Show Menu
Cheatography

C++ Cheat Sheet by [deleted]

OPERATORII ARITMETICI

+ adunarea
- scaderea
* inmutirea
/ impartirea (rezul­tatul este un numar intreg daca ambii operanzi sunt intregi ex 7/2=3; rezultatul este unul real daca cel putin un operand este real ex 7/2=3,5)
% impartirea (rezul­tatul este restul impartiri)
Rezutatul unei expresii aritmetice este de tip NUMERIC.

STRUCTURA IF

if (conditie)
instru­cti­une_1;
else instru­cti­une_2;
Se evalueaza conditia; daca conditia este adevarata se executa instru­cti­une_1 daca conditia este falsa se executa instru­cti­une_2.

STRUCTURA FOR

for(i=­valoare initiala; i<=­valoare finala; i++)
{ instru­cti­une_1;
instru­cti­une_2
.....................;
instru­cti­une_n;
}
Se atribuie contorului (i) valoarea initiala apoi se testeaza valoarea finala (daca contorul este mai mic sau egal, mai mare...) daca este falsa se iese din structura, daca este adevarata se executa instru­cti­uniile apoi contorul (i) creste cu 1 si se repeta ciclul pana cand valoarea finala este falsa (daca contorul este mai mic sau egal, mai mare...)
 

OPERATORII RELATI­ONALI

< mai mic
> mai mare
<= mai mic sau egal
>= mai mare sau egal
== egal
!= diferit
Rezultatul unei expresii relati­onale este de tip LOGIC (adeva­rat=1 sau fals=0).

STRUCTURA WHILE

while (conditie)
{ instru­cti­ne_1;
instru­cti­une_2;
....................;
instru­cti­une_n;
}
Se evalueaza conditia daca este falsa se iese din structura daca este adevarata se executa instru­cti­uniile si se repeta ciclul pana cand conditia devine falsa.

STRUCTURA SWITCH

switch (optiune)
{ case 1: instru­cti­une_1; break;
case 1: instru­cti­une_2; break;
...............................................;
case n: instru­cti­une_n; break;
}
Se cauta optiunea in case (optiu­ne==1 sau optiun­e==­2...sau optiun­e==n)
si se executa instru­ctiunea din cazul specific (ex, daca optiune==2 atunci se executa instru­cti­une_2 din case 2)
 

OPERATORII LOGICI

! negatia logica
&& conjunctia logica (si)
|| disjunctia logica (sau)
Rezultatul unei expresii logice este de tip LOGIC (adeva­rat=1 sau fals=0).

TABEL

X
Y
X SAU Y
X SI Y
fals
fals
fals
fals
fals
adevarat
adevarat
fals
adevarat
fals
adevarat
fals
adevarat
adevarat
adevarat
adevarat
! adevar­at=fals
! fals=a­devarat

STRUCTURA DO WHILE

do
{ instru­cti­une_1;
instru­cti­une_2;
......................;
instru­cti­une_n;
}
while (condi­tie);
Se executa instru­cti­uniile apoi se evalueaza conditia; daca este falsa se iese din structura; daca este adevarata se executa instru­cti­uniile repeta­ndu-se pana cand conditia devine falsa.
           
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Numeric Formats Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by [deleted]