Show Menu
Cheatography

VIM podstawy Cheat Sheet by

Podstawy

vim
Urucho­mienie edytora VIM
vim tutor
Tutorial dla począt­kuj­ących
:q!
Wyjście z edytora
:wq
Wyjście z edytora z zapisaniem zmian

Poruszanie sie po dokumencie

h
Ruch w lewo
j
Ruch w dół
k
Ruch w górę
l
Ruch w prawo
+
Następna linia
-
Poprzednia linia
0
Początek linii
$
Koniec linii
G
Koniec dokumentu
 

Edycja tekstu

o
Wstawienie nowej linii poniżej bieżącej
O
Wstawienie nowej linii powyżej bieżącej
i
Rozpoc­zęcie edycji przed kursorem
l
Rozpoc­zęcie edycji na początku bieżącej linii
a
Rozpoc­zęcie edycji po kursorze
A
Rozpoc­zęcie edycji na końcu bieżącej linii

Kopiowanie i wstawanie

yw
Kopiuj do schowka bieżący wyraz
yb
Kopiuj do schowka poprzedni wyraz
Y
Kopiuj do schowka bieżącą linię
nY
Kopiuj następne n linii
p
Wklej skopiowany tekst za kursorem
P
Wklej skopiowany tekst przed kursorem
 

Kasowanie

x
Kasowanie bieżącego znaku
nx
Kasowanie znaków
dw
Kasowanie bieżącego wyrazu
dd
Kasowanie bieżącej linii
ndd
Kasowanie n linii
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          More Cheat Sheets by milley4