Show Menu

4 Farmakologie Cheat Sheets

Related tags:                        

4 Cheat Sheets tagged with Farmakologie

  • Sort: Magic
  • Filter:
  • Language(s):
  • Rating:
4 Pages
  (0)
léčiva dělěná do kategorií dle účinku na cholinergní NS
27 Dec 21, updated 28 Dec 21
100 Pages
  (0)
přehled látek působících na sympatický NS - endogenní katecholaminy a sympatomimetika *sympatolytika v dalším cheat sheetu
28 Dec 21
2 Pages
  (0)