Show Menu
Cheatography

Backup Gruppe 1 Cheat Sheet by

MBR Master Boot Record

Begrænset diskformat
Kan max have 4 partit­ioner
Kan max have 1 extended partition
MBR har en header på hver disk den går ud og tager fat i ved boot bl.a. dvd drev for at se hvilke medier den har.

GPT

Unders­tøtter ikke extended partitions
GPT bruger mere plads end MBR, den har en GPT header både foran og bagpå disken volume.

wbadmin

Et tool magen til diskpart.
Tingene er ens, komman­doerne er anderl­edes.

chkdsk

Håndte­rin­gstool som kan teste dine diske bedre end disk management

Msconfig

Kionfi­gurer hvordan din Windows skal boot, om det skal være fejlsikker tilstand, hvilke programmer og hvilke services som må starte ved boot.

DSRM

Tool admini­strator kan recover eller reparer sin AD database med.
Kører safe mode boot på en Domæne Controller

Keyver­sio­nnu­mber, Tombstone Lifetime

Krypte­rin­gsnøgle
AD objekt recover tid
Tingene har vi ikke arbejdet med

author­itative Restore

Backup på AD objekter med kommandoer
 

Basic Diske

Op til 26 logiske diske går fra C: til Z:
Kan have 4 primære partit­ioner
Basic diske kan konver­teres om til Dynamic

Dynamic Diske

Giver mulighed for:
Striped Volumes
Mirrored
RAID

Simple Volume

En volume du opretter på én disk

BCD

En pegepind til
Windows Boot Manager

Primære Diske

Der hvor dit OS vil ligge, MBR og GPT vil tage fat i de primære partit­ioner først fordi dér vil dit OS ligge

ntdsutil

Tool til AD genskab af objekter

System State Recovery

System filer som kan recovers

adsied­­it.msc

LDAP objekt AD tool
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Robocopy Cheat Sheet
     Robocopy By Example Cheat Sheet