Show Menu
Cheatography

E Vitamini Cheat Sheet by

Beslenme ve Diyetetik bölümü, gıda biyokimyası

E Vitamini Genel Bilgiler

E vitamini özelliği gösteren bileşikler tokol yapısından türetilir.
E vitamini toko­ferol ve toko­tri­enol olmak üzere iki alt gruba sahiptir.
Tokofe­roller ve tokotr­ien­oller yağlı tohumlar ve yenen yağların minör bileşe­nle­ridir.
E vitami­ninin 4'ü tokoferol, 4'ü tokotr­ienol olmak üzere 8 tane vitameri vardır.
Tokoferol ve tokotr­ien­ollerin α β γ δ olmak üzere 4 tane izomeri vardır ve E vitami­ninin 8 vitameri bu izomer­lerden gelmek­tedir.
E vitami­ninin en aktif vitameri α-to­kof­ero­l'd­ür. Hatta ürünle­rdeki IU değeri α-toko­ferol cinsinden hesapl­anır.

E Vitami­ninin Görevleri

En Önemli Görevi: Plazma lipopr­ote­inl­erinde ve hücre zarlarında işlev gören, yağda çözünen bir anti­oks­ida­ndır. Hücre zarındaki yağ asitlerini oksidatif hasardan korur.
Hücre bölünm­esini regüle eder. Kanser gibi kontrolsüz hücre bölünm­elerini yavaşl­atır.
Bazı genlerin kontrolünü sağlar.
Eşey hormon­larının regüla­tör­üdür.
Kolest­erolü düşürür, bağışı­klığı destekler, cildi korur, antiin­fla­mat­uva­rdır.
 

E Vitami­ninin Kimyasal Yapısı

Toko­fer­ol: Bir kroman halkası ve doymuş bir fitil zinciri ihtiva eder.
Toko­tri­eno­l:Bir kroman halkası ve doym­amış bir fare­nsil zinciri ihtiva eder.
Tokofe­roller doymuş zincir ihtiva ettikleri için oksida­syona karşı, tokotr­ien­oll­erden çok daha dayanı­klıdır. Bu sebeple ilaç ve supple­men­tlerde daha çok tokofe­roller kullan­ılır.
Hem tokofe­roller hem de tokotr­ien­oller serbest alkol ve karbok­silli asitlerle ester formunda bulunu­rlar. Ester formu daha yaygındır.
Tokofe­rol­lerin asetat ve süks­inat esterleri oksida­syona karşı çok kararl­ıdır.

Tokoferol Yapısı

Tokotr­ienol Yapısı

Tokoferol ve tokotr­ienol görünüş olarak birbirine çok benziyor. Eğer yapı çift bağ içeriyorsa toko­tri­eno­ldür.
 

Vitamin Aktivi­tesi, IU Değeri ve RRR

En aktif E Vitamini vitameri α-to­kof­ero­l'd­ür.
E vitami­ninin IU değeri α-toko­ferol cinsinden yazılır.
Esas birim RRR-­α-t­oko­fer­old­ür.
RRR-α-­tok­oferol doğada bulunan form iken RRS,SSR gibi tokoferol formları sentet­iktir.

Alfa Tokofe­rolün Stereo­izomer (RRR) Yapıları

RRR Nedir?

RRR Stereo­izo­merliğe göre oluşmuş bir durumdur.
Tokofe­rol­lerde 3 tane asimetrik (kiral, optikçe aktif) karbon vardır.
Asimetrik karbonun konfig­üra­syonu saat yönünde ise R, saat yönünün tersinde ise S olarak adland­ırılır.
RRR-α-­tok­oferol demek, Alfa tokofe­roldeki üç asimetrik karbonunun hepsinin konfig­üra­syonu saat yönünde demektir.
SSR-α-­tok­oferol ise Alfa tokofe­roldeki üç asimetrik karbonun ilk ikisinin konfig­üra­syonu saat yönünün tersinde, son asimetrik karbonun konfig­üra­syonu ise saat yönünd­edir.
                   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     AP Biology Unit 1: Biochemistry Cheat Sheet
     Template for biochemical pathways Cheat Sheet
     K vitamini Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by Hlen

     K vitamini Cheat Sheet