Show Menu
Cheatography

Unix-vim Cheat Sheet by

Jakub Nowicki & Jakub Kotala

Tryb edycji

i
Wstaw przed kursorem
I
Wstaw na początku lini
a
Wstaw po kursorze
A
Wstaw na końcu lini
o
Wstaw nową linie, poniżej obecnej
O
Wstaw nową linie, powyżej obecnej
ea
Wstaw na końcu wyrazu
ESC
Opuść tryb edycji

Poruszanie się

k
UPARROW
j
DOWNARROW
l
RIGHTARROW
h
LEFTARROW
H
przenieś na góre ekranu
M
przenieś na środek ekranu
w
przenieś do przodu na początek wyrazu
e
przenieś do przodu na koniec wyrazu
b
przenieś do tłu na początek wyrazu
0
przenieś na początek linii
^
przenieś do pierwszego nie-pu­stego znaku w linii
$
przenieś na koniec linii
g_
przenieś do ostatniego nie-pu­stego znaku w linii
gg
przenieś do pierwszej linii pliku
G
przenieś do ostatniej linii pliku
}
przenieś do następnego paragrafu
{
przenieś do poprze­dniego paragrafu
Wsk­azó­wka: Możesz wpisać np. "5­G" żeby przesk­oczyć do 5 linii, działa to zwięks­zością poleceń

Wychod­zenie

ESC
Wychod­zenie z trybu
:q!
Wychod­zenie z VIM'a bez zapisu (ignoruje czy rzeczy są zapisane)
:wq!
Wychod­zenie z VIM'a z zapisem
:q
Wychod­zenie z VIM'a jeśli są niezap­isane rzeczy zakończy się niepow­odz­eniem
:w
Zapisz ale nie wychodź

Okna

:split dzieli okno VIMa na 2 okna, w których edytuje ten sam plik.
Ctrl + WJ przełącza okna z góry do dołu
Ctrl + WK przełącza okna z dołu do góry
ZZ zamyka jedno z okien
 

Tryb wizualny

v
Wejdź w tryb wizualny
o
Przenieś do końca zaznac­zonego tekstu
Ctrl + v
Tryb wizualny blokowy (zaznacza linie do góry)
O
Przenieś do kąta w bloku
aw
Zaznacz wyraz
ab
Zaznacz blok z ( )
aB
Zaznacz blok z { }
ib
Wewnętrzny blok z ( )
iB
Wewnętrzny blok z { }

Komendy w trybie wizualnym

>
Przesuń tekst w prawo
<
Przesuń tekst w lewo
y
Kopiuj zaznaczony tekst
d
Usuń zaznaczony tekst
~
Zmniej­sz/­Zwiększ znak

Kopiow­anie, wklejanie, usuwanie

yy
Kopiuj linie
yw
Kopiuj od kursora do początku nowego wyrazu
y$
Kopiuj do końca lini
p
Wklej po kursorze
P
Wklej przed kursorem
dd
Usuń (wytnij) linie
dw
Usuń (wytnij) od kursora do początku nowego wyrazu
D
Usuń (wytnij) do końca lini
d$
Usuń (wytnij) do końca lini
x
Usuń (wytnij) znak

Zakładki

:tabs wyświe­tlanie aktualnie otwartych zakładek
:tab­new otwiera nową zakładkę
:tabnew FILE – otwiera plik FILE w nowej zakładce
:tabf FILE – otwiera plik w nowej zakładce
:tabn – przechodzi do następnej zakładki
:tabp – przechodzi do poprze­dniej zakładki
:tabl – przechodzi do ostatniej zakładki
:tabd (komen­da) – wykonuje komendę na wszystkich otwartych zakładkach
 

Edytowanie

r
Zamień pojedynczy znak
cc
Zamień całą linie
cw
Zamień koniec wyrazu
c$
Zamień koniec lini
s
Usuń i zamień tekst
S
Usuń i zamień całą linie
xp
Transp­ortuj 2 listy
u
Wklej
Ctrl + r
Przerób
.
Powtórz ostatnie polecenie

Macro

qa
Nagraj macro
qq
Zakończ nagrywanie macro
@@
Powtórz ostatnie macro

Tryby pracy VIM

normal
esc
insert
i
visual
v
select
s
comm­and­-line
:
Ex-m­ode
Wsk­azó­wka: Tryb "­nor­mal­" jest domyślny, aby wejść do jakiegoś innego, należy być w trybie normal, a następnie wcisnąć odpowiedni przycisk!

Uzupeł­nianie

Ctrl + D pokaże jakie są polecenia zaczyn­ające się na daną literę
TAB uzupełni nazwę do pełnego polecenia jeśli nie jest powtar­zalna

Uzyski­wanie pomocy

Klawisz Help
Klawisz F1
Wpisanie :help i zatwie­rdzenie <­ent­er>
Uzyskanie pomocy dla pojedy­ńczego polecenia przez :help (polec­enie)

Polecenia zewnętrzne

Uruchamia się przez :! (polec­enie) i <en­ter>
Na przykład :!ls wyświetli zawartość katalogu

Wyszuk­iwanie

/ (słowo) wyszuka dane słowo w tekście (do przodu)
? (słowo) wyszuka dane słowo w tekście ( do tyłu)
n przejście do następnego wyszuk­anego słowa
shift + n przejście do poprze­dniego wyszuk­anego słowa

Ustawianie opcji (wyszu­kiw­anie)

Wpisanie :set ic będzie ignorować wielkość liter
:set hls podświetli wyszuk­iwane słowo
:set is pokaże częściowe dopaso­wania
:set autowrite włączy zapis automa­tyczny
Aby wyłączyć opcje należy dodać no
                               

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Sorting algorithms Cheat Sheet