Show Menu
Cheatography

C++ Siruri de caractere Cheat Sheet by [deleted]

DECLARAREA

char nume_s­ir[nr. maxim de caract­ere];
ex. char cuvant[15]

INITIA­LIZARE

char cuvant[ ]="c­alc­ula­tor­";
char cuvant­[15­]="c­alc­ula­tor­";
Sirul cuvant va fi compus din literele calcul­ator, nemaiavand spatii libere
Sirul cuvant va fi compus din literele calculator avand 5 spatii libere
 

CITIREA

cout<<­"nr. de caract­ere­=";
cin>>n;
for(i=0; i<n; i++)
{ cout<<­"­cuv­ant­["<<­i<<­"­]=";
cin>>c­uva­nt[i];
}

sau:
cin>>s­ir_­de_­car­actere;
Se citeste un sir de caractere pana la primul spatiu liber/alb.
ex. a="A­cesta este un exempl­u"
cin>>a; (va afisa doar "­Ace­sta­")
Citirea unui sir de caractere incluzand spatiile libere se va face cu:
cin.ge­t(sir, nr_car­actere, '\n');
cin.ge­tli­ne(sir, nr_car­act­ere­)-i­nclude si sfarsitul liniei.
 

AFISAREA

for(i=0; i<n; i++)
cout<<­cuv­ant[i];

TIPUL CHAR*

O variabila de tip pointer la caracter este capabila sa retina adresa de memorie a unui caracter

FUNCTII CARE OPEREAZA CU SIRURI DE CARACTERE

strlen­(sir);
returneaza lunfimea unui sir(nu­marul de caractere)
strcpy­(de­sti­nat­ie,­sursa);
copiaza sursa peste destinatie
strcat­(de­sti­ant­ie,­sursa);
adauga sursa la destin­atie, copiaza sursa la sfarsitul destin­atiei, conecteaza cele 2 siruri
strnca­t(d­est­ina­tie­,su­rsa­,nr);
adauga primele n caractere din sursa la destinatie
strchr­(si­r,c­ara­cter);
returneaza adresa subsirului de caractere incepand cu prima pozitie a caract­erului, cauta carcac­terul in sir
strstr­(sir1, sir2);
returneaza incepand de la prima aparitie a subsirului sir2 in sirul sir1 sau 0 in cazul in care nu exista
strcmp­(si­r1,­sir2);
compara 2 siruri, returneaza >0 daca sir1>sir2; =0 daca sir1=sir2; <0 daca sir1<sir2
strtok­(sir, separa­tor);
returneaza primul sir de caractere pana la separa­torul gasit
Transf­ormarea unui caracter
-din litera mare in litera mica:
sir[i]­=si­r[i­]+32;
-din litera mica in litera mare
sir[i]­=si­r[i­]-32;
           
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Numeric Formats Cheat Sheet
     C# & Unity MonoBehaviour Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by [deleted]