Show Menu
Cheatography

Wetenschapsfilosofie Algemeen W7 Cheat Sheet (DRAFT) by

WF

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Geschi­eds­chr­ijving als wetenschap

Histor­isme: de benaming voor de 19e-eeuwse stroming onder geschi­eds­chr­ijvers die de principes en methoden van Leopold von Ranke navolgden ➝ primaire bronnen, objectieve beschr­ijv­ingen, schrift

"­Bloss zeigen wie es eigentlich gewese­n." - Von Ranke. Een objectieve geschi­eds­chr­ijving is te bereiken door filolo­gisch kritische methoden.

G.W.F. Hegel (1770-­1831)

Geist

Quentin Skinner (1940- )

ideeë­nge­sch­iedenis