Show Menu
Cheatography

User Story cheat sheet Cheat Sheet by

User Story cheat sheet

User Story

Feature
feature naam?
Ik wil als
persona?
dat
wat?
zodat
waarom?

Tips

Gebruik werkwo­orden als je de 'wat' omschr­ijft. Dat geeft namelijk aan wat de gebruiker wil bereiken. Dus niet “ik wil een overzi­cht”, maar “ik wil een overzicht inzien”.

Wat vaak gebeurt, is dat er niet omschreven wordt ‘waarom’ een bepaalde gebruiker iets wil bereiken, maar ‘hoe’ hij dat wil doen. Probeer niet in die valkuil te stappen. Het beantw­oorden van de hoe-vraag laat je namelijk juist aan de ontwik­kelaars over.

Gebruik geen jargon, tenzij daar afspraken over gemaakt zijn. Het kan anders snel leiden tot interp­ret­ati­eve­rsc­hillen.

INVEST

Indepe­ndent
Zorg dat je user stories onafha­nkelijk zijn van andere stories, zo kan de product owner/de klant priori­teiten stellen.
Negotiable
User stories moeten niet te gedeta­illeerd zijn. Ontwik­kelaars moeten de vrijheid krijgen om zelf in te vullen hoe een functi­onele wens vorm krijgt.
Valuable
De functi­ona­liteit moet uitein­delijk een waarde­volle bijdrage leveren voor de gebruiker. Die waarde wordt door de product owner bepaald. De meest waarde­volle functi­ona­lit­eiten worden als eerste ontwik­keld.
Estimable
Kun je inschatten hoe veel tijd en werk het ongeveer kost om de functi­ona­liteit te ontwik­kelen en is alle kennis in huis?
Small/­Simple
Is de user story klein genoeg? Past hij op één post-it en beschrijft hij maar één functi­ona­liteit? Hij moet ook niet te klein zijn. Als hij te weinig waarde heeft, kun je kleine user stories beter bundelen tot een grotere. Vuistr­egel: als het langer duurt dan een dag of twee om een story te ontwik­kelen tot functi­ona­liteit, dan is hij te groot. Duurt het een korter dan een uur, dan is hij te klein.
Testable
Heb je de goede accept­ati­ecr­iteria omschreven bij de user story, waardoor je kunt bepalen of de functi­ona­liteit straks aan de eisen voldoet?
 

Accept­ati­ecr­iteria

Accept­ati­ecr­iteria worden puntsg­ewijs genoteerd. Deze zijn enkel met ja/nee of geslaa­gd/niet geslaagd te beantw­oorden.

Accept­ati­esc­ena­rio's

Scenario
omschr­ijving van het scenario
Gegeven
voorwaarde van het scenario
Wanneer
de actie van het scenario
Dan
het resultaat van het scenario
Na 'gegeven', 'wanneer' of 'dan' kun je deze onderdelen van een scenario ook verlengen door 'En'.

Je kunt het resultaat van het scenario verder verdui­del­ijken door 'maar' toe te voegen na 'dan'.

Voorbeeld

Feature: Winkel­mandje
Ik wil als klant producten aan een winkel­mandje toe kunnen voegen zodat ik deze producten kan kopen

Accept­ati­ecr­iteria:
Het BTW bedrag van 21% moet getoond worden
De bezorg­kosten voor bestel­lingen onder de 10 euro zijn 3 euro
De bezorg­kosten voor bestel­lingen boven de 10 euro zijn 2 euro

Scenario: Een enkel product van onder de 10 euro kopen
Gegeven: dat er een "­Voe­tba­l" is die 8 euro kost
Wanneer: ik de "­Voe­tba­l" aan het winkel­mandje toevoeg
Dan: heb ik 1 product in mijn winkel­mandje
En: is het BTW bedrag 1,39 euro
En: is het totaal­bedrag 11 euro
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     PivotalTracker Search Cheat Sheet
     SKP's Daily Agile Terms Cheat Sheet
     SCRUM Cheat Sheet