Show Menu
Cheatography

Unix-vim Cheat Sheet by

Jakub Nowicki & Jakub Kotala

Tryb edycji

i
Wstaw przed kursorem
I
Wstaw na początku lini
a
Wstaw po kursorze
A
Wstaw na końcu lini
o
Wstaw nową linie, poniżej obecnej
O
Wstaw nową linie, powyżej obecnej
ea
Wstaw na końcu wyrazu
ESC
Opuść tryb edycji

Poruszanie się

k
UPARROW
j
DOWNARROW
l
RIGHTARROW
h
LEFTARROW
H
przenieś na góre ekranu
M
przenieś na środek ekranu
w
przenieś do przodu na początek wyrazu
e
przenieś do przodu na koniec wyrazu
b
przenieś do tłu na początek wyrazu
0
przenieś na początek linii
^
przenieś do pierwszego nie-pu­stego znaku w linii
$
przenieś na koniec linii
g_
przenieś do ostatniego nie-pu­stego znaku w linii
gg
przenieś do pierwszej linii pliku
G
przenieś do ostatniej linii pliku
}
przenieś do następnego paragrafu
{
przenieś do poprze­dniego paragrafu
Wskazówka: Możesz wpisać np. "­5G" żeby przesk­oczyć do 5 linii, działa to zwięks­zością poleceń

Wychod­zenie

ESC
Wychod­zenie z trybu
:q!
Wychod­zenie z VIM'a bez zapisu (ignoruje czy rzeczy są zapisane)
:wq!
Wychod­zenie z VIM'a z zapisem
:q
Wychod­zenie z VIM'a jeśli są niezap­isane rzeczy zakończy się niepow­odz­eniem
:w
Zapisz ale nie wychodź

Okna

:split dzieli okno VIMa na 2 okna, w których edytuje ten sam plik.
Ctrl + WJ przełącza okna z góry do dołu
Ctrl + WK przełącza okna z dołu do góry
ZZ zamyka jedno z okien
 

Tryb wizualny

v
Wejdź w tryb wizualny
o
Przenieś do końca zaznac­zonego tekstu
Ctrl + v
Tryb wizualny blokowy (zaznacza linie do góry)
O
Przenieś do kąta w bloku
aw
Zaznacz wyraz
ab
Zaznacz blok z ( )
aB
Zaznacz blok z { }
ib
Wewnętrzny blok z ( )
iB
Wewnętrzny blok z { }

Komendy w trybie wizualnym

>
Przesuń tekst w prawo
<
Przesuń tekst w lewo
y
Kopiuj zaznaczony tekst
d
Usuń zaznaczony tekst
~
Zmniej­sz/­Zwiększ znak

Kopiow­anie, wklejanie, usuwanie

yy
Kopiuj linie
yw
Kopiuj od kursora do początku nowego wyrazu
y$
Kopiuj do końca lini
p
Wklej po kursorze
P
Wklej przed kursorem
dd
Usuń (wytnij) linie
dw
Usuń (wytnij) od kursora do początku nowego wyrazu
D
Usuń (wytnij) do końca lini
d$
Usuń (wytnij) do końca lini
x
Usuń (wytnij) znak

Zakładki

:tabs wyświe­tlanie aktualnie otwartych zakładek
:tabnew otwiera nową zakładkę
:tabnew FILE – otwiera plik FILE w nowej zakładce
:tabf FILE – otwiera plik w nowej zakładce
:tabn – przechodzi do następnej zakładki
:tabp – przechodzi do poprze­dniej zakładki
:tabl – przechodzi do ostatniej zakładki
:tabd (komenda) – wykonuje komendę na wszystkich otwartych zakładkach
 

Edytowanie

r
Zamień pojedynczy znak
cc
Zamień całą linie
cw
Zamień koniec wyrazu
c$
Zamień koniec lini
s
Usuń i zamień tekst
S
Usuń i zamień całą linie
xp
Transp­ortuj 2 listy
u
Wklej
Ctrl + r
Przerób
.
Powtórz ostatnie polecenie

Macro

qa
Nagraj macro
qq
Zakończ nagrywanie macro
@@
Powtórz ostatnie macro

Tryby pracy VIM

normal
esc
insert
i
visual
v
select
s
comman­d-line
:
Ex-mode
Wskazówka: Tryb "­nor­mal­" jest domyślny, aby wejść do jakiegoś innego, należy być w trybie normal, a następnie wcisnąć odpowiedni przycisk!

Uzupeł­nianie

Ctrl + D pokaże jakie są polecenia zaczyn­ające się na daną literę
TAB uzupełni nazwę do pełnego polecenia jeśli nie jest powtar­zalna

Uzyski­wanie pomocy

Klawisz Help
Klawisz F1
Wpisanie :help i zatwie­rdzenie <en­ter>
Uzyskanie pomocy dla pojedy­ńczego polecenia przez :help (polec­enie)

Polecenia zewnętrzne

Uruchamia się przez :! (polec­enie) i <en­ter>
Na przykład :!ls wyświetli zawartość katalogu

Wyszuk­iwanie

/ (słowo) wyszuka dane słowo w tekście (do przodu)
? (słowo) wyszuka dane słowo w tekście ( do tyłu)
n przejście do następnego wyszuk­anego słowa
shift + n przejście do poprze­dniego wyszuk­anego słowa

Ustawianie opcji (wyszu­kiw­anie)

Wpisanie :set ic będzie ignorować wielkość liter
:set hls podświetli wyszuk­iwane słowo
:set is pokaże częściowe dopaso­wania
:set autowrite włączy zapis automa­tyczny
Aby wyłączyć opcje należy dodać no
                               
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Sorting algorithms Cheat Sheet