Show Menu

3 Dalam Cheat Sheets

Related tags:                    

3 Cheat Sheets tagged with Dalam

1 Page
  (0)
DRAFT:
Hak ialah bidang kuasa atau juridikasi yang diakui oleh syarak yang mempunyai kekuasaan atau tanggungjawab (taklif)- Mustafa al-Zarqa’ (menyeluruh)
9 Apr 22
1 Page
  (0)
Nota ini berkaitan topik konsep pemilikan harta yang mengikut syarak yang telah ditetapkan di dalam Islam.
29 Mar 22
3 Pages
  (0)
DRAFT:
perkongsian tentang konsep pemilikan harta mengikut syarak yang telah ditetapkan di dalam Islam.
29 Mar 22

Cheat Sheets by Tag


Top Tags

New Tags