Show Menu
Cheatography

Backup Server Cheat Sheet by

Forkor­telser

MBR Disk
Master Boot Record disk
GPT Disk
GUID Partition Table disk

Diske

MBR
Master Boot Record som er den disk med inform­ationer om hvilke OS’er der er på disken.
GPT
GUID Partition Table.
Basic Disk
Er det sted du ligger primære, extended volumes og logiske drev.
Dynamic Disk
Er de diske som indeholder simple, spanned, mirrored, striped og RAID-5 volumes.
Primary Partition
Er den primære partition.
Extended Partition
Er en partition hvor man kan lave flere logiske partit­ioner. Extended kan kun laves på MBR disk.
Logical Volume
Er lavet på en Extended partition.
Simple Volume
Volume der ligger på en disk.
Spanned Volume
Den ligger rundt op forske­llige diske.
Troubl­eshoot
Msconfig
Et utility hvor du kan ændre boot-p­ara­metre, samt hvilke programmer der skal boote op sammen med maskinen (Windows 7 og før)
Chkdsk
Et utility til for at tjekke om sektorer og filer på en disk er korrupte eller dårlige.

Shadow Copy

Hvad er vss
VSS elller Volume Shadow Copy Service som det hedder, er en service der kan lave et nu og her kopi, eller snapshots som det normalt bliver kaldt.
VSS kort forklaring
VSS virker kun på NTFS filsys­temer.
Maks 64 kopier af systemet som VSS tager shadow copies af.
Når 64 kopier er nået bliver den ældste slettet hver gang så der altid vil ligge maks 64 kopier
Når en shadow Copy er slettet kan den ikke findes frem igen.
Shadow Copy bør ikke anses som backup, men nærmere som et værktøj til at redde en, hvis man får lavet noget ”lort” i sine filer.
VSS Kommandoer
Vssadmin add shadow­storage Tilføjer en volume shadow copy.
Vssadmin create shadow Laver en ny volume shadow copy.
Vssadmin delete shadow Sletter volume shadow copies.
Vssadmin delete shadow­storage Sletter volume shadow copy lagerings forbin­delser.
Vssadmin list providers Lister regist­rerede volume shadow copy udbydere.
Vssadmin list shadow Lister eksist­erende volume shadow copies.
Vssadmin list shadow­storage Lister alle shadow copy lagrings forbin­delser på systemet.
Vssadmin list volumes Lister volumes der er kvalif­iceret for shadow copies.
Vssadmin list writers Lister alle abonnerede volume shadow copy skriver på systemet.
Vssadmin resize shadow­storage Tilpasser den maksimale størrelse for en shadow copy lagrings forbin­delse.
 

Startup

BCD
Boot Config­uration Data
Windows kan ikke starte hvis bootmgr mangler
bootrec /rebui­ldbcd
denne kommando søger efter Windows instal­lat­ioner som ikke er i BCD og spørg om du vil installer dem
msconfig
Microsoft System Config­uration Utility
Find msconfig med run
du klikker på start og skriver run og søger i program og files så trykker du enter og skriver MSCONFIG
Find msconfig med cmd
du klikker på start og skriver cmd og søger i program og files så trykker du enter i komman­dop­romten skriver du MSCONFIG
Du kan med msconfig vælge en selektiv opstart og isolere dit systems ydeevne problemer ved at udvælge specifikke opstarts poster
BCDEdit Comman­d-Line
/creat­estore
Laver en tom boot config­uration data store
/export
exporter indholdet af dit system ind i en fil
/import
restroere din system store ved at bruge backup data filer som man har lavet ved at bruge /export
/copy
laver en kopi af et specifikt boot i samme system
/create
laver en ny boot config­uar­ation data store
/delete
sletter specifikke elementer
/delet­evalue
sletter specifikke elementer fra boot entry
/set
sætter en entry option value
EasyBCD
EasyBCD er en gui som gør så du kan ændre i BCD filerne
Bootsect
Bootsect opdater master boot code for din hard disk partitions så du kan skifte mellem BOOTMGR og NTLDR
Bootrec
Bootrec er et værktøj man kan bruge til at opdater master boot record kode
System State Recovery
System State Recovery er en recovery form som kan recover ens computer system state files
Author­itative Restore
Author­itative Restore er en form man kan bruge til at genskabe slettede filer i f.eks AD
DSRM
DSRM er din domain controller counter til desktop windows fejlsikker tilstand
Wbadmin
Wbadmin er en utility til cmd som bruges til at styre din windows backup med
Ntdsutil
Ntdsutil er et diagno­sti­cer­ing­svæ­rktøj der kan bruges til at fejlsøge i AD
Adsied­­it.msc
Adsied­­it.msc er en LDAP-e­ditor som man kan bruge til at lave ændringer af objekter som f.eks bruger og grupper
KeyVer­­si­o­n­Number
KeyVer­­si­o­n­Number er en krypte­rings nøgle som høre under Kerberos autent­ifi­cering
Tombstone Lifetime
Tombstone Lifetime er et udtryk man bruger om hvor længe man kan genskabe et slettet AD objekt
 

