Show Menu

1 -physics Cheat Sheet

1 Cheat Sheets tagged with -physics

1 Page
  (0)
Disa nga llojet e energjise, perkufizimet dhe shendrrimet me te shpeshta. Energjia kinetike dhe ajo potenciale jane te shpjeguara me gjere.
6 Feb 23