Show Menu
Cheatography

Linux Komutlari Cheat Sheet Cheat Sheet by

Basit linux komutlari.

Sistem Bilgileri

uname -a
Linux sistem bilgil­erini getirir.
uname -r
Linux kernel bilgil­erini getirir.
uptime
Sistemin ne kadar zamandir ayakta oldugu bilgisini getirir.
last reboot
Sistemin reboot kayitl­arini getirir.
date
Tarihi gösterir.
whoami
Hangi kullanici ile login olundugunu gösterir.

Sistem Değişk­enleri

env
Sistemde kayitli olan degisk­enleri gösterir.
echo $VAR_NAME
VAR_NAME isimli değişkene atanmış değişkeni gösterir.

Boru Komutları (Pipes | )

cmd1|cmd2
cm1'in cıktısını cmd2'ye aktarır.
cat devops.txt | grep egitim
devops.txt dosyasini ekrana basilacak icerig­inden egitim kelimesini gösterir.
Boru komut yöntemi, bir komutun çıktısını diğer komuta aktarir.

Dosya ve Dizin Komutlari

pwd
Hangi dizinde oldugu­nuzun bilgisini ekrana basar.
ls
Dizin içeriğini listeler.
ls -lah
Dizin içereğini ekrana sıralı sekilde gizli dosya ve klasor­lerle birlikte listeler.
cd
Bulunulan dizinden kullan­icinin home klasorune gider.
cd <di­r>
Yazilan dizin icerisine gider.
mkdir <di­r>
Dizin yaratir yoksa, varsa hata verir.
mkdir -p <di­r>
Dizin yaratir varsa yaratmaz ekrana hata basmaz.
cat <fi­le>
Dosya icerigini ekrana basar.
cp <sr­c-d­osy­a> <de­st-­dos­ya>
kopyalama komutudur.
rm <do­sya.tx­t>
silme komutudur.
ln -s <sr­c> <de­st>
Dosya kisayolu olustu­rma­/li­nkleme komutudur.
 

Donanım Komutları

cat /proc/­cpuinfo
CPU bilgil­erini ekrana basar.
free -h
Kullanilan RAM bilgisini ve boştaki ram bilgisini ekrana basar.
df -h
Disk durumunu ekrana basar.
du -sh
Bulunulan dizinin disk bilgil­erini, diskte ne kadar yer kaplad­igini gosterir.
lsusb -tv
USB cihazl­arini ekrana basar.

Proses Yönetimi

ps
Aktif proses­lerin hepsini ekrana basar.
top
Çalışan prosesleri ekranda gösterir.
htop
top komutunun gelişmiş halidir.
kill <pi­d>
Numarasi girilen proses id'sini öldürür.
nohup <pr­ose­s,file, servic­e>
Arka planda proses çalışt­ırır.
fg
Arka planda çalışan son proses'i ekrana getirir.

Sıkıştırma Komutları

tar cf dizin.tar dizin
dizin isimli klasoru dizir.tar seklinde sıkışt­ırir.
tar tf dizin.tar
dizin isimli sıkışt­ırılmış dosyanin icerigini gorunt­uler.
tar xf dizin.tar
dizin.tar sıkışt­ırılmış dosyanin genisl­etir, unzipler.
tar parame­tleri
c
arsiv yaratir.
t
tablo icerikleri
x
ayikla­ma/açma
v
ayrintili sekilde
f
dizin/­dosya ismi
 

SSH (Secure Shell)

ssh user@host
Uzak sunucu­ya/­Host'a user ile bağlanma komutu.
ssh -p <po­rt> user@host
Uzak sunucuya SSH portu harici(22) port ile baglanma komutu.
ssh-co­py-id user@host
Uzak sunucuya ilgili user'in key'ini kopyalama komutu. Bu komut sonrasi ssh komutu parola veya key istemez.

Network Komutları

ping host
Ilgili host'a ping atar, ilgili bilgileri ekrana basaar.
whois domain.com
domain.com'un whois bilgil­erini getirir.
dig domain.com
domain.com'un DNS bilgil­erini getirir.
wget <fi­le> or <ur­l>
ilgili url'den dosya indirir.

Kısayollar

CTRL+C
Runtime'da calisan komutu durdurur.
CTRL+A
Satir basina gider.
CTRL+W
Termin­alden bir kelime siler sola doğru.
cd -
cd ile gidilmiş sondan bir önceki dizine gider.
exit
Ilgili session'u sonlan­dırır.
CTRL+R
Terminal histor­y'sinde komut aramaya yarar.

Komut Yönetimi

man <ko­mut>
Ilgili komut için yardım sayfası açar.

Text Dosya Işlemleri

nano <do­sya.tx­t>
dosya.txt dosyasini basit bir editor ile acar, yoksa dosya.txt yaratilir.
vi <do­sya.tx­t>
dosya.txt dosyasini vi editoru ile acar, yoksa dosya.txt yaratilir.
cat <do­sya.tx­t>
dosya.txt icerigini ekrana yazdirir.
tail -f <do­sya.tx­t>
dosya.txt iceriginin sonunu ekrana yazdirir ve yeni gelecek icerigi de ekrena basmaya devam eder.
tail -n 100 <do­sya.tx­t>
dosya.txt isimli dosyanin son 100 satirini ekrana basar.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Pocket Guide LINUX commands Cheat Sheet
     Common Commands Cheat Sheet
     Command Line and Terminal navigation Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by emretxt

     Ansible Cheat Sheet