Show Menu
Cheatography

Forkor­telser

SQL
Structured Query Language
DDL
Data definition language
DML
Data manipu­lation language
DCL
Data control language
DBMS
Database Management System

System Databaser

Master
Optager alle system­-level inform­ationer for en forkomst af SQL Server.
MSDB
Bruges ad SQL Server Agent til at planlægge advarsler.
TEMPDB
Er et arbejd­sområde til at holde midler­tidige objekter eller mellem­res­ult­ater.
Model
Bruges som template for alle databaser.

SQL Req.

Memory
Minimum: Express Editions: 512 MB All other editions: 1 GB Recomm­ended: Express Editions: 1 GB All other editions: Mindst 4 GB og bør udvides når databasens størrelse stiger
Processer speed
Minimum: x64 Processer: 1.4 GHz Recomm­ended: 2.0 GHz eller hurtigere
Processer Type
x64 Processor: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel Pentium IV with EM64x64 Processor: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel Pentium IV with EM64T supportT support
 

Data typer (andre)

SQL_va­riant
Kan Opbevarer op til 8,000 bytes af forske­llige typer data, bortset fra text, ntext og timest­amps.
Unique­ide­ntifier
Opbevarer en global unik identifier (GUID).
Xml
Opbevarer XML formateret data. Max 2GB.
Cursor
Opbevarer en reference til en markør, der bruges til databa­sep­roc­esser.
Table
Opbevarer et result­ats-sæt til senere behand­ling.

Andre SQL Databaser

Microsoft SQL server
Oracle
MySQL
IBM DB2
PostgreSQL

Overvå­gning Tools

System Monitor
Spore primært ressou­rce­forbrug
Activity Monitor
Giver oplysn­inger om: Processer kører, Blokerede processer, Bruger­akt­ivitet.
Error logs
Error log filer indeholder et overordnet billede af hvad der sker på Windows Serveren

Relati­ons­dat­abase

En Relati­ons­dat­abase er en database hvor alt er organi­seret i tabeller og ting kun optræder en gang for at spare på pladsen.
 

setup af AD Server

ADDS
DNS
DHCP

Server Roller

Sysadmin
Sysadmin er serverens hovedb­ruger det vil sige at den har alle rettig­heder.
Server­­admin
En server­admin kan ændre konfik­ationer og lukke serverne.
Securi­­ty­admin
En securi­tyadmin er en der kan tildele roller til andre.
Proces­­sadmin
Bruger med denne rolle kan lukke processer.
setupadmin
setupadmin kan tilføje og fjerne tilkny­ttede servere.
bulkadmin
En bulkadmin kan bruge BULK INSERT som sætter din data ind i en table.
diskadmin
En Diskadmin bruges til at håndtere diskplads.
dbcreator
Dbcreator bruges til at genskabe eller lave en ny database.
Public
Alle SQL Server logins er medlemmer af denne rolle.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     MySQL Cheat Sheet
     SQL Server Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by janniksand