Show Menu
Cheatography

Nestor ->> vim Cheat Sheet by

Plik

vim
uruchamia edytor vim
vim NAZWY
uruchamia vim i wczytuje pliki NAZWY
:q!
wyjście bez zachowania zmian
:q
wyjście, jeśli wszystkie zmiany są zachowane
:w
zapis zmian w pliku
:w!
wymuszenie zmian w pliku
:wq
zapis zmian i wyjście
:!NAZWA
wykonuje polecenie NAZWA w shellu
:w "­­NA­ZWA­"
zapisuje aktualny plik pod nazwą

Tryby pracy

normal tryb poleceń
Domyślny tryb pracy vim. Wydawane tutaj różne skróty klawia­turowe pozwalają przejść do innego trybu, kasować tekst, kopiować tekst lub go przenosić. Aby wrócić do NORMAL naciskamy klawisz
[Esc]
insert tryb wprowa­dzania
Najpro­ściej przejść do trybu INSERT wciskając klawisz
i
(więcej w dziale: "­Wejście do trybu edycji­"). Tutaj vim zachowuje się w sposób zblizony do normalnego edytora
visual tryb wizualny
Do nawigacji i manipu­lacji wyborów teksto­wych, tryb ten pozwala na wykony­wanie większości normalnych poleceń.
select tryb wizualny 2
Tryb wizualny, ale obsługą zbliżoną do MS
comman­d-line
Do wprowa­dzania poleceń, podobnie jak w trybie NORMAL
ex-mode
Podobny do trybu comman­d-line, ale zoptym­ali­zowany do przetw­arzania wsadowego.

Poruszanie się

l LUB
kursor w prawo
h LUB
kursor w lewo
j LUB
kursor w dół
k LUB
kursor w górę
G
na koniec pliku
gg
na początek pliku
NUMER
G
do linii NUMER
Ctrl + g
numer linii + STATUS
^
przejście na początek linii
$
przejście na koniec linii
w
początek następnego wyrazu
W
początek następnego wyrazu, może zawierać znaki interp­unk­cyjne.
 

Wejście do trybu edycji

i
kursor przed znakiem
I
kursor na początku aktualnej linii
a
kursor za znakiem
A
na końcu aktualnej linii
o
na początku nowej linii poniżej
O
na początku nowej linii powyżej
s
zastępuje znak pod kursorem
ce
zastępuje bieżący wyraz
R
zamienia znak pod kursorem, z przejściem w tryb edycji

Edycja z trybu poruszania

dd
kasuje bieżącą linię
2dd
usuwa 2 linie, począwszy od bieżącej
d$
usuwa tekst od kursora do końca linii
de
usuwa tekst do końca bieżącego wyrazu
dw
usuwa wyraz pod kursorem
x
usuwa znak pod kursorem DEL
X
usuwa znak BACKSPACE
w
początek następnego wyrazu
b
początek poprze­dniego wyrazu
r
zamienia znak pod kursorem, bez wejścia w tryb edycji
R
zamienia znak pod kursorem, z przejściem w tryb edycji

Wykony­wanie poleceń

!"ko­men­da"
Uruchamia komendę w shellu
!dir
Listuje katalog
:r !dir
Wczytuje wyjście polecenia dir i umieszcza poniżej kursora
 

Zmiana wielkości liter

guu OR vU
małe litery w całej linii
gUU OR VU
wielkie litery w całej linii
g~~
zamień wielkość liter w linii
vEU
wielkie litery w wyrazie pod kursorem
vE
zamień wielkość liter w wyrazie
ggguG
małe litery w całym pliku

Zawijki - Folding

zf#j
utwórz zawijkę od kursora # linii w dół
zf/string
utwórz zawijkę od kursora do stringu
zj
przenieś kursor do następnej zawijki
zk
przenieś kursor do poprze­dniej zawijki
zo
otwórz zawijkę pod kursorem
zO
otwórz wszystkie pod kursorem
zm
zamyka jeden lub więcej poziomów zawijania
zM
Otwórz wszystkie zawijki
zc
zamyka zawijkę
zr
zmniejsz poziom zawijania o jeden
zR
zmniejsz poziom zawijania do 0 - wszystkie otwarte
zd
kasuje zawijkę pod kursorem
zE
kasuje wszystkie zawijki
[z
przenieś na początek otwartej zawijki
]z
przenieś na koniec otwartej zawijki
:help folding
:help zc
:help zo
:help za
:help zf
:help :syn-fold

Sortowanie

:vimgrep
grep
:{rang​ e}sort u
sortowanie stringów
:sort N
sortowanie N linii
:sort /^.*|/
sortuj po "​ |"
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     VI Editor Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet
     Helix Keyboard Shortcuts

     More Cheat Sheets by Nestor