Show Menu
Cheatography

Nabłonki Cheat Sheet by

Funkcje, podział nabłonków

Nabłonek jednow­ars­twowy- funkcje

Płaski
dyfuzja, filtracja
Sześcienny
resorpcja, sekrecja
Walcowaty
absorpcja, wydzie­lanie, ochrona

Nabłonek jednow­ars­twowy- kształt i budowa

Płaski
jedna warstwa płaskich komórek, jądro owalne, wydłużone położone centralnie
Sześcienny
kształt sześcianów
Walcowaty
kształt wydłuż­onych prosto­kątów, na powier­zchni znajdują się mikrok­osmki, stereo­cilia i rzęski oraz komórki kubkowe
Dwurzędowy
zbudowany z 2 typów komórek: głównych (jądro owalne, w 1/3 dolnej części komórki) i zastęp­czych (jądro okrągłe blisko błony podsta­wnej), 2 wysokości komórek, na powier­zchni ma stereo­icilia
Wielor­zędowy
wiele poziomów jąder, rzęski na powier­zchni

Nabłonek jednow­ars­twowy- występ­owanie

Płaski
pęcherzyki płucne (pneum­ocyty), kłębuszki nerkowe, naczynia (śródb­łonek)
Sześcienny
pęcherzyki tarczycy, kanaliki nerkowe, powier­zchnia jajników
Walcowaty
przewód pokarmowy, żeńskie drogi rozrodcze, drogi żółciowe
Dwurzędowy
przewód najądrza
Wielor­zędowy
drogi oddechowe (tchawica)
 

Nabłonek wielow­ars­twowy- budowa

Płaski rogowa­ciejący
warstwa podstawna (kom. walcowate, zdolne do podzia­łów), kolczysta (kom. wielob­oczne, desmos­omy), ziarnista (kom. wrzeci­ono­wate, swoiste ziarna w cytopl­azmie), jasna (kwaso­chł­onna), zrogow­aciała (bez jąder)
Płaski nierog­owa­ciejący
warstwa podstawna (kom. sześci­enne, wielob­oczne, płaskie)
Sześcienny
---
Walcowaty
---
Przejś­ciowy
---

Nabłonek wielow­ars­twowy- funkcje

Płaski rogowa­ciejący
ochrona przed wysych­aniem, urazami, zakaże­niami
Płaski nierog­owa­ciejący
opieranie się ścieraniu
Sześcienny
ochronna
Walcowaty
ochronna
Przejś­ciowy
ochronna, barierowa

Nabłonek wielow­ars­twowy- lokali­zacja

Płaski rogowa­ciejący
naskórek
Płaski nierog­owa­ciejący
jama ustna, przełyk, odbyt, pochwa, przednia powier­zchnia rogówki
Sześcienny
przewody wyprow­adz­ające gruczołów potowych
Walcowaty
spojówka, cewka moczowa męska
Przejś­ciowy
drogi moczowe (moczo­wody, pecherz)
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     First Aid Kit Cheat Sheet