RAID

RAID
Redundant Array Inexpe­nsive Disks
RAID - 0
RAID 0 deler data mellem flere diske så hvis en disk fejler så fejler hele dit volume. Det smarte ved RAID 0 er at du sætter flere harddiske sammen så du få et stort volume med hurtigere læse og skrive hastighed. Så du få et større volume og hurtigere læse og skrive hastig­heder på bekostning af at dit volume er mere sårbare.
RAID – 1
RAID 1 er et sæt harddiske der afspejler hinanden så hvis f.eks. en af harddisken fejler tager en af de andre over. I og med at alle harddisken er afspejlet af hinanden skal de alle sammen holdes opdatet med den nyste data som gør at hastig­heden er begrænses til den langsomste harddisks hastighed. Da alle harddiske i sættet er afspej­linger af hinanden er det nemt at tilgå data selvom der er en anden der er ved at hente filer ned. Det er fordi at i bare kan hente ned fra to forske­llige harddiske da de alle sammen har det samme data.
RAID 5
Til RAID 5 skal du minimum brugge 3 harddisk. RAID 5 kræver at minimum to harddisk kører så det vil sige hvis der er en harddisk der fejler kan de andre stadig kører videre.
RAID 10
RAID 10 eller RAID 1+0 er en kombin­ation af RAID 0 og 1 i og med at det er flere sæt af RAID 1 der kører sammen i RAID 0. Ifølge de forske­llige fabrik­anter har RAID 10 det bedste throughput ud af alle RAID niveauer bortset for RAID 0.

Disk Quota

Disk Quota
File System Ressource Manager: FSRM er et værktøj som kom med i server 2008R2 som en admini­strator kan bruge. Man bruger det til at admini­strere plads og fil typer. Det bruges også til at planlægge fremtidige policy ændringer.
Soft quota er når man er ved at ramme begræn­sni­ngerne og Hard quota er når man for lov til at gå over begræn­sni­ngen, men det er midler­tidig, man kan også få lov til at lave templates, det gør det lettere at lave begræn­sni­nger, for brugere og grupper.

Filsys­temer

FAT
File Allocation Table, blev udviklet til MS-DOS og er den primære filsystem til tidligere versioner af Windows.
FAT32
: Er en 32-bit version og den kan håndtere større partit­ioner, helt op på 2TB
NTFS
: New File Allocation Table er standa­rdf­ils­ystem Windows siden NT. Den unders­¬tøtter drev på 16 EB, unders­¬tøtter filkry­¬pt­ering og meget andet og er det mest anvendte filsystem
ReFS
Resilient File System er et Micros­oft­-fi­lsy­stem, der blev introd­uceret med Windows Server 2012 med det formål at blive "­næste genera­tio­n" filsystem efter NTFS.
Disk Management
er et system­værktøj til styring af harddiske og de mængder eller partit­ioner, de indeho­lder. Med Disk Management kan du initia­lisere diske, oprette volumener og formatere volumener med FAT, FAT32 eller NTFS filsys­temer
Diskpart
er en CMD-ut­ility komman­dolinje disk partit­ion­ering værktøj inkluderet i Windows 2000 og senere, erstatter sin forgæn­geren, FDisk.
Convert
er et komman­dol­inj­evæ­rktøj, der er inkluderet i Windows NT-ope­rat­ivs­yst­eml­injen. Det bruges til at konvertere volumener ved hjælp af FAT-fi­lsy­ste­merne til NTFS.
Diskpart Kommandoer
List disk
Viser en liste over diske og oplysn­inger om dem, f.eks. Deres størrelse.
select disk [NR]
Vælger den angivne disk og skifter fokus til den.
Clean
Rengør disken.
Active
På disken markeres partit­ionen som aktiv.
Assign [L] | [M]
Tildeler et drevbo­gstav eller monter­ing­spunkt til volumen.
Create partition primary
Opretter en primær partition på den nuværende disk.
Delete disk
Sletter en manglende dynamisk disk fra diskli­sten.
Delete partition
På den valgte disk sletter man partit­ionen. Man kan ikke slette system­par­tit­ionen.
Detail disk
Viser egensk­aberne for den valgte disk og mængderne på den disk.
Detail partition
Viser egensk­aberne for den valgte partition
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Robocopy Cheat Sheet
     Robocopy By Example Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by janniksand