Show Menu
Cheatography

Shadow Copy Cheat Sheet by

Hvad er VSS ?

VSS eller Volume Shadow Copy Service som det hedder, er en service som kan lave et nu og her kopi, eller snapshots som det normalt bliver kaldt.
Det er muligt med VSS at lave vedvarende kopier fordelt over flere volumes.

VSS kort og præcist

VSS virker kun på NTFS filsys­temer.
2 x kopier af filer pr. dag (kl. 7 og 12), mandag – fredag, disse kan ændres i konfig­ura­tionen
Maks 64 kopier af systemet som VSS tager shadow copies af.
Når 64 kopier er nået bliver den ældeste slettet hver gang så der altid vil ligge maks vil ligge 64 kopier
Når en Shadow Copy er slettet kan den ikke findes frem igen.
For størst sikkerhed samt ydeævne bør Shadow Copies gemmes på seperate volumes.
Shadow Copy bød ikke anses com backup, men nærmere som et værktøj til at redde en, hvis man får lavet ”fuckup” i sine filer.

Opgave Styring

Opgave Styring

Opgave­styring (task scheduler) er et stykke software som er standart instal­leret i nye Windows og kan findes tilbage fra de tidligere versioner Windows 98 og Windows 2003 Server.
Med opgave­styring kan du få Windows til at udføre forske­llige opgaver du kan planlægge månedlig backup, du kan downloade vigtige filer fra et remote system, og du kan køre forske­llige scripts
Du kan automa­tisere opdate­ringer af software som Java der som jævnligt skal opdateres.
Du kan køre Batch filer og Powershell scripts på en Server til at oprette Konti og Mails.
Programmet kan afvikle opgaverne basseret på tid eller begive­nheder det kan eksemp­elvis være ved login.
 

VSS Arkitektur

VSS Arkitektur

1. Requstoren spørger VSS om at udregne og hente metadata fra writerene, for at gøre klar til genska­belse.
2. Writeren laver en XML beskri­velse af genska­belses kompon­enterne og genska­belses metoden, som den sender videre til VSS’en. VSS’en giver beskeden videre til den korrekte applic­ation writer, om at høre klar til at lave en shadow copy.
3. Writeren gør nu dataene klar til at få lavet en shadow copy
4. VSS’en begynder ”commit” fasen, ved at hver Writer klargøre deres relevante data, når de er klar giver de VSS besked om at de nu er klar til at gå i gang.
5. VSS’en beder writerene om at gå i standby til shadow copy’en er færdig, dog ikke længere end 60 sekunder.
6. VSS’en beder provid­erene om at lave shadow copy’en, der ikke må tage længere end 10 sekunder.
7. VSS’en giver grønt lys til writerene igen om at gå ud af standby.
8. VSS’en spørger writerene om at de overholdte standby’en fra nr. 5.
9. Hvis VSS’en får en tilbag­eme­lding om at den ikke overholdte standbyen, hvilket kan resultere i at dataene kan være korrupt eller ufulds­tændig.
10. Reques­toren kan prøve at køre hele processen igen (gå til 1) eller sende en besked til en admini­strator om at prøve igen på et senere tidspunkt.
11. Hvis shadow copy’en er korrekt udført, vil VSS’en give lokationen på shadow copy’en tilbage til den reques­toren som foresp­urgte en shadow copy i første omgang.

AT Kommandoer

Sådan oprettes en planlagt opgave med AT_ komman­doer: Klik på Start og skriv CMD tryk herefter Enter.
at 00:00 cmd /c copy C:\Dok­ume­nter*.* C:\Lasse
Brug dette parameter til at kopiere alle filer fra Dokumenter til den folder som hedder Lasse ved midnat skal du bruge følgende kommando og trykke Enter:
at \\products 23:00 /every­:M,­T,W­,Th,F backup
Brug dette parameter til at køre en backup på Product Serveren kl 11:00 en gang om ugen, lav en batch fil der indeholder backup kommandoer (eksem­pelvis Backup.bat) skriv følgende og tryk Enter for at planlægge backup.
\\comp­ute­rname
Brug dette parameter til at angive en remote­-co­mputer. Hvis du udelader dette parameter, er opgaven planlagt til at køre på den lokale computer.
Id
Brug dette parameter til at angive identi­fik­ati­ons­num­meret, der er tildelt en planlagt opgave.
/delete
Brug dette parameter til at annullere en planlagt opgave. Hvis du udelader id parameter, bliver alle planlagte opgaver på computeren annull­eret.
/yes
Brug dette parameter til at tvinge et ja svar på alle foresp­ørgsler fra systemet, når du annullere planlagte opgaver. Hvis du udelader dette parameter, bliver du bedt om at bekræfte annull­ering af en opgave.
/?
Brug dette parameter til at få hjælp
 

VSS admin kommandoer

Vssadmin add shadow­storage
Tilføjer en volume shadow copy lagrings forbin­delse. Eksempel: vssadmin add shadow­storage /for=c: /on=d: /maxsi­ze=­900mb (Speci­ficere at volume C skal bruge volume D til lagring af VSS og den maksimale størrelse skal være 900MB)
Vssadmin create shadow
Laver en ny volume shadow copy. Eksempel: vssadmin create shadow /for=c: (Laver en shadow copy af volume C)
Vssadmin delete shadows
Sletter volume shadow copies. Eksempel: vssadmin delete shadows /for=c: /oldest (Sletter den ældste shadow copy af volume C)
Vssadmin delete shadow­storage
Sletter volume shadow copy lagrings forbin­delser. Eksempel: vssadmin delete shadow­storage /for=c: /on=d: /quiet (/quiet til sidst betyder at når man køre kommandoen så bliver der ikke vist nogle beskeder)
Vssadmin list providers
Lister regist­rerede volume shadow copy udbydere. Eksempel: vssadmin list providers Outputter en lignende syntax som den her: Provider name: 'Microsoft Software Shadow Copy provider 1.0' Provider type: System Provider Id: {b5946­137­-7b­9f-­4925- af80- 51abd6­0b20d5} Version: 1.0.0.7
Vssadmin list shadows
Lister eksist­erende volume shadow copies. Ved ikke at specif­icere en ShadowID vil den vise alle shadow copies på maskinen. Hvis du ikke kender dens ID, ville dette også blive vist med samme kommando. Også kan du skrive: vssadmin list shadows /for=c: /shado­w=<­sha­dow­ID>
Vssadmin list shadow­storage
Lister alle shadow copy lagrings forbin­delser på systemet.
Vssadmin list volumes
Lister volumes der er kvalif­iceret for shadow copies
Vssadmin list writers
Lister alle abonnerede volume shadow copy skrivere på systemet
Vssadmin resize shadow­storage
Tilpasser den maksimale størrelse for en shadow copy lagrings forbin­delse. Advarsel: Hvis man tilpasser størrelsen af en lagrings forbin­delse, kan det forårsage at shadow kopien forsvi­nder.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.