Show Menu
Cheatography

objecten klassen OOP Cheat Sheet by

Objecten en klassen OOP

Stappe­nplan

Nieuwe folder aanmaken
Zodat er een project ingebouwd kan worden
dotnet new console
start van een nieuw project
dotnet run
code laten runnen
dotnet in de terminal plaatsen

uitgelegde woorden

static
Static betekent niet "­onv­era­nde­rli­jk" of "­vas­t". Het betekent dat iets op niveau van de klasse werkt en niet op niveau van de objecten van die klasse.
private
Private dient om iets te beschermen doormiddel van encaps­ulatie te gaan gebruiken.
public
Beschi­kbaar voor iedereen bv in de auto is een gaspedaal beschi­kbaar.
Beginw­aarden
standaard waarden die je mee kan geven
Methode
Instan­tie­met­hoden, ook object­met­hoden genoemd, weersp­iegelen staan toe om functi­ona­liteit toe te voegen aan objecten van een bepaalde klasse. Soms wordt ook gezegd dat ze "­ged­rag­" van de objecten voorzien. Ze versch­illen van statische methoden omdat ze niet alleen gebruik kunnen maken van statische onderdelen van klassen, maar ook van het object waar ze zelf bij horen.

uitleg notaties

private
kleine letter starten bv kilometer
public
grote letter starten bv Kilometer
klasse
Pascal­Notatie
variabele
camelCase
 

copyright info

Alle informatie die hier geplaatst is komt van de Cursus OOP Gegeven door een aantal lectoren. Ik neem geen credits voor dit werk en het dient enkel als een samenv­atting voor dit vak.
De officiĆ«le cursus behoort tot die van AP Hogesc­hool.

UML betekenis symbolen

groene cirkel
public
rood vierkant
private
ingekleurd groene bol
methode
ingekleurd rood vierkant
methode
onderlijnd
static

DateTime ander land

using System.Gl­oba­liz­ation;
Hierdoor kan je gebruiken maken van Cultur­eInfo

shortcuts

cw
Consol­e.W­rit­eLi­ne();
propfull
private int km; public int Km{ get{};­set{}; }
prop
public int Km{ get{};­set{}; }
Km en km zijn hier voorbe­elden van mogelijke variab­elen.
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Object Oriented Design Cheat Sheet
     Object-Oriented Design Principles Cheat Sheet
     Java + OOP concept Cheat Sheet