Show Menu
Cheatography

Turkish Cheat Sheet by

Turkish - Greetings and Pleasa­­ntries

Hello / Hi
Merhaba / Selam
Good morning
Günaydın / İyi sabahlar
Good afternoon
İyi günler / İyi öğleler
Good evening
İyi akşamlar
Good night
İyi geceler

Turkish - Lost Items

() () lost ()
() () kaybet()()
I have lost bag
Ben çanta(m)ı kaybet­(ti)(m)
You have lost bag
Sen çanta(n)ı kaybet­(ti)(n)
He has lost bag
O çanta(yı) kaybet(ti)
is ben = I,
is sen = you,
is o = he / she / it,

[] is m = I,
[] is n = you,
[] is - = he / she / it, (- is nothing)

is equals to have plugin

Turkish: Months - Aylar

January
Ocak
February
Şubat
March
Mart
April
Nisan
May
Mayıs
June
Haziran
July
Temmuz
August
Ağustos
September
Eylül
October
Ekim
November
Kasım
December
Aralık

Turkish: Signs - İşaretler

open, closed
açık, kapalı
pull, push
çekiş, itiş
entry, exit
giriş, çıkış
 

Turkish - Colours

Black
Siyah
White
Beyaz
Blue
Mavi
Red
Kırmızı
Green
Yeşil
Purple
Mor
Brown
Kahve / Kahverengi
Gray
Gri
Yellow
Sarı
Orange
Turuncu
Dark
Koyu
Light
Açık
Dark blue
Koyu mavi
Light blue
Açık mavi

Turkish: Directions - Yönler

left, right
sol, sağ
next to
sonraki, yanında, yakınında
straight ahead
dosdoğru, dümdüz
here, there
burada, orada
near
yakın
far
uzak
before, after
önce, sonra
ahead, behind
önünde, arkasında

Turkish: Numbers - Sayılar

0 - Sıfır
1 - Bir
2 - İki
3 - Üç
4 - Dört
5 - Beş
6 - Altı
7 - Yedi
8 - Sekiz
9 - Dokuz
10 - On
11 - Onbir
12 - Oniki
13 - Onüç
14 - Ondört
15 - Onbeş
16 - Onaltı
17 - Onyedi
18 - Onsekiz
19 - Ondokuz
20 - Yirmi
...
30 - Otuz
40 - Kırk
50 - Elli
60 - Altmış
70 - Yetmiş
80 - Seksen
90 - Doksan
100 - Yüz
1000 - Bin
+ / - , Artı / Eksi
 

Turkish - Pronouns / Zamirler

English
Turkish
I, you, he, she
Ben, sen, o (f, m)
We, you
Biz, siz
the
-
a
bir
this, that
bu, o / şu
my
benim (f, m)
our, your
bizim, sizin
m = male, f = female, pl = plural,
- = nothing, / = or

Turkish - Days and Time

Days
Günler
Monday
Pazartesi
Tuesday
Salı
Wednesday
Çarşamba
Thursday
Perşembe
Friday
Cuma
Saturday
Cumartesi
Sunday
Pazar
Times
Zamanlar
yesterday
dün
today
bugün
tomorrow
yarın
now
şimdi
before
önce
after
sonra
hour, o'clock
saat
morning
sabah
afternoon
öğleden sonra
week
hafta
weekend
haftasonu
weekly
haftalık
month
ay
monthly
aylık
monthend
aysonu

Turkish: Miscel­­la­neous Words

yes, no
evet, hayır
true, false
doğru, yanlış
new, old
yeni, eski
with
ile
nice
güzel
wonderful
harika, şahane, olağanüstü
end, or, if
ve, veya, eğer
good, bad
iyi, kötü
because
çünkü
small, large
küçük, büyük
on, under
üstünde, altında
a lot
bir sürü, bir çok
a little
biraz, azcık, birazcık
again
tekrar
           
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     French Cheat Sheet
     German Cases Cheat Sheet