Show Menu
Cheatography

Czasy teraźniejsze Cheat Sheet by

Czasy teraźniejsze - matura rozszerzona

Present Simple

Os + czasownik
He, she, it + czasownik z es/s
- zdania twierdzące
Os + don't + czasownik
Os + doesn't + czasownik
- zdania przeczące
Do + os + czasownik
Does + os + czasownik
- pytania

Present Simple - użycie

Czynność jest powtarzana regula­rnie, rutynowo, zwyczaje
I get up at 7 am.
Plany lekcji, rozkłady jazdy, wydarzenia ustalone odgórnie itp.
The concert starts at 7 pm on Monday.
Uczucia i opinie
She claims that Kim loves Matt.
Fakty, prawdy ogólne, reguły
Water freezes at temper­atures below 0.

Present Continuous

Os + is/are/am + czasownik z -ing
Are: we,you­,they
- zdania twierdzące
Os + isn't/­are­n't/am not + czasownik z -ing
Is: he, she, it
- zdania przeczące
Is/are/am + os + czasownik z -ing
Am: I
- pytania

Present Continuos - użycie

czynności odbywające się w tej chwili
I'm reading this sentence now.
czynności zaplan­owane, pewne (100%)
Carol is flying to the USA next week.
stany i sytuacje rozwij­ające się, stale się zmieniają
The climate is getting warmer.
czynności tymczasowe
This week we're living with our grandp­arents.
sytuacje powtar­zające się, które nas irytują - użycie always
My sister is always taking my clothes.
 

Present Perfect

Os + have + czasownik w III formie
*she, he, it - has
- zdania twierdzące
Os + haven't + czasownik w III formie
*she, he, it - hasn't
- zdania przeczące
Have + os + czasownik w III formie
*she, he, it - has
- pytania

Present Perfect - użycie

wydarzenia z przesz­łości, których skutek jest odczuwalny do teraz
He has lost his job.
sytuacje, stany rozpoczęte w przesz­łości i trwające do dziś (for, since)
We've been married for 30 years.
czynności wykonane lub nie bez określ­onego dokładnie czasu
I've just finished breakfast.

Present Perfect Continuous

Os + have + been + czasownik z -ing
*she, he, it - hasn't
- zdania twierdzące
Os + haven't + been + czasownik z -ing
 
- zdania przeczące
Have + os + been + czasownik z -ing
 
- pytania

Present Perfect Continuous - użycie

czynności, które trwają nieprz­erw­alnie do tej chwili
We've been talking about this problem for 2 hours.
Czynności, które trwały w przesz­łości a ich skutek odczuwamy teraz (aspekt niedok­onany)
I have been working really hard.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Tenses in English Language Cheat Sheet
     English Grammar Cheat Sheet
     Czasy przeszłe Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by sylwiab

     Czasy przeszłe Cheat Sheet