Show Menu
Cheatography

Ansible Kullanma Kilavuzu

Ansible

Ansible, cloud ya da on-prem ortaml­arı­nızı, Python ve Ruby dilleri ile gelişt­irilmiş açık kaynak ve istemc­ilere herhangi bir agent kurmadan ssh ile bağlanarak yönetm­enizi sağlayan açık kaynak bir yazılı­mdır.

Nasıl Çalışır?

SSH Kurulumu

#SSH Kurulumu
apt-get install openss­h-s­erver
#SSH Key'i oluşturma
ssh-keygen
#SSH Keyini Nodelara Aktarma
ssh-co­py-id <se­rve­r-i­p>
Ansible nodeları veya sunucuları yönetmek için ssh ile bağlantı kurar.

Ansible Kurulumu

#Repoları Ekleme
$ sudo apt-ad­d-r­epo­sitory ppa:an­sib­le/­ansible
#Repolari Guncelleme
$ sudo apt-get update
#Ansible Kurulumu
$ sudo apt-get install ansible
#Versiyon Kontrolu
$ ansible --version
Ansible Yaml isimli insan tarafindan okunmasi ve yazilmasi kolay işaretleme dili kullanir.
 

Ad Hoc Komutl­ari

 

Örnek Kullan­ımlar

#Sunuc­ulara Ping Gonderme
$ ansible –m ping <ho­sts>
#Dosyayi sunuculara kopyalama
$ ansible <ho­st> -m copy -a 'src=./­dosya/ dest=/­tmp­/dosya'
#Sunuc­ulardan Dosya Silme
$ ansible <ho­sts> -m file -a 'dest=­/si­lin­ece­k/dosya state=­absent

Playbo­oklar Ile Calisma

- hosts: all
become: yes
tasks:
- name: edit host file
linein­file:
path: /etc/hosts
line: "­169.16­8.0.1 ansibl­e.x­yzc­orp.co­m"
- name: install elinks
package:
name: elinks
state: latest
- name: create audit user
user:
name: xyzcor­p_audit
state: present
- name: update motd
copy:
src: /home/­ans­ibl­e/motd
dest: /etc/motd
Ornek bir playbook bu sekild­edir. Iceris­inde,
Host
Task
Moduller
Degisk­enler
olabilir.

Playbook icerisinde tasklar yerine, tasklari birles­tir­digimiz roleleri de yazabi­liriz.

Playbook Yazilimi

Playbook formati .yaml ya da .yml olmalidir.
nano ornek-­pla­ybo­ok.yaml
playbook calist­irmak
ansibl­e-p­laybook ornek-­pla­ybo­ok.yaml
 

Host Parame­treleri

all
Host dosyasinda bulunan sunucu­larin hepsi
*
Host dosyasinda bulunan sunucu­larin hepsi
10.0.0.*
10.0.0 ile baslayan butun ipler
sunucu­lar­:is­tanbul
sunucular ve istanbul blogu icerisinde olanlar
Playbook ya da komutlar calist­iri­lirken belirtilen hostlarin ornek kullanimi

Yaml

egitim­ciler:
 ­ ­ emre aydinsoy:
 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­meslek: DevOps
 ­ ­ berk dulger:
 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­meslek: Yonetici
key:value seklinde bilgi saklad­igimiz isaretleme dilidir.
Kolay okunabilir ve yazila­bilir format­tadir.

Paket Yonetimi

Apache Kurulumu
ansible <su­nuc­u> -m apt -a 'name=­apache2 state=­pre­sent'
Nginx Kurulumu
ansible <su­nuc­u> -m apt -a 'name=­nginx state=­pre­sent'
Mysql Kurulumu
ansible <su­nuc­u> -m apt -a 'name=­mys­ql-­server state=­pre­sent'
PHP Kurulumu
ansible <su­nuc­u> -m apt -a 'name=­php7.0 state=­pre­sent'
Ansible ile sunucu­lar­imizin paket yoneti­mlerini de yapabi­liriz;

apt, yum, apk gibi linux tabanli sistemleri yonete­bil­digimiz gibi, windows sunucu­larimiz uzerinde de paket yonetimi yapabilir, paket kurabilir kaldir­abi­liriz.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Ansible Playbook Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by emretxt