Show Menu
Cheatography

Backup - Gruppe 3 Cheat Sheet by

Cheatsheet til Windows Backup

Basic Disks

Op til 4 partit­ioner, hvor kun 1 kan være extended.
Mindst 1 primær partition skal være aktiv.
Extended partition kan deles op i 26 logiske drev.

Dynamic Disks

Der kan ikke instal­leres styres­ystem på dynamic disks. Dog kan basic disks med styres­ystem på, konver­teres til dynamic efter instal­lation.
Konverter basic disks til dynamic ved at højre-­klikke på den ønskede volume i discmgmt og derefter vælge "­Convert to Dynamic disk".

FAT, FAT32 og NTFS

Ovenst­ående viser de største forskelle i mellem filsys­temer.

Volumes i Windows

Simple
Er en simpel volume på en enkelt harddisk. Kan både være på en Basic eller Dynamic disk.
Extended
Indeholder plads fra flere steder på en disk. Kan kun oprettes på en Dynamic disk.
Striped
Indeholder plads fra flere forske­llige dynamic diske og benytter diskene samtidig. Dog max 32 diske. På denne måde kan man få hurtigere R/W hastig­heder da man udelukker eller udvider den mekaniske begræs­ning. Ingen fejlto­ler­ance, hvis en disk fejler mister man alt data
Spanned
Indeholder plads fra flere forske­llige dynamic diske. Dog max 32 diske. Spanned volume kombinere plads fra flere diske til samme partition, dette gør det mere oversk­ueligt for brugeren da det fremgår som et enkelt drev. Ingen fejlto­ler­ance, hvis en disk fejler, mister man data
Mirrored
En mirrored volume spejler data i mellem 2 dynamiske diske. På den måde får man redundans, så man stadig har sit data hvis den ene disk fejler. Dog udnytter man kun 50% af sin maximale kapacitet.
 

Disk Admini­str­ation

MMC / Diskmgmt
Grafisk interface der bruges til at admini­strere diske i Windows. Mulighed for simpel partit­ion­ering, remote control og admini­str­ation af både basic og dynamic disks.
CMD / diskpa­rt.exe
Bruges til samme opgaver som diskmgmt, dog med flere funkti­oner. Mulighed for at konvertere partit­ion­stype (MBR & GPT). Kører lokalt på klienten Mulighed for automation

Partit­ion­styper

MBR (Master Boot Record)
MBR har kun mulighed for 4 primære partit­ioner og kan kun håndtere diske op til 2TB.
GPT (GUID Partition Table)
GPT er den nyere standard der skal udskifte MBR. GPT har ikke samme begræn­sning på 2TB og der er mulighed for at konvertere i mellem MBR og GPT.

RAID

RAID-0 / Striping
RAID-0 fungerer på samme måde som en striped volume, hvor data deles op i mellem 2 diske for at kunne opnå hurtigere læse/s­krive hastig­eder. Databi­derne der "­str­ipe­s" er ofte 64K.
RAID-1 / Mirroring
RAID-1 fungerer på samme måde som en mirrored volume, hvor der spejles data i mellem diske. Man benytter kun 50% af den maximale kapacitet, men opnår dog redundans på diskene.
RAID-5 / Striping m. redundans
RAID-5 er en striped volume med redundans. Man kan kun bruge dette raid ved brug af mindst 3 diske og op til 16. Stripingen foregår på samme måde som normalt, men for hver striping gemmer man en checksum på en anden disk, der gør det muligt at genskabe data.
RAID-6 / Striping m. dobbelt redundans
RAID-6 er også en striped volume med redundans. Den fungere på samme måde som RAID-5 med at man gemmer en checksum for hver striping, dog gør man det dog dobbelt op ved brug af RAID-6.
RAID-10 / Striping & Mirroring
RAID-10 er en kombin­ation af RAID-1 og RAID-0 hvor man har mindst 4 diske. Man striper diskene i par af 2 og 2, og spejler derefter diskene i par. På den måde opnår man både hastig­hed­sfo­røg­elsen, men også redund­ansen.
 

Shadowcopy - Commands

Shadowcopy bruges til genska­bning af mapper og filer.
vssadmin create shadow
vssadmin delete shadow
vssadmin add shadow­storage
vssadmin delete shadow­storage
vssadmin list providers
vssadmin list shadow­storage
vssadmin list volumes
vssadmin resize shadow­storage

Disk Quota

FSRM (File Server Resource Manager)
FSRM er et modul i Windows Server
Soft Quota
En måde man kan spore hvor meget plads der bruges, men ikke begrænser det.
Hard Quota
Der bliver sporet hvor meget plads der bliver brugt og sat en grænse hvor bruger ikke kan overskride den.
Dirqouta
Admini­str­ati­ons­værktøj til håndtering af diskqu­otas.

Backup Types

Filbaseret
Archiv­e-bit skal være aktiv for at backuppen kører på den bestemte fil.
Blockb­aseret
Er backup af hele blokke hvor der er foretaget ændringer.
Full
Backup af alting, uanset om der er foretaget ændringer eller ej.
Increm­ental
Backup af alt som er blevet oprettet eller ændret siden sidste Full eller Increm­ental backup.
Differ­ential
Backup af alt som er blevet oprettet eller ændret siden sidste Full eller Increm­ental backup.
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Robocopy Cheat Sheet
     Robocopy By Example Cheat Sheet