Show Menu
Cheatography

Accountview 2023 Keyboard Shortcuts by

An overview of the most useful shortcuts within Accountview Solo (>11.0) without any modules. Mostly focusses on reducing redundancy and speeding up the basics of your accounting process.

Autoco­dering

Autoco­dering staat toe repeti­tieve boekingen met minimale variatie gedeel­telijk te automa­tiseren door alle invari­abele gegevens in een keer in te voeren. Om te herkennen wanneer dit gewenst is hanteert Accoun­tview autocodes die in het omschr­ijv­ing­sveld ingevoerd dienen te worden.
Zet autoco­dering aan door in een dagboe­kinvoer venster naar Bewerken > Autoco­dering actief te gaan. Bovenin het venster verschijnt nu "­Aut­oco­der­ing­".
Gebruik [F4] in het veld Omschr­ijving om autocodes aan te maken of te beheren. Gebruik [Ctrl+M] om daarbuiten een autocode aan te maken. Zie sectie Stamge­gevens Autocode voor hoe er een aan te maken.
Gebruik autocodes door in de omschr­ijving de gewenste autocode te typen of op te zoeken en zie de gerela­teerde gegevens magisch versch­ijnen!

Frequent Gebruik

[Ctrl+R]
(-/+) omkeren bij bedrag
[Insert]
Bovens­taand veld kopiĆ«ren
[Ctrl+K]
Regel kopiƫren en onderaan invoegen
[Ctrl+F3]
Regel tussen­voegen
[F4]
Open zoek/d­etail subvenster relevant tot gesele­cteerde cel*
[Ctrl+F5]
Open BEER** subvenster inclusief zoekfu­nctie
[Ctrl+O]
Admini­stratie openen. Bv. oude boekjaren**
* Zie de sectie Opvraa­glijst Specif­icatie
** Het opent de Grootboek- of Debite­urkaart. Deze kaart bevat alle boekingen op de post/d­ebi­teur. Dit is hetzelfde als de printv­ersie via Rapporten > ...kaart waarmee je een BEER uitdraait
*** Accoun­tview verkoopt een module waarmee men vorige boekjaren direct ter vergel­ijking binnen de huidige boekho­uding kan inzien

Invoer­venster Operaties

[Alt+T]
Voeg onderaan een nieuwe regel toe
[Alt+V]
Verwijder gesele­cteerde regel
[Tab]
Volgende veld
[Shift­+Tab]
Vorige veld
[Ctrl+F8]
Wissel tussen Bruto of Netto weergave van bedragen
[F12]
Geef saldo gesele­cteerde debiteur weer*
Volgorde Herstellen**
Sorteer alle regels in openstaand venster op datum
* Dubbel klikken op de debiteur opent een subvenster met alle openst­aande posten
** Geen shortcut voor. Tevinden in de toolbar bovenin via "Bewerken > Volgorde Herstellen"

Zoek & Selectie Operaties

[Ctrl+F]
Open het zoekve­nster
[Ctrl+G]
Ga naar de volgende binnen de zoekop­dracht
[Ctrl+­Shi­ft+F]
Spring naar de invoerbalk in het zoekve­nster*
[Alt+L, S]
Open Selecteren venster binnen actieve venster**
* De tegenh­anger [Enter] springt terug naar de regels binnen de zoekse­lectie
** Gelijk aan Beeld > Selecteren. Met selecteren beperk je de gegevens binnen een venster tot een deelse­lectie door een of meerdere criteria in te stellen. Werkt in bijna alle vensters
 

Opvraa­glijst [F4] Specif­icatie

Datum
Open een kalender
Debiteur
Zoek door debiteuren op naam of zoekcode
Rekening
Zoek door grootb­oek­posten op naam of postnummer
Factuur
Zoek door factur­en/­bonnen op factuur- of bonnummers
Omschr­ijving
Zoek door alle autocodes op autocode
BTW
Zoek door alle BTW%'s op BTW-code
Bedrag
Open een rekenm­achine
Per muisklik of [Enter] voegt men de gesele­cteerde optie direct in het corres­pon­derende veld

Systeem Operaties

[Alt+F4]
Accoun­tview afsluiten
[Esc] \ [Ctrl+F4]
Venster sluiten zonder te bewaren*
[Ctr+E­nter]
Venster sluiten en bewaren
[ALT+B, B]
Ga naar dagboe­kve­nster
[ALT+B, D]
Ga naar debite­ure­nve­nster
[ALT+B, G]
Ga naar grootb­oek­venster
* Geeft pop-up "­wij­zig­ingen beware­n?" tenzij uitgezet in instel­lingen

Stamge­gevens Autocode

Autocode
De tovers­preuk* waar Accoun­tview op zoekt om te activeren
Omschr­ijving**
Een toelic­hting waarvoor deze boeking dient; te zien in de autocode opvraa­glijst
Rekening #
Het postnummer om te auto-typen
Deb/Cred #
De deb/cred zoekcode om te auto-typen
BTW-code #
De BTW-code om te auto-typen
Herkenning
Moet de omschr­ijving beginnen met de code of er in voorkomen
* Aangezien dit is om werk te versnellen is een korte code aan te raden. Bijvoo­rbeeld een afkorting van het type boeking; 'BAV' voor Bavaria facturen. Daarbij is CapsLock handig zodat de code niet foutief herkend wordt in een ander woord.
** Met de optie Omschr­ijving autocode gebruiken kan de omschr­ijving ook als tovers­preuk herkend worden.
# Deze velden mogen ook leeg worden gelaten als ze niet relevant zijn tot de gewenste boeking
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     EQ tips Cheat Sheet
     Nature of Business and Accounting Cheat Sheet
     Accounting Principles and Business Transactions Cheat Sheet