Show Menu
Cheatography

Czasy przeszłe Cheat Sheet by

Matura rozszerzona- czasy

Past Simple

mówiąc o zdarze­niach lub sytuac­jach, które miały miejsce i zakończyły się w przesz­łości
I ate sandwiches for breakfast yesterday.
Os + czasownik +ed / II forma
She played the piano.
Os + didn't + czasownik w formie podsta­wowej
He didn't read a book.
Did + os + czasownik w formie podsta­wowej
Did you like the movie ?

Past Continuous

opisując czynności, które trwały w określonym momencie w przesz­łości
Yesterday at 2 p.m. I was watching TV.
opisując tło jakiegoś wydarzenia lub czynności
While it was raining, I was working at home.
opisując czynności niedok­onane
Os + was/were + czasownik z ing
We were talking.
Os + wasn't­/we­ren't + czasownik z ing
I wasn't waiting.
Was/were + os + czasownik z ing
Were you working ?
 

Past Perfect Simple

mówiąc o czynno­ściach zakońc­zonych przed określonym momentem w przesz­łości
By 5 o'clock yesterday he had finished working.
opisując zdarzenia z przesz­łości w kolejności niechr­ono­log­icznej
When I came to the party, everybody had left.
os + had + czasownik w III formie
I had eaten.
os + hadn't + czasownik w III formie
She hadn't worked.
Had+os + czasownik w III formie
Had they done... ?
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Tenses in English Language Cheat Sheet
     English Grammar Cheat Sheet
     Czasy teraźniejsze Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by sylwiab

     Czasy teraźniejsze Cheat Sheet