Show Menu
Cheatography

Backupteknologi - Sean, Jonas & Kris - 4808h2dakik Cheat Sheet by

Backup cheat sheet

MBR (Master Boot Record)

Max diskplads 2.2 TB
Max 4 primære partit­ioner

GPT (GUID Partition Table)

Max 128 partit­ioner (124 kan bruges til data)
Max 18 EB diskplads
Support boot disk 64 bit Windows OS - UEFI boot

Basic

Introd­uceret i MS-DOS
Max 4 partit­ioner
Unders­tøtter Extended partit­ioner
Op til 26 logiske drev

Dynamic

Introd­uceret i Windows 2000
Man kan ikke installere OS på en dynamic disk / Kan konvertere til dynamic efter instal­lation
Dynamiske volumer: (Simple, Spanned, Striped, Mirrored & Raid 5 Volumes)

Disk Admini­str­ation

MMC / Diskmg­mt.msc: Grafisk interface. remote control & admini­str­ation af basic/­dynamic disks.
CMD / diskpa­­rt.exe: Samme som diskmgmt, flere funkti­­oner. Konvertere (MBR & GPT).

FAT, FAT32 & NTFS

Overst­ående beskriver de forske­llige features, som er tilgæn­gelig for hver type filsystem.
 

Backup Typer

Filbas­eret: Archiv­­e-bit skal være aktiv på filen.
Blockb­­as­eret: Backup af hele blokke hvor der er foretaget ændringer.
Full: Backup af alt uanset ændringer.
Increm­­ental: Backup af alt som er oprettet eller ændret siden sidste Full eller Increm­­ental backup.
Differ­­en­tial: Backup som er blevet oprettet eller ændret siden sidste Full eller Increm­­ental backup.

Shadow Copy

Shadow Copy: Recover filer & mapper.
VSS: Volume Shadow Copy Service.
Komman­doer:
Vssadmin add shadow­­st­orage
Vssadmin delete shadow­storage
Vssadmin resize shadow­ast­orage
Vssadmin create shadow
Vssadmin delete shadows
Vssadmin list providers
Vssadmin list shadow­storage
Vssadmin list Volumes

Disk Quota

FSRM (File Server Ressource Manager): Modul i Windows Server.
Soft Quota: Spore hvor meget plads der bruges, giver en advarsel når du har nået en valgt grænse. uden at afgrænse diskplads.
Hard Quota: Spore hvor meget plads bruges, Users kan ikke overskride diskplads grænsen.
Dirquota: Værktøj til admini­str­ation af diskqu­otas.
 

Volumes

Simpel volume: På en enkelt harddisk. Kan både være på en Basic eller Dynamic disk.
Extended volume: Indeholder plads fra flere steder på en disk.
Striped volume: Indeholder plads fra flere forske­llige dynamic diske, og benytter diskene samtidig. Ingen fejlto­­le­r­ance hvis en disk fejler mister man alt data.
Spanned Volume: Plads fordelt på flere dynamiske diske. Max 32 logiske diske kan samles til 1 spanned volume. Ikke fejlto­lerant. Ingen ydeevne forbed­ringer sammen­lignet med simpel volume. Kan skrumpes eller udvides
Mirrored volume: Spejler data i mellem 2 dynamiske diske = redundans. Hvis 1 disk fejler taber man ikke data. 50% af maximale disk-k­apa­citet bruges.

RAID (Redundant Array of Indepe­ndent Disks)

Generelt for RAID: Hastighed & diskplads er efter laveste fælles­nævner. Anbefalet af bruge samme disks.
RAID 0: 2 eller flere diske, striped volume. Større hastighed. Større chance for fejl jo flere diske, hvis 1 disk dør taber man alt data.
RAID 1: ”Spejling” af data. min. 2 harddiske sørger for, at diskene til altid er identiske.
RAID 0+1: Min. 4 diske, forener RAID 0 & 1. Man har RAID 0 perfor­mance, med sikker­heden af RAID 1.
RAID 2: Min 3 diske. Data fordeles på bitniveau i blokke, på flere diske. Hamming kode gemmes på 1 eller flere parite­tsdiske
RAID 3: Min 3 diske. Skriver data striped, over flere diske med paritets data på 1 disk, recomm­ended til workst­ations.
RAID 4: Som RAID 3, men i stedet for at ”stripe” databl­okkene, bliver de gemt som samlede blokke.
RAID 5: Som RAID 4. Min 3 diske. parite­tsdata er fordelt udover diskene. 25% spild.
           
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Robocopy Cheat Sheet
     Backup Cheat Sheet