Show Menu
Cheatography

Diske & Startup Cheat Sheet by

Diske & Startup

MBR
Master Boot Record er det sted på disken hvor inform­ationer om hvilke OS'er der ligger på disken, og gør det muligt at boote fra dem.
GPT
GUID Partition Table
Basic Disk
Er diske hvor der ligger primære, extendede volumes, og logiske drev.
Dynamic Disk
Er diske som indeholder simple, spanned, mirrored, striped og RAID-5 volumes
Primary Partition
Er den primære partition på en disk.
Extended Partition
Er en partition hvorpå man kan lave flere logiske partit­ioner. Extended partition kan kun laves på en MBR disk.
Logical Volume
Er en volume som er lavet på en Extended partition
Simple Volume
Volume som ligger på én disk.
Spanned Volume
Volumen ligger spredt ud over flere diske.
BCD
Er en fil som peger derhen hvor Windows Boot Manager ligger.
Troubl­eshoot
msconfig
Er en utility hvor man kan ændre boot-p­ara­metre, samt hvilke programmer der starter op når computeren booter (Windows 7 og før)
bcdedit
Er en CMD editor til Boot Config­uration filer i Windows.
EasyBCD
Er et GUI til at ændre i BCD-filen
chkdsk
En lille utility til at tjekke om filer og sektorer på en disk er korrupte eller dårlige
System State Recovery
Er en recovery form hvor man recover en maskines System State files, som er system­filer osv.
Author­itative Restore
Er en form for restore hvor man genskaber evt. slettede emner i AD'et, såsom en OUT (Organ­isa­tional Unit).
DSRM
Er domain contro­llerens modsvar til deskto­p-W­ind­ows's fejlsikker tilstand, som gør det muligt for en netvær­ksa­dmi­nis­trator at genskabe en AD Database.
wbadmin
Er en CMD utility som man bruger til at styre Windows Backup med.
ntdsutil
Er et diagno­sti­cer­ing­svæ­rktøj som man bruger til at fejlsøge på et Active Directory.
adsied­it.msc
Er et LDAP-e­ditor til at foretage ændringer af objekter, såsom brugere eller grupper i et AD.
KeyVer­sio­nNumber
Er en krypte­rin­gs"n­øgl­e" indenfor Kerberos autent­ifi­cering.
Tombstone Lifetime
Er et udtryk for hvor længe man kan "­gen­ska­be" et slettet AD objekt.
 

Filsys­temer & RAID

FAT
Står for File Allocation Table og er et filsystem ligesom NTFS, dog af ældre dato. Mindste partit­ion­sst­ørrelse er 2 MB.
FAT32
Er også File Allocation Table, men er en 32-bit version af FAT
NTFS
Står for New Technology File System, unders­tøtter drev på 16 Exabyte, unders­tøtter filkry­ptering og meget andet og er det mest anvendte filsystem.
ReFS
Står for Resilient File System, og er Microsofts nyeste filsystem. Max mulige volume­-st­ørrelse er 1 yobibyte. Navnet Resilient indebærer automa­tiske sikker­hed­sfo­ran­sta­ltn­inger og kontrol mod korrupte filer og meget andet.
Disk Management
Er nærmest Diskpart's GUI tvilling
Diskpart
Er et CMD-ut­ility til at partit­ionere diske og oprette, slette og ændre volumes
 

Disk Quota & Shadow Copy

FSRM
File Server Resource Management er en GUI-ut­ility til at overvåge og admini­strere en filservers diskak­tiv­itet, som file-s­cre­ening og kvoter på shares osv.
Quota
Er et udtryk for en kvote (mængde data) som brugere kan gemme på påvirkede shares og mapper.
Hard
En hard quota er en kvote som ikke kan oversk­rides.
Soft
En soft quota er en kvote som godt kan oversk­rides, men hvor brugeren og/eller admini­str­atoren får besked om at kvoten er oversk­redet.
File Screening
Er et udtryk for at man kan blokere for specielle filtyper, som hvis man ikke vil have at brugerne ligger musik eller film på deres netvær­ksdrev, kan man blokere for .mp3, .avi, .divx filtyper.
dirquota
Er et CMD-væ­rktøj til at admini­strere disk-k­voter
Windows Server Backup
Er Microsofts indbyggede backup­-ut­ility.
Fil-ba­seret backup
Fil-ba­seret backup er, som navnet angiver, en backupform som tager backup af filer og mapper.
Block-­baseret backup
Block-­baseret backup er en backupform hvor serveren går ned på block-­niveau på harddisken og kopierer blok-f­or-­blok.
Full backup
Er en backup af hele serveren. Denne er nødvendig for at kunne foretage andre former for backup. Dette er den backup­-form der tager længst tid, da den skal have taget backup af hele serveren, og alt data.
Increm­ental backup
Increm­ental backup er en backup form hvor man tager backup af ændringer i filer for den dag hvor backuppen er taget. Har man fuld backup fra om søndagen og tager en increm­ental backup hver dag, og skal restore en fil fra om torsdagen, skal alle dages increm­ental backup være i orden, ellers fungerer increm­ental backup kun op til dagen før den evt. korrupte backup.
Differ­ential backup
Differ­ential backup tager backup af alle ændrede filer på dagen. Det smarte er, at hvis du skal have restoret en fil fra om onsdagen, er det den eneste backup der er nødvendig for at kunne restore filen, i modsætning til Increm­ental backup som skal have ALLE backupper indtil den pågældende fil er nået.
Copy backup
Copy backup tager en kopi af serveren som den ser ud i øjeblikket hvor backuppen bliver taget.
Daily backup
Daily backup er en backup der bliver kørt hver dag.
Archive bit
Er en bit som bliver sat på en fil, hver gang den bliver ændret i. Increm­ental og Differ­ential backup ved så at det er disse filer som der skal tages backup af. Differ­ential fjerner ikke archive bit'en.
VHD (Virtual Hard Disk)
Er en eller flere filer som tilsammen udfør en harddisk til en virtuel maskine. Windows Server Backup bruger også filtypen .vhd til backup­-filer.
VSS
Volume Shadow Copy Service tager et "­sna­psh­ot" af en volume, og kan bruges til at genskabe volumen lige som den så ud da man tog snapsh­ottet. Dette går rimelig hurtigt, og kan sættes op så brugerne selv kan genskabe deres filer hvis de kommer til at slette filerne efter der blev taget en Shadow Copy.
VSS arkitektur
tidsplan
Er et udtryk for hvornår backuppen eller shadow copy'en skal tages.
vssadmin
er en CMD-ut­ility hvor man kan admini­strere sine shadow copies, såsom slette og oprette nye shadow copies

Support Cheatography!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Robocopy Cheat Sheet