Show Menu
Cheatography

Backupteknologi - Sean, Jonas & Kris - 4808h2dakik Cheat Sheet by

Backup cheat sheet

MBR (Master Boot Record)

Max diskplads 2.2 TB
Max 4 primære partit­ioner

GPT (GUID Partition Table)

Max 128 partit­ioner (124 kan bruges til data)
Max 18 EB diskplads
Support boot disk 64 bit Windows OS - UEFI boot

Basic

Introd­uceret i MS-DOS
Max 4 partit­ioner
Unders­tøtter Extended partit­ioner
Op til 26 logiske drev

Dynamic

Introd­uceret i Windows 2000
Man kan ikke installere OS på en dynamic disk / Kan konvertere til dynamic efter instal­lation
Dynamiske volumer: (Simple, Spanned, Striped, Mirrored & Raid 5 Volumes)

Disk Admini­str­ation

MMC / Diskmg­mt.msc: Grafisk interface. remote control & admini­str­ation af basic/­dynamic disks.
CMD / diskpa­­rt.exe: Samme som diskmgmt, flere funkti­­oner. Konvertere (MBR & GPT).

FAT, FAT32 & NTFS

Overst­ående beskriver de forske­llige features, som er tilgæn­gelig for hver type filsystem.
 

Backup Typer

Filbas­eret: Archiv­­e-bit skal være aktiv på filen.
Blockb­­as­eret: Backup af hele blokke hvor der er foretaget ændringer.
Full: Backup af alt uanset ændringer.
Increm­­ental: Backup af alt som er oprettet eller ændret siden sidste Full eller Increm­­ental backup.
Differ­­en­tial: Backup som er blevet oprettet eller ændret siden sidste Full eller Increm­­ental backup.

Shadow Copy

Shadow Copy: Recover filer & mapper.
VSS: Volume Shadow Copy Service.
Komman­doer:
Vssadmin add shadow­­st­orage
Vssadmin delete shadow­storage
Vssadmin resize shadow­ast­orage
Vssadmin create shadow
Vssadmin delete shadows
Vssadmin list providers
Vssadmin list shadow­storage
Vssadmin list Volumes

Disk Quota

FSRM (File Server Ressource Manager): Modul i Windows Server.
Soft Quota: Spore hvor meget plads der bruges, giver en advarsel når du har nået en valgt grænse. uden at afgrænse diskplads.
Hard Quota: Spore hvor meget plads bruges, Users kan ikke overskride diskplads grænsen.
Dirquota: Værktøj til admini­str­ation af diskqu­otas.
 

Volumes

Simpel volume: På en enkelt harddisk. Kan både være på en Basic eller Dynamic disk.
Extended volume: Indeholder plads fra flere steder på en disk.
Striped volume: Indeholder plads fra flere forske­llige dynamic diske, og benytter diskene samtidig. Ingen fejlto­­le­r­ance hvis en disk fejler mister man alt data.
Spanned Volume: Plads fordelt på flere dynamiske diske. Max 32 logiske diske kan samles til 1 spanned volume. Ikke fejlto­lerant. Ingen ydeevne forbed­ringer sammen­lignet med simpel volume. Kan skrumpes eller udvides
Mirrored volume: Spejler data i mellem 2 dynamiske diske = redundans. Hvis 1 disk fejler taber man ikke data. 50% af maximale disk-k­apa­citet bruges.

RAID (Redundant Array of Indepe­ndent Disks)

Generelt for RAID: Hastighed & diskplads er efter laveste fælles­nævner. Anbefalet af bruge samme disks.
RAID 0: 2 eller flere diske, striped volume. Større hastighed. Større chance for fejl jo flere diske, hvis 1 disk dør taber man alt data.
RAID 1: ”Spejling” af data. min. 2 harddiske sørger for, at diskene til altid er identiske.
RAID 0+1: Min. 4 diske, forener RAID 0 & 1. Man har RAID 0 perfor­mance, med sikker­heden af RAID 1.
RAID 2: Min 3 diske. Data fordeles på bitniveau i blokke, på flere diske. Hamming kode gemmes på 1 eller flere parite­tsdiske
RAID 3: Min 3 diske. Skriver data striped, over flere diske med paritets data på 1 disk, recomm­ended til workst­ations.
RAID 4: Som RAID 3, men i stedet for at ”stripe” databl­okkene, bliver de gemt som samlede blokke.
RAID 5: Som RAID 4. Min 3 diske. parite­tsdata er fordelt udover diskene. 25% spild.
           

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Backup Cheat Sheet
     Robocopy Cheat Sheet