Show Menu
Cheatography

Backup Cheat Sheet Cheat Sheet by

Cheat Sheet for Backup

MBR

Forkor­telse
Master Boot Record
 
fungerer kun med diske op til 2 terabyte plads.
 
Støtter kun fire partit­ioner.

GPT

Forkor­telse
GUID Partition Table
 
Denne er snart erstatning for MBR
 
Har tilladelse til nærmest uendelig nummer af partit­ioner

Diske

Basic
Grænsen på partit­ioner er 4
Dynamic
Her kan der ikke opsættes styres­ystem på disken
Primær Partition
Det er bare den primære partition på en disk
Extended Partition
I en extended partition kan der kun laves på en MBR disk
Simple
Dette er en volume som er placeret på en disk
Logisk
Denne volumen er lavet på en extended partition
Spanned
denne volume ligger spredt over flere forske­llige diske

Shadow Copy

Bruges til
Dette er brugt til at genskabe og slette mapper og filer.
VSS
Står for Volume Shadow Copy Service
Tidsplan
En vigtig ting I shadow copy med tidsplan er at man ikke skal bruge funktionen med mindre end en times forskel.
Kommandoer
Vssadmin add shadow­storage
Tilføjer en volume shadow copy lagrings forening
Vssadmin create shadow
Laver en ny volume shadow kopi
Vssadmin delete shadows
Sletter alle volume shadow kopier
Vssadmin delete shadow­storage
Sletter volume shadow copy opbeva­rings forbin­delser
Vssadmin list providers
Laver en liste med register for volume shadow copy udbydere
Vssadmin list shadows
Lister de eksist­erende volume shadow copies
Vssadmin list shadow­storage
Laver en liste over alle shadow copy opbeva­rings forbin­delse på systemet
Vssadmin list volumes
Laver liste over volumes som er berettiget for shadow copies
Vssadmin list writers
Laver liste over tilmeldte volume shadow copy skrivere som er på systemet
Vssadmin resize shadow­storage
Laver liste over tilmeldte volume shadow copy skrivere som er på systemet

Filsystem

NTFS
New Tecnology File System (NTFS) erstattede Microsofts tidligere FAT- filsystem
ReFS
Resilient File System (ReFS)
Disk Management
Disk Management er en udvidelse af Microsoft Management Console som tillader fuld styring af den diskba­serede hardware
DiskPart
DiskPart er en komman­dolinje Disk Partit­ion­ering værktøj som kom sammen med Windows 2000 og senere.
Convert
Conver­t.exe er et værktøj som kan bruges så du kan konventere mellem de forske­llige filsys­temer uden at formatere sin disk
Task Schedule
Den Opgave­styring er et værktøj, som fungerer ved at det er Schedu­ler­-tj­enesten der giver opgaver, der skal automatisk udføres, når et bestemt sæt af beting­elser er opfyldt

Disk Quota

Indsti­lling af kvoter giver dig mulighed for at kontro­llere, hvor meget diskplads der bruges til en bestemt mappe og dens underm­apper.
FSRM
Afkortelse af File Server Resource Manager. Det er en række værktøjer i Windows Server 2008 operat­ivs­ystem. Admini­str­atoren har fx følgende muligh­eder:
 
Placere lagrin­gsg­rænser for mængder og mapper
 
Forhindre brugere i at gemme bestemte filtyper til serveren
 
Generere omfattende lagrin­gsr­app­orter
Bløde og hårde kvoter
Blød kvote
En blød kvote betyder, at diskplads grænse­r e­r ikke håndhæves
Hård kvote
En hård kvote betyder, at diskplads grænse­r e­r h­ånd­hæv­es. En bruger har ikke lov til at lagre data ud over hvad der er tilladt i kvoten.
Skabel­one­r/T­emp­lates
Kvota skabeloner gør det nemt for dig at anvende opbeva­rin­gsg­rænser af mange mapper alt på en gang
File Screening
Med File Screening kan man udføre følgende opgaver:
 
Oprette filskærme for at styre typer filer, som brugere kan gemme
 
Definere filskæ­rms­kab­eloner
 
Opret filskærm undtag­elser
Dirquota
er en komman­dov­ærk­tøjet som er instal­leret med FSRM og indeholder underk­omm­andoer til:
 
