Show Menu
Cheatography

Receptory přehled Cheat Sheet by

přehled receptorů a jejich účinků

α1

mydriáza
vazoko­nst­rikce cév v kůži, sliznicích a GITu
stah svěrače močového měchýře
ejakulace
stah těhotné dělohy
- Nachází se jen na postsy­nap­tických membránách efekto­rových orgánů
- spojen s Gq11 proteinem
- Jejich stimulace vede k uvolnění IP3 a DAG (z PIP2 pomocí fosfol­ipasy C), to vede hlavně ke zvýšení intrac­elu­lárního Ca2+ a aktivaci protei­nkinázy C

α2

presyn­aptické receptory inhibují další výdej NA
postsy­nap­tické v CNS snižují sympat­ickou aktivitu asoučasně snižují uvolňování dalších neurot­ran­smiterů
postsy­nap­tické periferní způsobují vazoko­nst­rikcí podobně jako α1
- Post i presyn­apt­ické, lokalizace i mimo adrenergní nervy.
- Hlavně v CNS, na perife­riích NE - kromě pánevní oblasti - tam ANO
- Spojen s Gi proteinem
- Stimulace vede k inhibici adenyl­átc­yklázy.

ß1

+ dromot­ropní (rychlost šíření vzruchu)
+ batmot­ropní (drážd­ivost)
+ chrono­tropní (srdeční frekvence)
+ inotropní (síla svalové kontrakce)
stimulace uvolňování reninu
- Všechno vede ke zvýšení spotřeby kyslíku.
- Pouze postsy­nap­tická lokalizace u adrene­rgních nervů
- Hlavně v srdci, minoritně v mozku
- Stimulace aktivuje adenyl­átc­yklázu

ß2

vasodi­latace (hlavně cév kosterních svalů)
bronch­odi­latace
antial­ergický účinek (inhibice uvolňování histaminu a leukot­rienů)
relaxace dělohy
zvýšená syntéza glukozy a jejího štěpení z glykog­enu­lip­olýza (asi stimulace ß3)
třes kosterního svalstva
hypoka­lémie (zvýšením přestupem K+ do kosterního svalstva)
relaxace m. cilliaris
presyn­aptické ß2 stimulují další výdej NA
- Post i presyn­aptická lokalizace i mimo adrenergní nervy
- Stimulace aktivuje adenyl­átc­yklázu
- Hlavně v hladké svalovině bronchů, minoritně v mozku
 

M (nesel­ekt­ivně)

arterioly: vasodi­latace
další žlázy: zvýšení pocení, slzení, slinnění
penis: erekce
děloha: variabilní účinek

M2 (srdeční)

Fyziol­ogicky
Nadměrná stimulace
JEN V SÍNÍCH:
dromo, ino, chromo, batmot­rponí účinek
tachyk­ardie (nižší dávky), bradyk­ardie (vyšší dávky)
Působí inhibičně, zodpovědné za účinky vagu na srdce.

M3 (žlázo­vé/­hla­dko­sva­lové)

Fyziol­ogicky
Nadměrná stimulace
GIT: zvýšení tonu a motility, snížení tonu sfincterů, zvýšená sekrece žláz
nauzea, zvracení, střevní křeče, průjem
urogenitál: zvýšení tonu m. detrusor močového měchýře, snížení tonu sfincteru močového měchýře
nucení na malou
bronchy: }zvýšená sekrece, bronch­oko­nst­rikce
dušnost
oko: stah m. sfincter pupilae, stah m. cilliaris (akodomace na blízko), snížení nitroo­čního tlaku
mioza, nesotré vidění na dálku
Působí excitačně, jsou i v cévách

Mediátory autono­mního nervového systému

Noradr­enalin
acetyl­cholin
většina postga­ngl­iových vláken sympatiku
všechna pregan­gliová vlákna
uvolňován společně s adrena­linem z dřeně nadledvin
všechna postga­ngliová vlákna parasy­mpatiku
 
malá část postga­ngl­iových vláken sympatiku
 

Comments

ahoj,
Nevíte prosím někdo jak ten cheat sheet přizpůsobit PDFku? Když totiž chci stáhnout pdf, tak mi to ten text usekne.
Děkuji

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Respiratory Drugs - Top 300 Cheat Sheet
     M3 Pharmacy Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by barbora5467

     Látky působící na cholinergní NS Cheat Sheet
     Látky ovlivňující sympatický NS Cheat Sheet