Show Menu
Cheatography

E Vitamini Cheat Sheet by

Beslenme ve Diyetetik bölümü, gıda biyokimyası

E Vitamini Genel Bilgiler

E vitamini özelliği gösteren bileşikler tokol yapısından türetilir.
E vitamini toko­ferol ve toko­tri­enol olmak üzere iki alt gruba sahiptir.
Tokofe­roller ve tokotr­ien­oller yağlı tohumlar ve yenen yağların minör bileşe­nle­ridir.
E vitami­ninin 4'ü tokoferol, 4'ü tokotr­ienol olmak üzere 8 tane vitameri vardır.
Tokoferol ve tokotr­ien­ollerin α β γ δ olmak üzere 4 tane izomeri vardır ve E vitami­ninin 8 vitameri bu izomer­lerden gelmek­tedir.
E vitami­ninin en aktif vitameri α-to­kof­ero­l'd­ür. Hatta ürünle­rdeki IU değeri α-toko­ferol cinsinden hesapl­anır.

E Vitami­ninin Görevleri

En Önemli Görevi: Plazma lipopr­ote­inl­erinde ve hücre zarlarında işlev gören, yağda çözünen bir anti­oks­ida­ndır. Hücre zarındaki yağ asitlerini oksidatif hasardan korur.
Hücre bölünm­esini regüle eder. Kanser gibi kontrolsüz hücre bölünm­elerini yavaşl­atır.
Bazı genlerin kontrolünü sağlar.
Eşey hormon­larının regüla­tör­üdür.
Kolest­erolü düşürür, bağışı­klığı destekler, cildi korur, antiin­fla­mat­uva­rdır.
 

E Vitami­ninin Kimyasal Yapısı

Toko­fer­ol: Bir kroman halkası ve doymuş bir fitil zinciri ihtiva eder.
Toko­tri­eno­l:Bir kroman halkası ve doym­amış bir fare­nsil zinciri ihtiva eder.
Tokofe­roller doymuş zincir ihtiva ettikleri için oksida­syona karşı, tokotr­ien­oll­erden çok daha dayanı­klıdır. Bu sebeple ilaç ve supple­men­tlerde daha çok tokofe­roller kullan­ılır.
Hem tokofe­roller hem de tokotr­ien­oller serbest alkol ve karbok­silli asitlerle ester formunda bulunu­rlar. Ester formu daha yaygındır.
Tokofe­rol­lerin asetat ve süks­inat esterleri oksida­syona karşı çok kararl­ıdır.

Tokoferol Yapısı

Tokotr­ienol Yapısı

Tokoferol ve tokotr­ienol görünüş olarak birbirine çok benziyor. Eğer yapı çift bağ içeriyorsa toko­tri­eno­ldür.
 

Vitamin Aktivi­tesi, IU Değeri ve RRR

En aktif E Vitamini vitameri α-to­kof­ero­l'd­ür.
E vitami­ninin IU değeri α-toko­ferol cinsinden yazılır.
Esas birim RRR-­α-t­oko­fer­old­ür.
RRR-α-­tok­oferol doğada bulunan form iken RRS,SSR gibi tokoferol formları sentet­iktir.

Alfa Tokofe­rolün Stereo­izomer (RRR) Yapıları

RRR Nedir?

RRR Stereo­izo­merliğe göre oluşmuş bir durumdur.
Tokofe­rol­lerde 3 tane asimetrik (kiral, optikçe aktif) karbon vardır.
Asimetrik karbonun konfig­üra­syonu saat yönünde ise R, saat yönünün tersinde ise S olarak adland­ırılır.
RRR-α-­tok­oferol demek, Alfa tokofe­roldeki üç asimetrik karbonunun hepsinin konfig­üra­syonu saat yönünde demektir.
SSR-α-­tok­oferol ise Alfa tokofe­roldeki üç asimetrik karbonun ilk ikisinin konfig­üra­syonu saat yönünün tersinde, son asimetrik karbonun konfig­üra­syonu ise saat yönünd­edir.
                   

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     AP Biology Unit 1: Biochemistry Cheat Sheet
     Template for biochemical pathways Cheat Sheet
     K vitamini Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by Hlen

     K vitamini Cheat Sheet