Oprettelse og admini­str­ation af kvoter
 
Automatisk anvendelse af kvoter og skabeloner
 
konfig­uration af admini­str­ative muligheder for arbejde med kvoter
Windows Server Backup
Der er mulighed for at backup og genskabe operat­ivs­yst­emet, filer eller mapper der er blevet gemt på serveren
Backup­-Ty­perne
Filbaseret
Drejer sig om filen. Arkivb­itten skal være aktiv for at der bliver taget backup af den bestemte fil.
Blokba­seret
Drejer sig om backup af de forske­llige blokke, hvor der er lavet ændringer.
Full Backup
Backup af alt hvad du har. Den laves altid før Increm­ental of Differ­ental Backup. Det tager længer tid, fylder meget og fjerner alt arkivbit.
Increm­ental Backup
Backup af alt hvad der er nyt eller er ændret siden sidste normale eller increm­entale backup
Differ­ential Backup
Backup af alt hvad der er nyt eller ændret siden sidste normale eller increm­entale backup (men IKKE siden sidste differ­entiale backup)
Forske­llige begreber
Daily: Backup af filer som er ændret på dagen. Fjerner IKKE arkivbit Archiv­ebit: Bliver kun brugt til backup, og sættes på filen hvis den bliver lavet/­ændret VHD: Virtual Hard Disk. Det er en almind­elige HDD Copy: Ligesom normal backup, men fjerner ikke arkivbit
 

Startup

BCD
Boot Config­uration Data er en indsti­lli­ngsfil, der bruges af nyere udgaver af Windows under opstart
BCDEDIT
bcdedi­t.exe køres fra komman­dop­rom­pten, og kan ændre indsti­lli­ngerne i en BCD-fil ved brug af forske­llige parametre
EASYBCD
EasyBCD er et program til redigering af bcd-filer, med en simpel bruger­græ­nse­flade og en række fejlsø­gnings værktøjer
MSCONFIG
MSConfig er et program, der ændrer hvilke drivere, programmer og tjenester, der skal indlæses og køres ved opstart af et Windows styres­ystem
CHKDSK
chkdsk tjekker filsys­temet og diske for fejl, og kan ved brug af forske­llige parametre også rette op på fejl
BOOTSECT
Bootsect opdaterer bootco­de-­sek­toren på en disk eller partition, enten for at skifte mellem NTLDR og BOOTMGR eller som et led i fejlsø­gning
BOOTREC
Bootre­c.exe er et pogram der ligger på Windows instal­lat­ion­sme­dier, der kan reparere og fejlsøge problemer med opstart
AUTHOR­ITATIVE RESTORE
Ved at udføre en author­itative restore, kan man genskabe en domain controller fra en specifik backup, og replikere de genskabte indsti­llinger ud til andre servere i domænet
DIRECTORY SERVICES RESTORE MODE
Windows Server domain contro­llere kan startes op i DSRM, for at fejlsøge eller genskabe et active directory
WBADMIN
Wbadmin er et program der bruges til at tage backup af, og genskabe, operat­ivs­yst­emer, indsti­llinger og filer
NTDSUTIL
Ntdsutil er et komman­dolinje program, der tillader en admini­strator at genskabe active direct­ories igennem en author­itative restore, eller ændre indsti­llinger på en AD server.
ADSIED­IT.MSC
Active Directory Service Interfaces Editor er et program der bruges til at ændre og oprette indsti­llinger og objekter i et active directory.
KEY VERSION NUMBERS
Key version numbers er 32bit koder, der bruges til at skelne mellem RODC’er i et domæne.
TOMBSTONE LIFETIME
Det tidsrum et Active Directory objekt kan genskabes efter at have været slettet, kaldes for tombstone lifetime

RAID

For at lave RAID skal disken være dynamisk
RAID 0
Raid 0 er to eller flere harddiske som er samlet til en stipes. dette gør af data bliver fordele automatisk over dem alle. formålet med Raid 0 er af få en større læse og skrive hastighed. Raid 0 er IKKE sikker da fejl på en disk vil betyde alle system data er ubruge­lige.
RAID 1
er en “spejling” af data. Systemet bestå af to diske samt en RAID-c­ont­roller. Som sørger for at harddisken hele tiden har en identiske kopi
RAID 5
kræver mindst 3 harddiske
 
bestå oftes af 3 eller flere harddiske med parite­tsb­lokke som er spredt ud over alle diske. i tilfældet af fejl på en af harddi­sken, kan alle data genskabes ud fra parite­tsb­lokken
RAID 10 eller 1+0
Består af mindst 4 harddisk. Harddisken køre raid 1 “spejling” to og to. herefter samle de 2 raid 1 i en raid 0
Opsætning
opsætning af alle raid sker via Disk disk management højre klik og vælg dan raid måde du ønsker diske skal være dynamisk
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Robocopy Cheat Sheet
     BASIC GERMAN CHEATSHEET Cheat Sheet