges til partit­onering / Format­ering og mere
diskpart
Er et effektivt comman­d-line værktøj til at håndtere drev
conver­t.exe
Bruges f.eks til at konvertere basic til dynamic
Opgave­styring

Det er muligt at admini­strere via GUI, AT_kom­mandoer eller scheduled tasks
 

Startup

BCD
Boot Config­uration Data er en indsti­lli­ngsfil der bruges af nyere udgaver af windows til opstart
msconfig
Værktøj med GUI til at admini­strere boot konfig­uration
chkdsk
CMD kommando til troubl­esh­ooting af drev
bcdedit
Er det primære værktøj til admini­str­ering af BCD lageret
bootsect
Opdaterer bootco­de-­sek­toren på en disk eller partition, enten for at skifte mellem NTLDR og BOOTMGR eller som et led i fejlsø­gning
bootrec
Bootre­c.exe er et program der ligger på Windows instal­lations medier, der kan reparere og fejlsøge problemer ved opstart
EasyBCD
Er et program til redigering af bcd-filer, med en simpel bruger­græ­nse­flade og en række fejlsø­gnings værktøjer
 
System State Recovery
Backup af de vigtigste system filer; Registry, Bootfiles, Certif­icates, AD-Service osv.
Author­itative Restore
Genskabe en domain controller fra en specifik backup og replikere de genskabte indsti­llinger ud til andre servere i domænet
DSRM
Er en safemode boot option til Windows Server DC som tillader genska­bning af AD
wbadmin
Bruges til at tage backup og genskabe operat­ivs­yst­emer, indsti­llinger og filer
ntdsutil
er et command line program der bruges til at genskabe AD igennem author­itative restore eller ændre indsti­llinger på en AD server
adsied­it.msc
er et program der bruges til at ændre og oprette indsti­llinger og objekter i et active directory
KeyVer­sio­nNumber
Key version numbers er 32 bit koder, der bruges til at skelne mellem RODC'er i et domæne
Tombstone Lifetime
Det tidsrum et AD objekt kan genskabes efter at have været slettet

Filsys­temer

FAT
Arkite­kturen for et filsystem udviklet af Microsoft til at overtage legacy filsys­temer
FAT32
En nyere og hurtigere version af FAT
NTFS
filsystem udviklet af Microsoft
ReFS
Nyt filsys­temet introd­uceret af Microsoft til at erstatte NTFS

RAID

RAID-0
Kendt som stripe volume, hvor to eller flere drev er samlet af stripes der fordeler data over dem alle, for at få en hurtigere læse/s­krive hastighed. -Redundans og fejlto­lerance
RAID-1
Kendt som mirror volume, hvor alt data fra et drev bliver kopieret over til et andet drev for at skabe redundans
RAID-5
Det virker lidt som RAID-0, men skal bruge mindst 3 drev. I tilfælde af fejl, kan data genskabes.
RAID-10
En kombin­ation af RAID-0 og RAID-1 hvor man mindst har 4 drev hvor de spejler 2 og 2 og derefter stripes
Opsætning af RAID sker via Disk Management
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Robocopy Cheat Sheet
     Robocopy By Example Cheat Sheet