Show Menu
Cheatography

Periodesystemet og atomer Cheat Sheet by

Litt om periodesystemet

Kort om atomer

Nukleoner = alt i kjernen (protoner + nøytroner)
Elemen­tær­ladning = ladningen til protoner og elektr­oner, ladningen har like stor verdi
Elemen­tær­par­tikler = fellesnavn for protoner, nøytroner og elektroner
Skallm­odellen -viser elektr­onf­ord­eling
Maksimalt 32e- i ett elektr­onskall
For de første 20 grunns­tof­fene, aldri mer enn 8 elektroner i et elektr­onskall
kjerne, 1.skall (k-skall), 2.skall (L-skall), 3. skall (M-skall)
Oktett­regelen - Åtte elektroner i ytterste skall er en stabil elektr­onf­ord­eling
Maksimale antallet elektroner som kan være i et bestemt skall kan du regne ut ved hjelp av skalln­umm­eret, n, og formelen 2n2

Kjemiske symboler for grunnstoff 1-20

H
He
Li
Be
B
C
N
O
F
Ne
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Ar
K
Ca

Oktett­regelen

I kjemiske reaksjoner vil atomene prøve å oppnå edelga­sss­truktur med åtte elektroner i ytterste skall, dette gir stabile kjemiske forbin­delser.
2n2 hvor n = skalln­ummer, regner ut hvor mange elektroner det er plass til i skallet
Elektr­onp­arb­ind­inger: atomer som deler på elektr­oner, danner molekyl sammen
ioner: ladde atomer som har gitt fra seg elektroner eller tatt til seg ekstra elektroner
ionebi­nding: Positive og negativt ladde ioner tiltrekker hverandre og bindes sammen av elektriske krefter.
 

Period­esy­stemet

Et grunnstoff består av bare en type atomer.
Atomer som har samme antall protoner, men varierende antall nøytroner er isotoper av ett grunns­toff.
To eller flere atomer fra forskj­ell­ige­/eller samme grunnstoff danner en kjemisk forbin­delse.
117 grunns­toffer til nå
- Atomene av grunns­toffer som har like mange elektroner i det ytterste skallet er plassert i en gruppe (loddrett kolonne)
Vi finner mange felles egensk­aper, f.eks. lik reaksj­ons­evne, hos de som er i samme gruppe.
- I en periode (vannrett linje/rad) har grunns­toffene like mange skall som det finnes elektroner i (K,L,M,N osv)

Grunns­tof­f-sang, 1-20!

There's Hydrogen and Helium Then Lithium, Beryllium Boron (Bor), Carbon everywhere Nitrogen all through the air

With Oxygen so you can breathe And Fluorine for your pretty teeth Neon to light up the signs Sodium (Natrium) for salty times

Magnesium, Aluminium, Silicon Phosphorus (fosfor), then Sulfur (svovel), Chlorine (klor) and Argon. Potassium (Kalium), and Calcium so you'll grow strong
                               
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fordoeyelsen Cheat Sheet
     Redoksreaksjoner Cheat Sheet
     BIO tidslinje jorden Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by promethium

     Endringer i naturen Cheat Sheet
     Fordoeyelsen Cheat Sheet