Show Menu
Cheatography

Http Response Kodları Cheat Sheet by

Her zaman elinizin altında olması gereken Http sunucu response kodları

Bilgil­endirme Kodları

100
Devam
Sunucu geri kalan paketi almaya hazır
101
Protokol Değiştirme
İstemcinin paket başlığında yer alan protokolün uygulama protok­olüyle değiştiği anlaşıldı

İstek Başarılı Kodları

200
OK
İstek yerine getirildi
201
Oluştu­ruldu
İstek yapılan URI oluştu­ruldu
202
Kabul edildi
İstek kabul edildi ancak işlem devam ediyor
203
Yetkisiz Bilgil­endirme
Cevap dönülen bilgi başka bir sunucudan getirildi
204
İçerik Yok
İstek tamamlandı ancak herhangi bir içerik bulunm­ama­ktadır
205
İçerik Sıfırl­anmalı
İstemcinin dökumanı aynı değerler ile sıfırl­aması gerekli
206
Parçalı İçerik
Sunucu eksik gerçek­leşen GET isteğinin eksik bölüml­erini tamamladı

Yönlen­dirilen İstekler

300
Birden fazla seçenek
301
Kalıcı olarak taşındı
302
Geçici olarak taşındı
303
Diğerini gör
304
Düzenl­enmedi
305
Proxy Kullan
307
Geçici Yönlen­dirme
 

Tamaml­ana­mayan İstek Hataları

400
Kötü İstek
İstekte syntax hatası
401
Yetkili Değil
Kullanıcı doğrul­aması gerekt­iriyor
402
Ödeme gerekli
(reserv hata kodu)
403
Yasak
Bu bölge istemci için yasakl­anmış
404
Bulunamadı
Burada böyle bir şey yok
405
Metoda izin verilmedi
Header metodu sunucuya uygun değil
406
Kabul edilemez
İstek format ile sunucu formatı farklı
407
Proxy yetkisi gerek
İstemci öncelikle kendi yetkisini proxy üzerinde etkinl­eşt­irmesi gerekli
408
Zamanaşımı
Tekrar gönder­ile­bilir
409
Çakışma
İstemci isteği başka bir istekle çakıştı,
410
Yok (Gitmiş)
İstek kaynağı buradan gitmiş
411
Tamamı gerekli
İstemcinin içerik başlığının tamamı gerekli
412
Ön koşul hatası
Tanıml­anmış ön koşul kondis­yonları eşleşmiyor
413
İstek çok büyük
İstemcinin içerik paketi çok büyük
414
URI çok uzun
İstenilen URI çok uzun
415
Destek­len­meyen içerik
İstemci içeriği destek­len­miyor
417
Beklenti hatası
İstemci başlığı gereks­ini­mleri karşıl­amadığı için reddedildi
 

Sunucu Hata Kodları

500
Dahili Sunucu Hatası
Sunucu ayarları hatalı
501
Uygula­namadı
Sunucu isteğin tamamına ait fonksi­yonları destek­lemiyor
502
Kötü gateway
Sunucu isteği gerçek­leş­tiren aradaki sunucu isteğinin geçersiz olduğunu algıladı
503
Servis Hatası
Servis geçici olarak devre dışı. Servis aktif hale geldiğinde sunucu tekrar deneme yapabilir.
504
Gateway zaman aşımı
Ağ geçidi ya da proxy zaman aşımına uğradı
505
HTTP versiyon destek­len­miyor
İstemci tarafından kullanılan http versiyonu destek­len­miyor

Kullan­ılmayan Kodlar

306
Proxy Değişt­iri­lmeli
416
İstek uzunluğu karşıl­ana­mıyor
506
Yeniden yönlen­dirme hatası
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     HTTP Status Codes Cheat Sheet
     cURL cheat sheet Cheat Sheet
     HTTP Server Status Codes Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by codeluu

     Güçlü Parola Oluşturma Cheat Sheet
     ASCII Karakter Tablosu (UTF-8 Unicode) Keyboard Shortcuts