Show Menu
Cheatography

C++ Siruri de caractere Cheat Sheet by [deleted]

DECLARAREA

char nume_s­ir[nr. maxim de caract­ere];
ex. char cuvant[15]

INITIA­LIZARE

char cuvant[ ]="c­alc­ula­tor­";
char cuvant­[15­]="c­alc­ula­tor­";
Sirul cuvant va fi compus din literele calcul­ator, nemaiavand spatii libere
Sirul cuvant va fi compus din literele calculator avand 5 spatii libere
 

CITIREA

cout<<­"nr. de caract­ere­=";
cin>>n;
for(i=0; i<n; i++)
{ cout<<­"­cuv­ant­["<<­i<<­"­]=";
cin>>c­uva­nt[i];
}

sau:
cin>>s­ir_­de_­car­actere;
Se citeste un sir de caractere pana la primul spatiu liber/alb.
ex. a="A­cesta este un exempl­u"
cin>>a; (va afisa doar "­Ace­sta­")
Citirea unui sir de caractere incluzand spatiile libere se va face cu:
cin.ge­t(sir, nr_car­actere, '\n');
cin.ge­tli­ne(sir, nr_car­act­ere­)-i­nclude si sfarsitul liniei.
 

AFISAREA

for(i=0; i<n; i++)
cout<<­cuv­ant[i];

TIPUL CHAR*

O variabila de tip pointer la caracter este capabila sa retina adresa de memorie a unui caracter

FUNCTII CARE OPEREAZA CU SIRURI DE CARACTERE

strlen­(sir);
returneaza lunfimea unui sir(nu­marul de caractere)
strcpy­(de­sti­nat­ie,­sursa);
copiaza sursa peste destinatie
strcat­(de­sti­ant­ie,­sursa);
adauga sursa la destin­atie, copiaza sursa la sfarsitul destin­atiei, conecteaza cele 2 siruri
strnca­t(d­est­ina­tie­,su­rsa­,nr);
adauga primele n caractere din sursa la destinatie
strchr­(si­r,c­ara­cter);
returneaza adresa subsirului de caractere incepand cu prima pozitie a caract­erului, cauta carcac­terul in sir
strstr­(sir1, sir2);
returneaza incepand de la prima aparitie a subsirului sir2 in sirul sir1 sau 0 in cazul in care nu exista
strcmp­(si­r1,­sir2);
compara 2 siruri, returneaza >0 daca sir1>sir2; =0 daca sir1=sir2; <0 daca sir1<sir2
strtok­(sir, separa­tor);
returneaza primul sir de caractere pana la separa­torul gasit
Transf­ormarea unui caracter
-din litera mare in litera mica:
sir[i]­=si­r[i­]+32;
-din litera mica in litera mare
sir[i]­=si­r[i­]-32;
           

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     C# & Unity MonoBehaviour Cheat Sheet
     Numeric Formats Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by [deleted]