Show Menu
Cheatography

Polecenia Linux Cheat Sheet by

Uzytko­wnicy

shutdown
zamykamy Linuxa
adduser
dodajemy nowego użytko­wnika
newgrp
dodajemy nową grupę
passwd
zmieniamy hasła
logout
wylogo­wanie się
who
sprawdzamy kto jest aktualnie zalogowany
users
jak wyżej
w
jak wyżej
whoami
sprawdzamy kim jesteśmy
mesg
zezwolenie na przyjm­owania komuni­katów
write
wysłanie wiadomości do danego użytko­wnika
wall
j/w tylko do wszystkich użytko­wników
rwall
j/w tylko do wszystkich w sieci
ruser
wyświetla użytko­wników pracuj­ących w systemie
talk
możliwość intera­ktywnej rozmowy
finger
szczeg­ółowe informacje o użytko­wnikach
su
zmieniamy się w innego użytko­wnika
chmod
zmieniamy parametry pliku
chown
zmieniamy właści­ciela pliku
chgrp
zmieniamy jaka grupa jest właści­cielem pliku
 

Katalogi

ls
pokazuje nam zawartość katalogu
dir
okrojona wersja ls, pochodząca z msdos'a
pwd
pokazuje nam katalog w którym się znajdujemy
cd
zmieniamy katalog
rmdir
usuwamy katalog
mkdir
nowy katalog

Pliki

cat
edytowanie tekstu
touch
tworzenie pliku
rm
usuwanie pliku
man
wyswie­tlanie pliku

Kopiowanie

mv
prznosimy lub zmieniamy jego nazwe
cp
kopiuje plik
mvdir
przenosimy lub zmieniamy nazwe
 

Procesy

ps
aktualnie wykonywane procesy
kill
zabijanie procesu
top
wyświetla wykonywane procesy razem z ich ID które jest potrzebne do "­zab­ici­a" procesu

Pomoc

help
wyświetla pomoc która zawiera wszystkie komendy w Linuxie razem z opisem, co robi dana komenda
man touch
wyświetla pomoc dla danej komendy, wypisuje wszystkie mozliwe przełą­czniki, w tym przypadku do komedny touch
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     mod_rewrite Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by milley4