Show Menu
Cheatography

DPM Cheat Sheet (DRAFT) by

Data Protection Manager

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Server Instal­lation
DPM Server Prereq­uisite
Opsætning af AD (Og tilmelding til domain af DPS server hvis ikke AD).

Præinstalleret i Server 2012 og nyere
Installer C++ 2008 Redistributable.
Windows Installer 4.5 eller nyere.
PowerShell 2.0 eller nyere.
SQL Server (Kan installeres lokalt under installationen).
Microsoft Application Error Reporting.

Installeres manuelt.
Installer .net 3.5 via Add Roles and Features.
Aktiver SIS for DPM serveren.
Aktivering af Single Instance Store (SIS) via PowerShell

For Windows Server 2008 R2:
start /wait ocsetu­p.exe SIS-Li­mited /quiet /norestart

For Windows Server 2012 og 2012 R2:
dism /online /enabl­e-f­eat­ure­:SI­S-L­imited

DPM Konfig­ura­tion

Opret Storage Pool
I DPM Admini­strator Console gå til Management tab og vælg Disks.
Vælg Add fra ribbon i toppen og tilføj en initia­liseret disk som ikke er formateret og add den til storage pool. Der kan tilføjes flere disks til en pool og klik Ok.
Tilføj Agents der er manuelt instal­leret
I DPM Admini­strator Console gå til Management tab og vælg Agents.
Tryk på Add i top ribbon og vælg attach agents i stedet for install.
Vælg agentm­askinen på listen eller indtast navnet.
Opret Protection Group
I DPM Admini­strator Console gå til Protection og vælg New i top ribbon.
Vælg gruppe­typen (Client eller Server)
Vælg hvad der skal tages backup af på hvilke maskiner og navngiv gruppen.
Bestem frekvensen af backup og hvor ofte den skal køres, hvor meget plads der skal allokeres og fra hvilken storage pool.
Så bestemmes hvordan data repliceres mellem klient­mas­kinen og DPM serveren samt hvordan consis­tency checks skal køres.
System State og Bare Metal backups.
Begge disse kræver rollen Windows Backup Server instal­leret på klienten for at fungere.
 

Agent Instal­lat­ionInstal­lation af Data Protection Agent via DPM Admini­strator Console
Firewall
Følgende porte skal være åbne på klienten eller serveren der skal instal­leres på
TCP: 135, 139, 5718-5719, 88, 389, 445, 1024-65535
UDP: 53, 88, 137-138, 389
1024-65535 kan lukkes igen efter installationen.

Agent Instal­lation
I DPM Admini­strator Console gå til Management tab og vælg Agents.
Tryk på Install I top ribbon.
Vælg computere eller tast navn og tryk Add.
Angiv domæne admini­strator og installer.
Manuel instal­lation af Agent
Kør setup filen DPMAgentInstaller.exe.
Bind agenten på maskinen til DPM server via cmd:
cd c:\”Program Files”\”Microsoft Data Protection Manager”\DPM\bin
SetDpmServer -dpmServerName [FQDN for DPM server]

Funkti­ons­bes­kri­velser

Backup proces
Når der tages en backup laves der først en synkro­nis­ering af data mellem serveren og klienten.
Data placeres i Replica storage på serveren indtil det definerede tidspunkt hvor der skal oprettes recovery points.
Det er først når der er oprettet et recovery point at data kan genskabes på klienten.